جدول یاب | راهنمای حل جدولرتبه کاربر تعداد جدول تعداد شرح در متن تعداد واژه یابی تعداد کلاسیک امتیاز
1841 m.k.aalipour 1 1 0 0 -173
1842 منیر خلیلی 3 3 0 0 -179
1843 shery4tj 1 1 0 0 -179
1844 bestt 4 0 0 4 -182
1845 farzaneh 4 4 0 0 -182
1846 Mehdi.hajavi 7 7 0 0 -183
1847 yosefahadi4 18 0 0 18 -186
1848 zamat2 2 2 0 0 -189
1849 محمدی 14 14 0 0 -189
1850 moolanaaa 118 118 0 0 -193
1851 فرشاد 4 4 0 0 -195
1852 علی ذاکری 2 0 0 2 -197
1853 eli khanom 3 3 0 0 -200
1854 اینام 123 2 2 0 0 -206
1855 mahshid.rafia 7 7 0 0 -206
1856 arezo.asadi68 6 5 1 0 -215
1857 n. karbasiyan 9 9 0 0 -219
1858 fatemeh1400 3 2 0 1 -219
1859 miladpoorreza1368 5 4 1 0 -222
1860 یاسین 37 21 9 7 -225