اسامی پیشنهادی مناسب پسر و دختر متولدین ۹/۹/ ۹۹ همراه با معنی

شاید شما هم از آن دسته کسانی هستید که نوزاد خود را در نیمه اول ماه آذر به دنیا آورده باشید و ندانید چه نامی برای کودک خود مناسب است ، این اسامی پیشنهادی که به ترتیب به شما می دهیم می تواند راهی آسوده و راحت برای پیدا کردن اسم باشد .

نوزادانی که در ۹۹/۹/۹ متولد می شوند، باید اسم خاص و جذابی هم داشته باشند. شما را با مجموعه ای فوق العاده از اسامی پسرانه و دخترانه برای متولدین ۹۹/۹/۹ آشنا خواهیم کرد. امیدواریم از این نام های زیبا برای تاریخ تولد لاکچری ۹۹/۹/۹ بهره کافی را ببرید و بتوانید از میان آن ها نام دلخواهتان را پیدا کنید.

اسامی پیشنهادی مناسب پسر و دختر متولدین 9/9/ 99
اسامی پیشنهادی مناسب پسر و دختر

اسامی پیشنهادی پسرانه برای متولدین تاریخ تولد ۹۹/۹/۹

ردیفاسممعنی اسم
۱آبتینیکی از شخصیت های شاهـنامه، پدر فریدون
۲آذیننام فرمانده لشگر بابک خرمدین، تزیـین و آرایش
۳آرادنام فرشته ای
۴آرشامبسیار نیرومند، پدر بزرگ داریوش کبـیر
۵آرینمربوط به نژاد آریا
۶بردیانام یک شاهزاده (برادر کمبودجیه پسر کوروش)
۷پاشانامی آذری به معنای پروردگار
۸پرهامنام یک پیامبر
۹پیمانقبول
۱۰جاویدابدی
۱۱حامیمدافع
۱۲داراثروتمند، یکی از شخصیت های شاهنامه
۱۳دارابیکی از شخصیت های شاهنامه
۱۴رامتیننوازنده معروف زمان ساسانیان
۱۵رستانیکی از شخصیت های شاهنامه
۱۶ساسانبنیانگذار عهد ساسانی
۱۷سالاررهبر
۱۸سامیکی از شخصیت های شاهنامه
۱۹سامانخانه، سامان
۲۰سپهرآسمان
۲۱سیامکمرد سیاه مو
۲۲شاهکامخواست شاه
۲۳شایاسزاوار
۲۴شایانسزاوار
۲۵شهبازشاهین دربار
۲۶شهیاردوست شاه
۲۷فربدراست
۲۸فرجادعالی
۲۹فرزامسزاوار
۳۰فرشادشاد
۳۱کامشادآرزوی شاد
۳۲کامیارموفق
۳۳کسرایکی از شخصیت های شاهنامه
۳۴کاوهیکی از شخصیت های شاهنامه
۳۵کیاشاه، مدافع، محافظ
۳۶کیانشاهان
۳۷مانینقاشی که خود را پیامبر معرفی می کرد
۳۸مهرابیکی از شخصیت های شاهنامه
۳۹مهرزادنوزاد آفتاب
۴۰مهیاریکی از شخصیت های شاهنامه
۴۱میلادتولد
۴۲نامدارمشهور
۴۳نریمانیکی از شخصیت های شاهنامه
۴۴نویدخبر خوش
۴۵هومانیکی از شخصیت های شاهنامه
۴۶یاشارنامی آذری – به معنی جاوید
۴۷آذرپناهاسم یکی از ساتراپ آذرآبادگان
۴۸آذرفردر اوستا به دارنده فرآذر
۴۹آذرمهراسم موبدی است در زمان کواد
۵۰آریامنشاسم پسر داریوش
۵۱اردلاناز واژه ارد ایرانی است
۵۲ارشاراست و درست
۵۳باربُداسم نوازنده و رامشگر اسمی زمان خسرو پرویز
۵۴بَرساماسم یکی از سرداران یزدگرد ساسانی
۵۵بِهرادنیکی بخش
۵۶پالیزکشتزار
۵۷پدراماسم نبیره سام. درود، شادباش
۵۸پویانپوییدن
۵۹دهناداز اسم های برگزیده
۶۰سِپنتامقدس، ورجاوند
۶۱سپهردادداده یا آفریده آسمان
۶۲فرازبالا، بلندی
۶۳فَرهوداز اسم های برگزیده
۶۴مازیاراسم پسر غارن. از اسپهبدان تبرستان
۶۵مانوشاسم پسر کی پشین و پدربزرگ لهراسب
۶۶ماهاناسم پسر کیخسرو پسر اردشیر پسر غباد
۶۷مزدادانای بزرگ، پروردگار
۶۸مه زاداز اسم های برگزیده
۶۹نکیسااسم نوازنده اسمی دوران خسرو پرویز
۷۰نیکدلاز اسم های برگزیده
۷۱نیکزاداز اسم های برگزیده
۷۲نیمااسم یکی از شاعران ایرانی
۷۳هامانیکی از درباریان خشایار شاه
۷۴هَرداراسم هشتمین نیای اشوزرتشت
۷۵هوتنفرماندار ساحلی در روزگار داریوش
۷۶هورامی صاف و مقدس
۷۷هومنخوب منش
۷۸آتریناسم پسر اوپدرم در زمان داریوش بزرگ
۷۹آرتیناسم هفتمین پادشاه ماد
۸۰آژمانبی زمان
۸۱آسااسم پدر بهمن که در چکامه از او یاد شده
۸۲اَرشاناسم نیای داریوش بزرگ
۸۳اشکاناسم سومین نیای پاکر
۸۴الوندتوانا و تیزپا
۸۵اهوراهستی بخش، خداوند
۸۶پوریااسم یکی از پهلوانان ایران
۸۷دینیاریاری دهنده دین
۸۸زامیادنگهبان زمین
۸۹سُروشگوش دادن به صدای وجدان و فرمانبردار
۹۰سورندلیر و پهلوان، توانا
۹۱فرازمنداز اسم های برگزیده
۹۲ماکاناسم پسر کاکی یکی از فرمانروایان ایرانی
۹۳هومَتاندیشه نیک
۹۴وهاماناسم پدر سلمان فارسی
۹۵نوبختاز اسم های برگزیده دوران ساسانی
۹۶مهرمَسمهر بزرگ یا بزرگ مهر. اسم نیای ششم اردشیر بابکان
۹۷مهرداداسم چوپانی که کوروش را پرورش داد
۹۸ماونداداسم یکی از مفسران اوستا در زمان ساسانیان
۹۹لهراسبدارنده اسب تیزرو. پدر گشتاسب
۱۰۰نیکوخوب، زیبا، نیکو کار
اسامی پیشنهادی مناسب پسر و دختر متولدین 9/9/ 99
اسامی پیشنهادی مناسب پسر و دختر

اسامی پیشنهادی اسم دختر برای نوزاد متولد ۹۹/۹/۹

ردیفاسممعنی اسم
۱افراستایش کردن
۲آذربانوبانوی آتش گون
۳آذرچهرهمانند روشنایی
۴آذرگونگل همیشه بهار
۵آراستهبا نظم و ترتیب
۶آرام دختاز نام های برگزیده
۷آرامشآرمیدن
۸بنیتادختر بی همتای من
۹پادنااسم یکی از بخش‌ های تابعه شهرستان سمیرم
۱۰پاردیسپردیس
۱۱پاکچهرخوش صورت
۱۲پاکدختدختر پاک و عفیف
۱۳پاکنازدارای ناز خوش
۱۴پامچالگلی زینتی به رنگ های سفید، صورتی، یا نارنجی
۱۵پانیامحافظ نگهدارنده
۱۶پاییزهنگام پاییز، برگ ریزان، مجازا دختر زیبا رو
۱۷پاییزانتکه یا قطعه‌ای از بلور؛ نام زنِ داریوش
۱۸تارادیسمانند ستاره
۱۹تانیادر فارسی به معنی دختر یگانه و بی مانند
۲۰ترگلگل تازه و شاداب
۲۱ترمهنوعی پارچه (قیمتی) از جنس کرک، پشم، یا ابریشم
۲۲ترنیانسبدی که از شاخه های بید می‌بافند
۲۳ثمنبها، قیمت
۲۴جاناای جان، ای عزیز
۲۵جانانمعشوق، محبوب؛ خوب
۲۶چکامهشعر به ویژه قصیده
۲۷چکاوکپرنده‌ای خوش آواز و کمی بزرگ‌تر از گنجشک که تاج بر سر دارد
۲۸چهرآذرآذرچهر، دارای چهره‌ای چون آتش
۲۹چهرآراآراینده چهره
۳۰چیچکگل
۳۱حدیثعشق، سودا
۳۲حریرابریشم
۳۳حسنانیک، پسندیده
۳۴حلماجمع حَلیم، بردباران، صبوران
۳۵حناگیاهی درختی که گل‌های سفید و معطر دارد
۳۶حوراحور، زن زیبای بهشتی؛ زنِ سفید پوستِ سیاه چشم و موی
۳۷خجستهسعادتمند، کامروا، خوشبخت، گل همیشه بهار
۳۸خرم بانوبانوی شاد و خوشحال
۳۹خرم گلآن که چون گل خرم و با طراوت است
۴۰خاطِرهیادبود، یاد، ذهن، حافظه، خاطر
۴۱خزالبا ناز راه رونده، کسی که با ناز راه می‌رود
۴۲دارانانام روستایی در نزدیکی اهر
۴۳دارینازرگر، طلاساز، مجازا ارزشمند و گرانبها
۴۴دایانازیبا روی، زیبا و گرانمایه مانند زر سرخ، همچنین نام دیگر آناهیتا الهه آب
۴۵درسادُر= مروارید، لؤلؤ + سا (پسوند شباهت)، شبیه به دُر؛ (به مجاز) گران قیمت و ارزشمند
۴۶درفاممانند در درآسا دُرمانند به رنگ دُر
۴۷درناز(دُر= مروارید، لؤلؤ + ناز = زیبا و قشنگ) (به مجاز) زیبا رو و گران بها
۴۸دریا(در جغرافیا) توده‌ی بسیار بزرگی از آب، دریاچه، (به مجاز) شخص بسیار آگاه و دانشمند، (به مجاز) (در تصوف) حقیقت یا ذات حق
۴۹دریادختمرکب از دریا + دخت (دختر)
۵۰دریانازمرکب از دریا و ناز، مایه ناز و مباهات دریا یا به معنای دریای ناز، دارای زیبایی و لطافت فراوان، زیبا و قشنگ
۵۱دل‌ آراموجب آرامش و شادی دیگران؛ محبوب، معشوق، نام همسر دارا (داریوش سوم) و مادر روشنک بنا بر روایات ایرانی
۵۲دلارامموجب آرامش خاطر، محبوب، معشوق، با آسودگی خاطر
۵۳دل آساموجب تسکین و آسایش دل
۵۴رازاننام روستایی در نزدیکی خرم آباد
۵۵رامششادی، خوشی، لذت، حظ، آسودگی، آسایش، سرود، نغمه
۵۶رامشیننام روستایی در نزدیکی سبزوار
۵۷رامکرام، اهلی، آرامش دهنده
۵۸رامینارامین + الف (نسبت)، منسوب به رامین؛ دخترِ طربناک
۵۹رایکامحبوب، مطلوب
۶۰زرخاتونزر (طلا) + خاتون (بانو)
۶۱زرکاگیلکی نوعی پرنده
۶۲زلالصاف و شفاف، (به مجاز) آب صاف و گوارا، پاک، خالص
۶۳زلیخانام همسر عزیز مصر که مفتون زیبایی یوسف (ع) شد
۶۴زمردنام سنگی قیمتی به رنگ سبز
۶۵زرنگاراز نام های برگزیده
۶۶زیباچهرخوش رو
۶۷زیبندهشایسته، سزاوار
۶۸ژالینشعله آتش
۶۹ژانیااز نام های باستانی
۷۰ژانینانام شهری در یونان در کنار دریاچه‌ای به همین نام
۷۱ساتیااز نام های باستانی
۷۲سارنیاخالص، پاک، منزه، بانوی بی ریا، دختر پاکدامن
۷۳ساریناخالص، پاک
۷۴سامینامانند مینا؛ نام گلی
۷۵سپیداردرختی از خانواده بید با برگ های براق
۷۶سرمهمخلوطی از کانه‌های آنتیموان که سیاه رنگ است و از آن برای آرایش چشم استفاده می‌شود، (به مجاز) سیاهی، تاریکی
۷۷شاداببا طراوت، تازه، شاد، شادان، مسرور
۷۸شادنازویژگی آن که شاد است و با عشوه و ناز است
۷۹فردختمرکب از فر (شکوه) + دخت (دختر)
۸۰کمنددام، کنایه از گیسو
۸۱کیارااندوه و ملالت، میل شدید به خوردن انواع خوردنی جات
۸۲کژالغزال، دختری با چشمان زیبا
۸۳گلبرگهر یک از اجزای پوششی گل، چهره و رخسار
۸۴گلپریگل+ پری = (به مجاز) زیباروی و دارای اندام ظریف، (به مجاز) زیباروی با طراوت که دارای اندام ظریف مثل پری است
۸۵لیانابانوی درخشان و زیباروی، مرکب از لیان به معنای درخشان و الف تأنیث
۸۶ماندانابه معنی عنبر سیاه؛ زن کمبوجیه‌ی اول و مادر کوروشِ کبیر
۸۷نازآفرینمرکب از ناز (زیبا) + آفرین (آفریننده)، نام همسر فتحعلی شاه قاجار
۸۸ویشکانام روستایی نزدیک رشت
۸۹ویداآشکار و هویدا
۹۰وانیاربا سواد
۹۱ویانافرزانگی، بخردی، دانایی
۹۲همتانظیر، مانند
۹۳هورسانمانند خورشید
۹۴هاناپناه، نفس، امید، فریاد
۹۵هیمابانوی عاشق
۹۶یارگلدوستی که همانند گل زیباست
۹۷یسناپرستش، بخشی از اوستا
۹۸یاسمینگل یاسمن
۹۹یاس گلاز نام های برگزیده
۱۰۰یامیناسم همسر حضرت یعقوب (ع)

 

 

 

بیشتر بخوانید :

کاملترین مجموعه اسم دختر / ۲۰۰۰ اسم ایرانی با معنی

۰ ۰ رای
Article Rating
[تعداد: ۱   میانگین: ۵/۵]

فرزانه سمندر

استقلالی ام و عاشق نوشتن، کار خبرنگاری رو از آوای ساوه شروع کردم و مدت 15 ساله با گروه مجلات کلبه و کولاک آشنا هستم و همکاری می کنم.
ایمیل برای اطلاع رسانی
بهم خبر بده
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
بستن