تعبیر خواب آلو و آلوچه | دیدن و خوردن آلو و آلوچه و گوجه سبز در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب آلو و آلوچه به طور کلی میوه و غذا در خواب نشان از روزی و برکت برای بیننده خواب دارند همانطور که یوسف پیامبر آلو را نشانه خوش دلی می‌داند.

تعبیر خواب آلو و آلوچه از نظر ابن سیرین

 ابن سیرین آلوی سیاه را نمایانگر مال و ثروت و آلوی زرد را دلیلی بر بیماری می داند.

محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب آلوسرخ و سیاه را به وقت خود بیند، دلیل بر مال و خواسته بود و آلوی زرد، دلیل بیماری است. اگر بیند که آلوی زرد یا سرخ و سیاه که به طعم شرین بود فراگرفت، یا کسی بدو داد و بخورد، دلیل که به قدر آن مال و خواسته بیابد.

ابن سیرین گوید: اگر بیند آلوی زرد خورد و وقت آن نبود، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت و خصومت بود اگر به طعم ترش بهتر بود.

تعبیر خواب آلو و آلوچه از نظر حضرت یوسف علیه السلام

دیدن آلو وآلوچه و میوه هایی دیگر تعلق به خوشدلی دارد.

تعبیر خواب آلو سرخ و سیاه از نظر منوچهر تهرانی

آلو دیدن در خواب اگر سرخ و سیاه باشد مال و ثروت و پول است تعداد آن به مقدار پولی که به دست می‌آورید مربوط می‌شود چه اگر ببینید که مثلاً یک وانت پر از آلو دارید پولی هنگفت به دست می‌آورید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اما آلوی زرد در خواب خوب نیست چون نشانی از بیماری و رنجوری استخوردن آلو اگر در فصل آن باشد و به دهان خوش طعم و شیرین بیاید نیکو است و این را می‌گوید که شادکام می‌شوید و توفیق حاصل می‌کنید. چنانچه درفصل نباشد و به دهان بد طعم بیاید غم و اندوه است و خبر از گرفتاری می‌دهد. آلوی ترش عشق است و نوعی برخورد عاطفی حاد.

تعبیر خواب آلو رسیده و نارس از نظر آنلی بیتون 

دیدن آلوهای نارس و کال در خواب، نشانه عدم آسودگی خود و نزدیکان است.
دیدن آلوهای رسیده در خواب، علامت به دست آوردن موقعیت‌هایی شادی بخش است که مدتی کوتاه از آن بهره خواهید برد.

آنلی بیتون گوید: خوردن آلو در خواب، نشانه آن است که با دیگران تفریحات زودگذری را تجربه خواهید کرد.
چیدن آلو در خواب، نشانه رسیدن به آرزوهایی است که با ثبات و همیشگی نیست.
اگر خواب ببینید از روی زمین آلو جمع می‌کنید، علامت آن است که ناچار خواهید پذیرفت آرزوهایتان برآورده نخواهد شد و زندگی انسان تنها راحتی و آسودگی نیست بلکه سختی و اندوه نیز جایی ویژه در زندگی انسان‌ها دارد.

تعبیر خواب خوردن آلو از نظر یونگ 

دیدن یا خوردن آلو در خواب نمادی از از جوانی و زنده دلی است. آلو ممکن است نشانگر تصویر شخصی خودتان باشد و روشی که در مورد بدنتان حس می‌کنید. شاید خوابتان جناسی از چاق و چله بودن باشد.

دیدن درخت آلو در خوابتان بیانگر جوانی، زنده دلی وبی گناهی است. خواب بیانگر این است که شما بر مشکلاتی غلبه می‌کنید.

اگر گوجه سبز در خواب دیده شود و یا خورده شود مزه ترش داشته باشد معنی خواب غم و غصه است ولی اگر شیرین بود معنی خواب خوب است.

تعبیر خواب گوجه سبز

دیدن گوجه سبز و با گوجه فرنگی تقریبا یک معنی دارد و به دلیل مزه ترش آنهاست.

تعبیر خواب گوجه فرنگی از نظر ابن سیرین

گوجه فرنگی در خواب امکاناتی است که شما در اختیار دارید اگر گوجه تازه و رسیده باشد یعنی امکانات خوبی دارید .اگر نرسید باشد بیانگر امکانات در آینده است و دیدن گوجه گندیده و خراب هم اشاره به امکانات نا مناسب دارد.

گوجه فرنگی در خواب اشاره به شادی های معمولی در زندگی است و به اتفاقات درون خانوادگی اشاره دارد.

تعبیر خواب گوجه فرنگی از نظر آنلی بیتون

اگر در خواب گوجه فرنگی ببینید معنی خواب شما این است که سلامتی تان کامل است و یا کامل می شود.

اگر در خواب گوجه فرنگی بزرگ ببینید معنی خواب شما این است که خانواده خوبی دارید و با هم شاد هستید.

اگر دختری در خواب گوجه فرنگی ببیند معنی خواب این است که شادی های بزرگی در موقع ازدواج نصیبش می شود.

تعبیر خواب گوجه فرنگی از نظر منوچهر مطیعی

دیدن گوجه در خواب معمولا خوب نیست چه درختی باشد چه بوته ای چون معمولا طعم ترش دارند.

گوجه اگر به صورت چاشنی هم باشد معنی اش خوب نیست چه رب باشد و چه سس و در هر دو حالت بد است.

بیشتر بخوانید:

تعبیر خواب سیب | دیدن سیب و یا خوردن آن در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب هلو | دیدن هلو و یا خوردن آن در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب میوه | دیدن میوه و یا خوردن آن در خواب نشانه چیست ؟

تعبیرخواب من چیه؟ | تعبیر خواب شما توسط معبر جدول یاب

۰ ۰ آرا
Article Rating
برچسب ها

حوا ابراهیم نژاد

به نام دادار حق هم او اول و آخر است و هم او ظاهر و باطن. خبرنگاری حرفه‌اي است كه شب و روز ندارد. حرفه ای که قلم را در دست می گیرد و قسم به آن که باید از آن سخن صدق ببارد. یک نویسنده و خبرنگار موفق واقعیت ها را در غالب حقیقت شرح می دهد نه در قاب شرحیات و شایعات. این حقیر تلاش دارد که نویسنده ای صادق باشد.ارادتمند شما
ایمیل برای اطلاع رسانی
بهم خبر بده
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
نمایش تمام کامنتها
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
بستن