معنی لغت اصطلاحی در ارتش در لغت نامه اختصاصی سایت | جدول یاباصطلاحی در ارتش

اصطلاحی در ارتش


بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنیدمعنی این واژه در بانک های دیگر