جدول یاب | راهنمای حل جدولرتبه نام و نام خانوادگی تعداد جدول امتیاز زمان ذخیره شده به ثانیه
21 ناهیده بهره 15 114 628
22 محمودشمس الدینی 24 106 0
23 یاسین سعیدی 14 104 414
24 رضا عباس زاده 20 101 0
25 معصومه اسحاقی 24 100 0
26 عبادالله کرمی درویتی 24 99 0
27 زهرا محمدی 24 97 0
28 saeed mohseni 15 89 0
29 عباس قاسمی سیانی 21 87 0
30 peyman emadi 8 78 1277
31 mozhgan asali nezhad 8 77 511
32 meysam abdollahi 21 77 0
33 mshmsh 9 74 71
34 الهه ارجمندي 21 70 0
35 مرضیه منوچهری 9 63 290
36 حشمت وزوایی 6 58 114
37 رضا سعیدی 7 42 796
38 ابراهیم اسماعیلی 4 40 613
39 سیدمحمد موقرافضلی 5 38 204
40 telnaz 9 35 0