جدول یاب | راهنمای حل جدولرتبه نام و نام خانوادگی تعداد جدول امتیاز زمان ذخیره شده به ثانیه
61 محمدهادی عبداللهی 6 -1 0
62 حمیدنجفی 3 -1 0
63 Kimiya Hoseini 6 -3 0
64 علی خضری 1 -3 0
65 حمیدنجفی 6 -4 50
66 Masoumeh Izadi 4 -5 0
67 sajjad rasam 9 -6 0
68 نانسی ابراهیم زاده 6 -6 0
69 Khashayar Zand 2 -6 0
70 فرنار کيان پور 4 -8 0
71 محمد محمدی 3 -8 0
72 ابوالفضل نجفی 2 -10 0
73 اسماعیل عرفانی 3 -11 0
74 افسري 11 -12 0
75 پیام سرتیپی یاراحمدی 1 -12 0
76 طه مرادپور 10 -14 0
77 عرفان 3 -14 0
78 مالک جلالت 1 -14 0
79 سعید بابازاده 1 -14 0
80 Aboozar Taghvaei 1 -14 0