جدول یاب | راهنمای حل جدولرتبه کاربر تعداد جدول تعداد شرح در متن تعداد واژه یابی تعداد کلاسیک امتیاز
1841 kamalbayezidi2018 1 0 0 1 0
1842 shabnambavelani 1 0 0 1 0
1843 Arman7hdn 1 0 0 1 0
1844 ehsankariminik 3 0 0 3 0
1845 aamir.hamzehh 1 0 0 1 0
1846 haman91 1 0 0 1 0
1847 mhd4122 1 0 0 1 0
1848 samiradezfouli@yahoo.com 1 0 0 1 0
1849 tohid 1 0 0 1 0
1850 seied 4 4 0 0 0
1851 mohsenshora 1 0 0 1 0
1852 mori30 1 0 0 1 0
1853 MRK310 1 0 0 1 0
1854 omidbakhtiari2001 1 0 0 1 0
1855 arezoo_z1366 1 0 0 1 0
1856 shadi.moosareza 1 1 0 0 -1
1857 73546 3 1 2 0 -1
1858 elix123 3 3 0 0 -1
1859 jafarnowroze 1 1 0 0 -1
1860 azin.z256 1 1 0 0 -1