معنی منات در فرهنگ فارسی

منات

منات

  • مَنات، اسم بُتی بود بین مکه و مدینه (خصوصا مورد پرستش بنی هزیل و خزاعه)،

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی منات در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
  • منات (فرهنگ معین): (مَ) [ع.] (اِ.) نام بتی از بت های مورد پرستش بعضی از طوایف عرب پیش از اسلام.
  • منات (لغت نامه دهخدا): منات. [م َ] (روسی، اِ) یک نوع پولی که معادل یک صد کوپک است. (ناظم الاطباء). مسکوکی سیمین روس را. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).
  • منات (فرهنگ عمید): پول رایچ روسیه، برابر با صد کوپک،
  • منات (حل جدول): واحد پول آذربایجان
  • منات (گویش مازندرانی): نوعی گردن بند، نوعی سنگ قیمتی
  • منات (فرهنگ فارسی هوشیار): شهر وای روسیه (اسم) پول رایج روسیه برابر 100 کپک