تعبیر خواب شاخ | دیدن شاخ حیوانات و شاخ بر سر انسان در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب شاخ ازنظر معبران مختلف تعابیر گوناگونی دارد لذا در این مطلب سعی بر آن داریم تا با آوردن دیدگاه معبران شما را یاری کنیم.

تعبیر خواب شاخ
تعبیر خواب شاخ

تعبیر خواب شاخ

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

داشتن شاخ در خواب اگر از حیوان حلال گوشت باشد، نشان سود و منفعت است و قدرت و اگر از حیوان حرام گوشت باشد، با ظلم و ستم، مال حرام کسب می کند. اگر بیننده خواب شاخ را بر سر خود دید، دلیل که عملی غیر متعارف از او سر می زند که باعث شگفتی مردم خواهد شد و از او خواهند ترسید. اگر دید که با شاخی که بر سر داشت به مردم شاخ می زد، صفت حیوانات وحشی در اوست.
اگر در خواب ببینیم که شاخ در آورده ایم، یا کاری می کنیم که مورد مسخره مردم قرار می گیریم و یا با حادثه ای برخورد می کنیم که ما را به حیرت و اعجاب وا می دارد. اگر ببینید که شاخ حیوانی را گرفتید و شکستید بر دشمن پیروز می شوید و اگر موفق نشدید، شکست می خورید و اگر گریختید زیان می بینید.

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

اگر در خواب ببیند که شاخ داشت، دلیل است که بزرگی و منفعت یابد. اگر ببیند که شاخ گاوی ماده داشت، دلیل است که مالی تمام حاصل کند. اگر ببیند که شاخ گاوی داشت، دلیل است که از مردی بیابانی راحت یابد و هر چند در خواب شاخ را بزرگتر ببیند، اثر آن بیشتر است.

تعبیر خواب به روایت کرمانی

اگر ببیند که بر سر خود شاخ داشت، دلیل قوت است. اگر بر سر خود شاخ ها ببیند، دلیل است که کار او به صلاح آید و عمر خود را در خرمی گذراند. اگر ببیند که مردمان را بدان شاخ می زد، دلیل که مردمان را مضرت رساند.

تعبیر خواب به روایت امام صادق

دیدن شاخ های چهارپایان دشتی، دلیل بر خیر و منفعت باشد.

تعبیر خواب به روایت لوک اویتنهاو

شاخ به شاخ شدن بهره بردن

تعبیر خواب به روایت کتاب سرزمین رویاها

حیوانات شاخ بزرگ : غم واندوه در انتظار شماست.
حیوانات شاخ کوچک : شادی
شاخهای یک گاو : مشاجره و نزاع
شاخهای حیوانات وحشی : یک زندگی خارق العاده در پیش دارید .
به شما یک جفت شاخ اهدا می کنند : خبرهای غم انگیز
شما شاخ می خرید : معاملات و قراردادهای پرسود
روی سرتان شاخ دارید : قدرت و احترام بسیار نصیب شما خواهد شد .
مردی با شاخ روی پیشانیش : خطر یک بیماری
دیگران شاخ دارند : ناامیدانه عاشق خواهید شد .

بیشتر بخوانید:

تعبیر خواب گدایی کردن | گدایی کردن در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب صندوق | صندوق  در خواب نشانه چیست؟

تعبیرخواب من چیه؟ | تعبیر خواب شما توسط معبر جدول یاب

۰ ۰ رای
Article Rating
[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]
برچسب ها

حوا ابراهیم نژاد

به نام دادار حق هم او اول و آخر است و هم او ظاهر و باطن. خبرنگاری حرفه‌اي است كه شب و روز ندارد. حرفه ای که قلم را در دست می گیرد و قسم به آن که باید از آن سخن صدق ببارد. یک نویسنده و خبرنگار موفق واقعیت ها را در غالب حقیقت شرح می دهد نه در قاب شرحیات و شایعات. این حقیر تلاش دارد که نویسنده ای صادق باشد.ارادتمند شما
ایمیل برای اطلاع رسانی
بهم خبر بده
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
نمایش تمام کامنتها
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
بستن