معنی لغت نوعی ساعت در لغت نامه اختصاصی سایت | جدول یابنوعی ساعت

نوعی ساعت

  • (25 دی 1396) پیشنهاد توسط: مه مه ر دیواری، رومیزی
  • (28 دی 1396) پیشنهاد توسط: M...K جیبی، شنی، مچی
  • (17 اردیبهشت 1397) پیشنهاد توسط: Sajadygh کوکی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنیدمعنی این واژه در بانک های دیگر