تاریخ دقیق روزهای قمر در عقرب سال ۱۴۰۰ همراه با رویدادهای نجومی ۱۴۰۰

قمر در عقرب یک پدیده ای است که هم از نگاه نجوم به آن دیده می شود و هم از نگاه دین . در این مطلب تاریخ دقیق روزهای قمر در عقرب در سال پیش رو یعنی سال ۱۴۰۰ را به همراه تقویم ایام سعد و نحس سال همچنین اعمال مکروه در روزهای قمر در عقرب به همراه اطلاعات کامل آمده است . در اصل قمر در عقرب یک پدیده نجومی است که بر طبق باورهای دینی باید از کارهای مهم و اساسی از جمله ازدواج، بنای خانه، مسافرت و… پرهیز کرد یا در صورت انجام باید صدقه پرداخت کرد.

تاریخ دقیق روزهای قمر در عقرب
تاریخ دقیق روزهای قمر در عقرب
بسیاری برای برنامه ریزی کارهای روزانه و ماهانه خود به پدیده قمر در عقرب توجه ویژه ای دارند. این پدیده نجومی(قمر در عقرب) در تقویم نجومی از زمینه صورت فلکی عقرب (کژدم) یا از امتداد برج فلکی عقرب است که هر ماه قمری یک بار رخ می‌دهد و معمولاً دو تا سه روز طول می‌کشد.

پدیده قمر در عقرب با چشم غیر مسلح قابل رویت نیست (البته اگر با صور فلکی و بروج آشنا باشید، در زمان شب از طریق فاصله میان ماه و صورت عقرب می‌توانید زمان قمر در عقرب را متوجه شوید) و مقصود از قمر در عقرب هم این است که در یک ماه قمری، کره ماه یک دور کامل به دور آن می گردد و طبعاً در هر ماه قمری یک بار از برج عقرب عبور می‌کند.

قمر در عقرب به زبان ساده

قمر در عقرب پدیده ست آسمانی و دینی. بسیاری از دینداران سعی می کنند در هنگام بروز چنین پدیده ای از برخی از اعمال دست بر می دارند. جهان هستی تغییر و تحولاتی دارد. همانطور که خورشید طلوع و غروب می کند، ماه نیز دچار فعل و انفعالاتی می شود. گاهی که پدیده قمر در عقرب رخ می دهد می دهد بر طبق روایات برخی از اعمال را معتقدین و مومنین انجام نمی دهند مثل مسافرت، معامله، ازدواج و…

در زیر روزهای قمر در عقرب سال ۱۴۰۰ از نظرتان می گذرد.

فروردین: سه‌شنبه ۱۰ فروردین ورود قمر به عقرب ساعت ۰۹:۰۳

پنج‌شنبه ۱۲ فروردین خروج قمر از عقرب ساعت ۹:۲۸

اردیبهشت: یکشنبه ۵ اردیبهشت ورود قمر به عقرب ساعت ۱۹:۴۸

چهارشنبه ۸ اردیبهشت خروج قمر از عقرب ساعت ۱۹:۱۲

خرداد: یکشنبه ۲ خرداد ورود قمر به عقرب ساعت ۶:۳۰

چهارشنبه ۵ خرداد خروج قمر از عقرب ساعت ۶:۹

خرداد: یکشنبه ۳۰ خرداد ورود قمر به عقرب ساعت ۱۵:۲۷

سه‌شنبه ۱ تیر خروج قمر از عقرب ساعت ۱۶:۲۵

تیر: شنبه ۲۶ تیر ورود قمر به عقرب ساعت ۲۲:۸

دوشنبه ۲۸ تیر خروج قمر از عقرب ساعت ۰۰:۳۷

مرداد: شنبه ۲۳ مرداد ورود قمر به عقرب ساعت ۱۴:۸

دوشنبه ۲۵ مرداد خروج قمر از عقرب ساعت ۶:۴۱

شهریور: جمعه ۱۹ شهریور ورود قمر به عقرب ساعت ۹:۴۳

یکشنبه ۲۱ شهریور خروج قمر از عقرب ساعت ۱۲:۴

مهر: پنج‌شنبه ۱۵ مهر ورود قمر به عقرب ساعت ۱۷:۵۱

شنبه ۱۷ مهر خروج قمر از عقرب ساعت ۱۸:۵۴

آبان: پنج‌شنبه ۱۳ آبان ورود قمر به عقرب ساعت ۰۴:۲۲

شنبه ۱۵ آبان خروج قمر از عقرب ساعت ۴:۲۲

آذر: چهارشنبه ۱۰ آذر ورود قمر به عقرب ساعت ۱۵:۲۵

جمعه ۱۲ آذر خروج قمر از عقرب ساعت ۱۵:۴۲

دی: چهارشنبه ۸ دی ورود قمر به عقرب در ساعت ۱۶:۱۶

جمعه ۱۰ دی خروج قمر از عقرب در ساعت ۲:۳۸

بهمن: سه‌شنبه ۵ بهمن ورود قمر به عقرب در ساعت ۷:۲۷

پنج‌شنبه ۷ بهمن خروج قمر از عقرب در ساعت ۱۱:۴

اسفند: دوشنبه ۲ اسفند ورود قمر به عقرب در ساعت ۱۲:۴۹

چهارشنبه ۴ اسفند خروج قمر از عقرب در ساعت ۱۶:۵۸

روز اول ماه‌های قمری در سال ۱۴۰۰

رمضان‌المبارک چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

شوال‌المکرم پنج‌شنبه ۲۳ اردیبهشت

ذی‌القعده الحرام شنبه ۲۲ خرداد

ذی‌الحجه الحرام دوشنبه ۲۱ تیر

محرم‌الحرام سه‌شنبه ۱۹ مرداد

صفرالمظفر چهارشنبه ۱۷ شهریور

ربیع‌الاول جمعه ۱۶ مهر

ربیع‌الثانی یکشنبه ۱۶ آبان

جمادی‌الاول دوشنبه ۱۵ آذر

جمادی‌الثانی سه‌شنبه ۱۴ دی

رجب‌المرجب پنج‌شنبه ۱۴ بهمن

شعبان‌المعظم جمعه ۱۳ اسفند

رخدادهای نجومی سال ۱۴۰۰

پنج‌شنبه ۵ فروردین: عقد و عروسی خوب است

شنبه ۷ فروردین: خرید باغ خوب است

دوشنبه ۹ فروردین: زهره در پرنورترین حالت

یک‌شنبه ۱۲ اردیبهشت: کشاورزی خوب است

شنبه ۱۸ اردیبهشت: نو پوشیدن خوب است

شنبه ۲۵ اردیبهشت: کلیه امور نیک است

جمعه ۷ خرداد: آغاز معالجه نیکوست

سه‌شنبه ۸ تیر: کلیه امور نیک است

چهارشنبه ۶ مرداد: ابتدای معالجه خوب است

جمعه ۸ مرداد: شرف قمر و کلیه امور خوب است

شنبه ۱۶ مرداد: شروع معالجه و جراحی خوب است

دوشنبه ۱۸ مرداد: اشتغال به کارهای تجاری خوب است

سه شنبه ۱۹ مرداد: اشتغال به امور تجاری خوب است

چهارشنبه ۲۰ مرداد: آغاز معالجه نیکوست

چهارشنبه ۲۷ مرداد: شروع معالجه خوب است

چهارشنبه ۳ شهریور: نو بریدن و نو پوشیدن خوب است

پنج‌شنبه ۴ شهریور: آغاز مسافرت خوب است

جمعه ۵ شهریور: پیوند زناشویی خوب است

چهارشنبه ۱۷ شهریور: شروع مسافرتهای طولانی خوب است

یک‌شنبه ۲۵ مهر: دادن سفارشات تجاری خوب است

دوشنبه ۲۶ مهر: نو بریدن و پوشیدن خوب است

سه شنبه ۲۷ مهر: ختنه کودکان خوب است

دوشنبه ۲۴ آبان: ختنه کودکان خوب است

سه‌شنبه ۲۵ آبان: ابتدای معالجه خوب است

جمعه ۱۹ آذر: آغاز سفارشات تجاری خوب است

یکشنبه ۵ دی: مسافرت‌های طولانی خوب است

دوشنبه ۱۳ دی: آغاز معالجه نیک است

یکشنبه ۲۶ دی: حفر چاه و کانال نیک است

جمعه ۲۹ بهمن: خرید باغ و زمین زراعی نیک است

شنبه ۷ اسفند: کشت و زرع خوب است

دوشنبه ۱۶ اسفند: کلیه امور خوب است

شنبه ۲۱ اسفند: حفر چاه و کانال نیک است

منظور از قمر در عقرب

در تشریح و توضیح قمر درعقرب باید به اصطلاحاتی مثل دایره البروج و صور فلکی و بروج دوازده گانه توجه داشت. دلیل نحوست قمر در عقرب را بعضا وجود ستاره سرخ قلب العقرب در صورت فلکی عقرب میدانند. و این حالت را قدما واقعه ای شوم می دانسته اند. زمانی که کره ماه (قمر) برابر صورت فلکی عقرب قرار گیرد می گوییم که قمر در عقرب است و این البته برای محاسبات ما زمینی هاست.

برجهای صورتهای فلکی نیز دوازده است که عبارتند از:

حمل، ثور، جوزاء، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت.

قمر در عقرب میتواند به دو عنوان تعبیر شود :

۱- قمر در صورت فلکی عقرب

۲- قمر در برج عقرب

پدیده قمر در عقرب با چشم غیر مسلح قابل رویت نیست (البته کسانی که با صور بروج آشنایی دارند ، در زمان شب از طریق فاصله میان ماه و صورت عقرب میتوانند زمان قمر در عقرب را متوجه شوند) مقصود از قمر در عقرب هم این است که در یک ماه قمری ، قمر زمین یک دور کامل بدور آن میگردد و طبعا در هر ماه قمری یکبار از برج عقرب میگذرد .

اهمیت شناخت قمر در عقرب

ایامی که قمر در عقرب است با توجه به وجود اسرار نهفته در علم نجوم، زمینه ساز اضطراب، بدبینی، دمدمی مزاجی و افزایش سختی و مشکلات در روابط است. همچنین زمینه آشفتگی خیال؛ بخصوص در وضعیت خستگی شخص فراهم بوده؛ امکان مواجهه با حوادث وجود داشته، زمینه ناتوانی مدیریت افکار و گفتار و حافظه وجود دارد، همچنین زمینه عصبی بودن و برانگیخته شدن (از کوره در رفتن) و ابتلای به سوء تفاهم و برداشت غیر صحیح را فراهم می کند، لذا باید مراقب نحوه حرف زدن و نوع سخن بود. زمینه آشفتگی روانی، زیادی حسّاسیتّ؛ تغییر حال بی دلیل از خوش رفتاری به بدبینی، از شور و شوق به سستی همّت وجود داشته، امکان بروز به هم ربختگی در سلامتی و بخصوص در رابطه با معده و روده ها وجود داشته، لذا تا می توانید از گوشه گیری بپرهیزید و سعی کنید با افراد خوش برخورد و بانشاط و شاداب؛ خود را سرگرم کنید. اما دو مبنا برای شناخت ایامی که قمر در عقرب است وجود دارد که به دو مبنای فلکی نجمی مشهور است.

قمر در عقرب بر مبنای صورت فلکی عقرب

جابجایی و اختلاف موضع صورت های فلکی با موقعیت فرضی و قراردادی بروج فلکی در مورد قمر در عقرب باعث ایجاد دو مبنای کلی برجی و نجمی شده است. به زبان ساده امروزه با جابجایی موضع آغازین دایره البروج در طول سالیان ناظر زمینی صورت فلکی عقرب را جلوتر از برج فرضی عقرب می بیند. به همین خاطر اگر بر مبنای صورت فلکی عقرب پیش برویم و بیشتر تقویم های نجومی هم بر اساس این مبنا پیش رفته اند، ایام قمر در عقرب تنها در مدت زمان موجود که معمولا به دو روز می کشد خواهد بود. راه حل شناخت و رصد این وجود قمر در صورت فلکی عقرب آسان است.

تاریخ دقیق روزهای قمر در عقرب
تاریخ دقیق روزهای قمر در عقرب

قمر در عقرب بر مبنای برج عقرب

یک مبنای دیگر که اهل نجوم در رابطه با قمر در عقرب بیشتر از آن آگاهی دارند و سختی کار آن این است که شناخت آن نیاز به تخصص های خاص نجومی دارد، وجود قمر در برج عقرب هست که معمولا از انتهای زمان وجود قمر در صورت فلکی عقرب آغاز می شود و تا دو روز بعد ادامه دارد، این مبنا یک مبنای کاملا تخصصی است که از اختبارات دقییق نجومی بدست می آید و اکثرا به این زمان اهمیت داده نمی شود اما از آن جایی که احتیاط شرط عقل است، گاهی اقتضای این وجود دارد از انجام امور مهمه درایام قمر در عقرب خود داری کرد تا بهترین نتیجه بدست آورده شود.

کارهای مکروه در روزهای قمر در عقرب

خوب است بدانید که چه کارهایی را نباید در روزهای قمر در عقرب انجام بدهید. البته در کتاب‌های فقهی انجام دادن این امور مکروه دانسته شده‌اند و حرام نیستند. به طور کلی، انجام کاری در این ایام حرام محسوب نمی‌شود و انجام این کارها در ایام قمر در عقرب شگون ندارد. بنابراین ممکن است انجام دادن آنها عواقب خوبی نداشته باشد. این اعمال عبارتند از:

عقد نکاح
اقدام برای بچه‌دار شدن (انعقاد نطفه)
سفر
از امام صادق علیه‌السّلام هم روایتی داریم که: «من سافر أو تزوّج و القمر فی العقرب لم یر الحسنى»؛ یعنى وقتى که قمر در عقرب است، هر کس مسافرت کند یا عقد نکاح نماید، نیکویى نبیند.
محقق هم در شرایع نوشته است: «و یکره إیقاع النکاح و القمر فی العقرب» ازدواج و عقد نکاح (یا نزدیکی) در ایام قمر در عقرب، مکروه است. (شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج‏۲، ص. ۲۱۱)

علاوه بر این، سایر دانشمندان اسلامی و منجمان نیز گفته‌اند که بهتر است بعضی کارها را در ایام قمر در عقرب انجام ندهید. این امور عبارتند از:

مسافرت
اقدام برای بچه دار شدن (انعقاد نطفه)
خواندن عقد ازدواج
افتتاح کسب و کار و تجارت
تعیین و تغییر نام
گذاشتن سنگ بنای کار‌های مهم
حجامت
دیگر امور اساسی زندگی
برای اطلاع از دلیل کراهت انجام این اعمال در ایام قمر در عقرب نیز روایاتی وجود دارد که می‌توانید آن‌ها را در کتب معتبر حدیثی مانند کافی، من لایحضره الفقیه، بحارالانوار، وافی و وسائل الشیعه بخوانید.

رویدادهای نجومی سال ۱۴۰۰


خورشید گرفتگی در تاریخ یک شنبه ۱ تیر؛ 
این خورشید گرفتگی از نوع حلقوی است که در ایران و بسیاری از نقاط جهان به صورت جزیی دیده می شود. در تهران، خورشیدگرفتگی در ساعت ۹ و ۵ دقیقه شروع میشود. در ساعت ۱۰ و ۱۶ دقیقه، گرفتگی به بیشترین مقدار خود می رسد و ماه ۴۸ درصد از قرص خورشید را می پوشاند و گرفتگی در ساعت ۱۱ و ۳۸ دقیقه پایان می یابد. زمان و حداکثر مقدار پوشیدگی در سایر نقاط ایران با تهران متفاوت است. این مقدار از حداکثر ۹۹ درصد در جنوب شرق تا حداقل ۲۹ درصد در شمال غرب کشور متغیر است. این گرفتگی در آفریقا به جز بخشی از غرب آن، جنوب شرق اروپا و آسیا به صورت جزیی و در بخشی از جمهوری کنگو، سودان جنوبی، اتیوپی، یمن، عربستان سعودی، عمان، پاکستان، شمال هند، جنوب چین، تایوان به صورت حلقوی قابل مشاهده است.

 

بیشتر بخوانید :

روزهای قمر در عقرب سال ۹۹ + جدول کامل

۰ ۰ آرا
رأی دهی به مقاله
برای امتیاز به این نوشته جدولیاب کلیک کنید!
[کل: ۱۱ میانگین: ۳.۹]
برچسب ها
ایمیل برای اطلاع رسانی
بهم خبر بده
guest
2 نظرات
جدیدترین
قدیمی ترین پرطرفدار
Inline Feedbacks
نمایش تمام کامنتها
مهسا
مهسا
23 روز قبل

بسیار سپاسگذارممممممم خدایا شکرت که بلاخره ایام قمر در عقرب سال فهمیدم چه روزایی از سال هست ممنون از سایت خوبتون خداخیرتون بده

کار بر
کار بر
4 ماه قبل

متشکر

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
بستن