تعبیر خواب نیمکت | نشستن بر روی نیمکت و ساختن نیمکت در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب نیمکت ازنظر معبران مختلف تعابیر گوناگونی دارد لذا در این مطلب سعی بر آن داریم تا با آوردن دیدگاه معبران شما را یاری کنیم.

تعبیر خواب نیمکت

 به روایت لوک اویتنهاو

نیمکت: قول های دروغین

نیمکت چوبی : ماجراهای عشقی

 به روایت آنلی بیتون

اگر خواب ببینید روی نیمکتی نشسته اید ، نشانه آن است که بدهکاران در پرداخت بدهی خود به شما مرددند .

اگر خواب ببینید دیگران بر نیمکت نشسته اند ، نشانه آن است که با دوستی که در اثر عدم تفاهم با او قهر کرده اید ، آشتی خواهید کرد .

کسی در خواب دید که نیمکت دارد یعنی دروغ های بزرگی خواهد گفت.

کسی در خواب دید که نیمکت چوبی وجود دارد یعنی دوستی و رابطه ای عاشقانه خواهید داشت.

کسی در خواب می بیند که روی نیمکت نشسته است یعنی : شما بدهکاران زیاری دارید و آن ها در دادن بدهی به شما امتناع می ورزند.

فردی در خواب دید که کسی دیگر روی نیمکت نشسته است یعنی: با یک دوست قدیمی که در قبل قهر بودید آشتی خواهید کرد.

اگر کسی خواب یک نیمکت را دید یعنی توجه بیشتری به کارتان داشته باشید وگرنه ضررهای بزرگی را متحمل می شوید.

اگر در خواب دیدید دیگران روی نیمکت نشسته اند به معنی مرگ یک دشمن است.

اگر کسی خواب دیدید شما روی یک نیمکت نشسته اید یعنی زندگی شما بسیار راحت خواهد شد .

اگر کسی در خواب دیدید بچه ها روی نیمکت نشسته اند یعنی یک دوره خوش در پیش می باشد.

[تعداد: ۱   میانگین: ۵/۵]
۰ ۰ vote
Article Rating
برچسب ها
ایمیل برای اطلاع رسانی
بهم خبر بده
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x