نظرسنجی به غیر از جدول به کدام موضوع در سایت علاقه مندید؟

به غیر از جدول به کدام موضوع در سایت علاقه مندید؟

منظور از موضوعات علاقه مند هم موضوعاتی است که الان در جدول یاب وجود دارد و هم پیشنهاد می دهید اضافه شود.