جدول یاب | راهنمای حل جدول

گلچین خواندنی های وب


رتبه نام و نام خانوادگی تعداد جدول امتیاز زمان ذخیره شده به ثانیه
21 hamidi niki 2 20 768
22 میثم عبداللهی 3 3 0
23 حوا خلخالی 4 -4 0
24 زهرا هاشمیان 1 -15 0
25 حشمت وزوایی 6 -20 0
26 Ehsan Irani 1 -20 325
27 سعید مجتهدرضائی 6 -20 0
28 حبیب خلیفه 1 -20 0
29 جعفر میرزازاده مفرد 1 -20 0
30 نرجس ارکانی 1 -20 0
31 اکبر قرائتی 1 -20 0
32 علیرضا دهقانی 1 -20 0
33 علیرضا علیدوست 1 -20 0
34 صدیقه چ 1 -20 0
35 گل محمد کلته 1 -20 0
36 amir heidarnejad 1 -20 0
37 فرجام 3 -30 844
38 مریم اسماعیلی 3 -32 0
39 hamid 3 -35 0
40 شاهین بقراط 3 -35 0


گلچین خواندنی های وب
loading...
loading...