معنی لغت بی جنبش و بی حرکت در بانک جدولیاب | جدول یاببی جنبش و بی حرکت

بی جنبش و بی حرکت

  • (11 اردیبهشت 1397) پیشنهاد توسط: Parvizpakzad راکد
  • (17 اردیبهشت 1397) پیشنهاد توسط: f.daghlavi مسکون

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید