معنی کلمه لوطی در فرهنگ عمید | جدول یابلوطی

لوطی

  • = لودی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید


معنی این واژه در بانک های دیگر
  • لوطی (فرهنگ معین): (ص .) 1 - جوانمرد، بخشنده . 2 - غلامباره .
  • لوطی‌ (فارسی به انگلیسی): generous,gentleman,tolerant
  • لوطی (لغت نامه دهخدا): لوطی . (ص ) منسوب به قوم لوط. لاطی . لواطه کار. غلامباره . کودک باز. (غیاث ). هرزه کار و قمارباز و شراب خواره . (غیاث از چراغ هدایت ). بی باک و نامقیدی که هندیان بانکا گویند. (غیاث از مصطلحات ). رند و حریف و شوخ و بی باک و شلتاق که در هندوستان آن را بانکا گویند و رسم است که هر لوطی ولایتی به یکی از سلاطین و امرا منسوب ...ادامه مطلب...
  • لوطی (عربی به فارسی): خوش , خوشحال , شوخ , سردماغ , سر کيف , عجيب و غريب , غير عادي , خل , خنده دار , مختل کردن , گرفتار شدن
  • لوطی (حل جدول): باباشمل
  • لوطی (مترادف و متضاد زبان فارسی): 1 فاسد، هرزه 2 بچه‌باز 3 دست‌ودل‌باز، سخی
  • لوطی (فرهنگ فارسی هوشیار): هرزه کار و قمار باز و شرابخواره ، بي باک و نامقيد