تعبیر خواب مرمر سفید | دیدن مرمر سفید در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب مرمر سفید ازنظر معبران مختلف تعابیر گوناگونی دارد لذا در این مطلب سعی بر آن داریم تا با آوردن دیدگاه معبران شما را یاری کنیم.

تعبیر خواب مرمر سفید

تعبیر خواب مرمر سفید

دیدن مرمر سفید از نظر معبران به معنای نیکویی می باشد، دیدنش را خیر می دانند اگر چه حالت هایی متفاوت به همراه دارد.
و در هر حالتی معنایش دگرگون است.دیدن مرمر به معنای ازدواج است.
اگر در خواب دیدید که مرمر را داشتید یعنی خبرهای خوب ، موفقیت و ثروت در زندگی نصیب شما خواهد شد.
اما اگر در خواب دیدید که مرمر را از دست دادید و یا آن را گم و به کسی هدیه دادید معنای خوبی ندارد و تعبیر آن توبه و ندامت از کاری اشتباه است.

یکی از تعبیرگران غربی در دیدن مرمر سفید بنام آنلی بیتون چنین می گوید:
خواب مرمر سفید ، به معنی سعادتمندی در ازدواج و دیگر امور مربوط به آن می باشد .
شکستن مجسمه یا ظرفی از مرمر سفید ، به معنی ندامت و پشیمانی است .
اگر زنی جوان خواب ببیند جعبه ای از مرمر سفید را که در آن عطر خوشبویی گذاشته است گم می کند ،
یعنی در اثر بی دقتی به حیثیت و ثروتش ضرر خواهد رساند.
دیدن سنگ در خواب ، نشانه آن است که با ناراحتیها و شکستهای پیاپی روبرو خواهید شد .

تعبیر خواب سنگ دیدن در خواب ابن سیرین امام جعفر صادق
اگر بیند سنگ سفید فرا گرفت و یا کسی بدو داد، دلیل که با مهتری خوش طبع و گشاده روی او را صحبت افتد و از او … دیدن سنگ مرمر نعمت بود.
اگر بیند سنگ سفید فرا گرفت و یا کسی بدو داد، دلیل که با مهتری خوش طبع و گشاده روی او را صحبت افتد و از او منفعت

تعبیر خواب سنگ ابراهیم کرمانی گوید:

سنگ درخواب، بر دو وجه است. … اگر بیند سنگ سفید فرا گرفت و یا کسی بدو داد، دلیل که با مهتری خوش طبع و گشاده روی رو برو می شود

محمدبن سیرین گوید:

دیدن سنگ ها در خواب، سختی است در کارها.

*از شما خواننده عزیز می خواهیم تا نظرات و دیدگاه های خود را با ما در میان بگذارید.

بیشتر بخوانید:

تعبیر خواب قرآن خواندن | قرآن خواندن در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب تبرئه شدن | تبرئه شدن در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب نماز خواندن| نماز خواندن در خواب نشانه چیست ؟

[تعداد: ۱   میانگین: ۵/۵]
۵ ۱ vote
Article Rating
برچسب ها
ایمیل برای اطلاع رسانی
بهم خبر بده
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x