حق بیمه اختیاری و حرف و مشاغل آزاد در سال ۱۴۰۰ چقدر است؟

در این مطلب، توضیحاتی درباره حق بیمه اختیاری و حرف و مشاغل آزاد در سال ۱۴۰۰ خواهیم داشت! با ما همراه باشید. انواع بیمه علاوه بر مدت زمان هر کدام از آن ها، مزایای خاص مربوط به خود را دارند که شامل از کارافتادگی، بازنشستگی و مستمری می شود. دو نوع بیمه خویش‌ فرما و بیمه اختیاری ، هر دو زیر نظر سازمان تامین اجتماعی هستند اما هر کدام دارای قوانین و امتیازات مرتبط به خود می‌ باشند و برای افرادی انجام می شود که فاقد بیمه اجباری از طرف کارفرما می باشند.

در سازمان تامین اجتماعی دو نوع بیمه که شامل بیمه اجباری و اختیاری است وجود دارد، بیمه اجباری شامل افراد کارفرما و کارگر و بیمه اختیاری که نام دیگر خویش فرما است مشمول افرادی است که بیمه اجباری نیستند و کارفرمایی ندارد، برای خود کار می‌کنند و خود را بیمه کرده اند.

بیمه اختیاری برای کسانی است که بیمه خاصی را استفاده نمی‌ کنند و تحت پوشش بیمه دیگری نیستند. برای این منظور متقاضی به سازمان تامین اجتماعی مراحعه کرده و قراردادی با سازمان تامین اجتماعی جهت بیمه اختیاری انعقاد می کند و مبلغ بیمه را خود شخص تعیین می کند. مثلا اگر شخص متقاضی دارای همسر و دو فرزند باشد باید هزینه سرانه ۳ نفر را پرداخت کند. بیمه شده باید هر ماه مبلغ را در تاریخ مشخص شده به صندوق تامین اجتماعی واریز نماید، در غیر این‌ صورت بیمه‌ی وی باطل شده و مجددا باید ثبت نام نماید.

بیمه اجباری خویش‌ فرما نیست و توسط فرد دیگری انجام می شود. شرایط آن به گونه‌ ای است که تنها کار کردن یک فرد در کارگاه کافی است. در صورتی که کارگری در یک کارگاه فعالیت داشته باشد، در صورتی که توسط کارفرما بیمه نشده باشد، می تواند در چارچوب قوانین خواستار حق خود باشد. در حالی که نوع خویش‌ فرما شامل این قوانین نمی‌ شود و فرد می تواند به اختیار خود امور را انجام دهد!

بیمه مشاغل آزاد یکی از بهترین عناوین بیمه است. در مشاغل آزاد به دلایلی فرد نمی تواند از نوع اجباری استفاده کند به همین دلیل باید از خویش‌ فرما استفاده نماید. نوع مشاغل آزاد بیشتر مزایای نوع بیمه اجباری اعم از بازنشستگی، از کارافتادگی و درمان را شامل می شود. افرادی که از آن استفاده می کنند باید حداکثر ۵۰ سال سن داشته باشند. بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی برای صاحبان نوع مشاغل آزاد با نرخ ۱۲ درصد محاسبه می شود. فوت قبل و بعد از بازنشستگی با نرخ ۱۴ درصد محاسبه خواهد شد و باید به افرادی که تحت تکفل فرد هستند حق بیمه پرداخت شود.

هزینه پرداختی جهت بیمه اختیاری، ۲۶ درصد از مبلغ قرارداد منعقد شده بین سازمان تامین اجتماعی و متقاضی است. هزینه پرداختی برای مشاغل آزاد بر اساس میزان حقوق دریافتی در بازنشستگی که ابتدا خود شخص تعیین کرده است، پرداخت می شود. در صورتی که شما میزان حقوق خود را در پرونده بیشتر زده باشید، باید هزینه بیشتری را پرداخت کنید و میزان بازگشت پس از بازنشستگی یا فوت هم بیشتر خواهد بود.

شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ را با ۳۹ درصد افزایش نسبت به سال ۹۹، به غیر از سایر مزایای مستمر ۲۶.۵۵۴.۹۵۰ ریال تعیین کرد.

به این ترتیب حداقل حقوق کارگران از ۱ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان افزایش می یابد. حق مسکن کارگران به ۴۵۰ هزار تومان و بن و خوار و بار به ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت. همچنین پایه سنوات ۱۴۰ هزار تومان تعیین شد. و حق اولاد متناسب با رقم سال قبل با ۳۹ درصد افزایش اضافه می‌شود و مجموع دریافتی حقوق یک کارگر حداقلی بگیر با یک فرزند ۴ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۴۲ تومان در ماه خواهد بود.

حق بیمه اختیاری 1400
حق بیمه اختیاری ۱۴۰۰
حق بیمه کارگری

لازم به ذکر است که حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی پس از تصویب هیات دولت لازم الاجراست. همچنین مزد سایر سطوح با ۲۶ درصد افزایش و یک رقم ثابت که به صورت روزانه ۸۲ هزار و ۷۸۵ ریال یا ماهانه ۲ میلیون و ۴۸۳ هزار و ۵۵۵ ریال اضافه شود.

جدول حقوق و مزایای حداقل بگیران و سایر سطوح در سال ۱۴۰۰

ردیفشرحروزانه (ریال)ماهیانه (ریال)
سطح پایه (حداقل)
۱حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز۸۸۵,۱۶۵۲۶,۵۵۴,۹۵۰
۲بن کارگری۲۰۰,۰۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۳حق مسکن۱۵۰,۰۰۰۴,۵۰۰,۰۰۰
۴حق اولاد (برای هر فرزند)۸۸,۵۱۶۲,۶۵۵,۴۹۵
۵*پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار)۴۶,۶۶۶۱.۳۹۹.۹۸۰
سایر سطوح
۱درصد افزایش نسبت به حقوق سال قبل۲۶ درصد
۲مبلغ ثابت اضافه پرداختی ماهیانه۸۲,۷۸۵۲,۴۸۳,۵۵۰
۳پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار)۴۶,۶۶۶۱.۳۹۹.۹۸۰
۴بن کارگری۲۰۰,۰۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۵حق مسکن۱۵۰,۰۰۰۴,۵۰۰,۰۰۰
۶حق اولاد (برای هر فرزند)۸۸,۵۱۶۲,۶۵۵,۴۹۵

جدول ریز حقوق و دستمزد ۱۴۰۰ قانون کار

ردیفعنوانمبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۰ روزمبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۱ روز
۱مزد ۱۴۰۰ قانون کار (روزانه)۸۸۵.۱۶۵۸۸۵.۱۶۵
۲حقوق ۱۴۰۰ قانون کار (ماهانه)۲۶,۵۵۴,۹۵۰۲۷.۴۴۰.۱۱۵
۳بن کارگری ۱۴۰۰ قانون کار۶,۰۰۰,۰۰۰۶.۰۰۰.۰۰۰
۴حق مسکن ۱۴۰۰ قانون کار۴.۵۰۰,۰۰۰۴.۵۰۰.۰۰۰
۵حق اولاد یا عائله مندی برای ۱ فرزند (معادل ۳ روز حداقل مزد ۱۴۰۰)۲.۶۵۵.۴۹۵۲.۶۵۵.۴۹۵
۶حق اولاد یا عائله مندی برای ۲ فرزند (معادل ۶ روز حداقل مزد ۱۴۰۰)۵.۳۱۰.۹۹۰۵.۳۱۰.۹۹۰
۷حق اولاد یا عائله مندی برای ۳ فرزند (معادل ۹ روز حداقل مزد ۱۴۰۰)۷,۹۶۶,۴۸۵۷,۹۶۶,۴۸۵
۸مزد هر ساعت کار عادی۱۲۰.۷۵۹۱۲۰.۷۵۹
۹پایه سنوات ۱۴۰۰ برای هر روز (به شرط داشتن یکسال سابقه کار) ۴۶.۶۶۶۴۶.۶۶۶
۱۰عیدی سال ۱۴۰۰ (حداقل) ۵۳.۱۰۹.۹۰۰۵۳.۱۰۹.۹۰۰
۱۱سنوات سال ۱۴۰۰ (به شرط داشتن یکسال سابقه کار)۱.۳۹۹.۹۸۰۱.۴۴۶.۶۴۶
۱۲فوق العاده هر ساعت اضافه کاری ۱۴۰۰۱۶۹.۰۶۳۱۶۹.۰۶۳
۱۳فوق العاده هر ساعت شب کاری ۱۴۰۰مزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاریمزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری
۱۴فوق العاده هر ساعت جمعه کاری ۱۴۰۰مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری۲۶
۱۵فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب ۱۴۰۰ معادل ۱۵ درصد حقوق ۱۴۰۰۳.۹۸۳.۲۳۹۴.۱۱۶.۰۱۳
۱۶فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۱۴۰۰ معادل ۱۰ درصد حقوق ۱۴۰۰۲.۶۵۵.۴۹۳۲.۷۴۴.۰۰۹
۱۷فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر – شب ۱۴۰۰ معادل ۲۲.۵ درصد حقوق ۱۴۰۰۵.۹۷۴.۸۵۸۶.۱۷۴.۰۲۰

پایه سنوات به چه کارگرانی تعلق می‌گیرد؟

بر اساس بخشنامه اسفندماه ۹۱ وزارت کار، تمام کارکنان که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها در همان کارگاه گذشته باشد، مشمول دریافت «پایه سنوات» هستند که این مبلغ باید بر روی مزد مبنای کارگران لحاظ شود تا به تناسب در اضافه کار، عیدی و حق سنوات نیروی کار مورد محاسبه قرار گیرد. بنابراین «پایه سنوات» نباید به عنوان یک ردیف جداگانه محاسبه شود.

بنابراین کارگرانی که در کارگاه جاری حداقل یک سال یا بیشتر سابقه کار دارند مشمول «پایه سنوات» خواهند شد. «پایه سنوات» در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل ندارند روزانه ۴ هزار و ۶۶۶ تومان (ماهیانه ۱۴۰ هزار تومان) است؛ اما در کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل این نرخ در گروه ‌های شغلی بیست گانه مطابق با جدول زیر متغیر خواهد بود.

جدول مقایسه تغییرات حقوق و مزایای کارگران در سال ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰

اقلام حقوقسال ۹۸ (بر مبنای ریال)سال ۹۹ (بر مبنای ریال) سال ۱۴۰۰ (بر مبنای ریال)
حداقل دستمزد روزانه۵۰۵.۶۲۰۶۳۶.۸۰۹۸۸۵.۱۶۵
 حداقل دستمزد ماهانه ۱۵.۱۶۸.۸۲۰۱۹.۱۰۴.۲۷۰۲۶,۵۵۴,۹۵۰
مزد هر ساعت کاری۶۸.۹۸۰۸۶.۸۳۷۱۲۰.۷۵۹
مزد هر ساعت اضافه کاری۹۶.۵۷۰۱۲۵.۷۱۰۱۶۹.۰۶۳
حق مسکن۱.۰۰۰.۰۰۰۳.۰۰۰.۰۰۰۴.۵۰۰.۰۰۰
بن خواربار۱.۹۰۰.۰۰۰۴.۰۰۰.۰۰۰۶.۰۰۰.۰۰۰
حق سنوات۷۰۰.۰۰۰۱.۰۰۰.۰۰۰۱.۴۰۰.۰۰۰
حق اولاد (یک فرزند)۱.۵۱۶.۸۸۰۱.۹۱۰.۰۴۲۲.۶۵۵.۴۹۵
حق اولاد (دو فرزند)۳.۰۳۳.۷۶۰۳.۸۲۰.۸۵۰۵.۳۱۰.۹۹۰
حداقل حقوق کارگران بدون فرزند

(با حداقل یکسال سابقه کار)

۱۸.۷۶۸.۸۲۰۲۶.۱۰۴.۲۷۰۳۸,۴۵۴,۹۵۰
حداقل حقوق با یک فرزند۲۰.۲۸۵.۷۰۰۲۷.۰۱۴.۶۹۰۳۹,۷۱۰,۴۱۵
حداقل حقوق با دو فرزند۲۱.۸۰۲.۵۸۰۲۸.۹۲۵.۱۱۰۴۲,۳۶۵,۹۱۰
* محاسبات بر مبنای ۳۰ روز انجام شده است.
حق بیمه اختیاری 1400
حق بیمه اختیاری ۱۴۰۰

جدول حق بیمه کارگری سال ۱۴۰۰

عنوانشش ماه اولشش ماه دوم
دستمزد روزانه سال ۱۳۹۹۸۸۵.۱۶۵۸۸۵.۱۶۵
تعداد روزهای ماه۳۱۳۰
جمع دستمزد ماهانه۲۷.۴۴۰.۱۱۵۲۶,۵۵۴,۹۵۰
مزایای ماهانه بن کارگری۶.۰۰۰.۰۰۰۶.۰۰۰.۰۰۰
حق مسکن۴.۵۰۰.۰۰۰۴.۵۰۰.۰۰۰
جمع دستمزد و مزایای مشمول۳۷,۹۴۰,۱۱۵۳۷,۰۵۴,۹۵۰
سهم کارفرما (۲۳ درصد)۸,۷۲۶,۲۲۷۸,۵۲۲,۶۳۹
سهم کارگر (۷ درصد)۲,۶۵۵,۸۰۸۲,۵۹۳,۸۴۶
مجموع حق بیمه۱۱,۳۸۲,۰۳۵۱۱,۱۱۶,۴۸۵
حق بیمه اختیاری 1400
حق بیمه اختیاری ۱۴۰۰

بیمه اجباری یا بیمه کارگری متداول‌ترین نوع بیمه در کسب و کارها است که مشخصات آن به شرح ذیل می‌باشد:

میزان حق بیمه: ۳۰ درصد (پایه حقوق + بن کارگری + حق مسکن)

سهم طرفین: کارفرما: ۲۳ درصد – کارگر: ۷ درصد

شش ماه اول سال:

حق بیمه عبارت است از : ضرب دستمزد روزانه * تعداد روزها * درصد بیمه

از این رو، حق بیمه در شش ماه اول با توجه به ماه‌های ۳۱ روزه متفاوت از شش ماه دوم سال است.

شش ماه دوم سال:

حق بیمه در ۵ ماه نخست شش ماهه دوم سال ۳۰ روزه و در اسفند ماه ۲۹ روزه محاسبه می‌ شود.

حق بیمه ‌های سال ۱۴۰۰ تأمین اجتماعی

در ادامه به بررسی مشخصات انواع بیمه ‌های تأمین اجتماعی و مبلغ حق بیمه قابل پرداخت در سال ۱۴۰۰ می پردازیم:

حداقل دستمزد روزانه:

۸۸۵.۱۶۵ ریال (افزایش ۳۹ درصد)

سرانه درمان هر فرد در سال ۱۴۰۰ تعیین نشده و فعلاً ۵۵۷.۰۰۰ ریال است.

لیست کامل انواع بیمه های تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ + درصد و مبلغ پرداخت

نوع بیمهدرصد سهم
بیمه شده 
ضریب دستمزد مبلغ ماهانه
(به هزار تومان)
درصد سایر  
۳۱ روز۳۰ روز
اجباری
(بدون احتساب
مزایای انگیزشی)
۷٪ – –جزییات حق بیمه کارگر و کارفرما در سال ۱۴۰۰
مشاغل آزاد (۱۴ درصد)۱۲٪بین ۱/۲ حداقل و حداکثر دستمزد۳۹۵۳۸۲۲٪ دولت
مشاغل آزاد (۱۶ درصد)۱۴٪۴۶۱۴۴۶۲٪دولت
مشاغل آزاد (۲۰ درصد)۱۸٪۵۹۳۵۷۴۲٪ دولت
اختیاری۲۷٪۱/۲۸۸۹۸۶۰
کارگران ساختمانیدرجه ۳۷٪۱/۲۲۳۰۲۲۳۲۰٪ دولت
درجه ۲۷٪۱/۳۲۵۰۲۴۲
درجه ۱۷٪۱/۴۲۶۹۲۶۰
قالیبافان۷٪۱۹۲۱۸۶۲۰٪ دولت
رانندگان درون شهری۱۳.۵٪۱/۱۴۰۷۳۹۴۱۳.۵٪ دولت
رانندگان بین شهری
(مینی‌بوس و سواری)
۱۳.۵٪۱/۲۴۴۵۴۳۰
رانندگان بین شهری
(اتوبوس و کامیون)
۱۳.۵٪۱/۵۵۵۶۵۳۸
هنرمندان و نویسندگان مشمول یارانه (۱۴ درصد)مابه التفاوت کمک دولتبین حداقل و حداکثر دستمزد۵۵۵۳۱۰/۲۷ از محل هدفمندی یارانه‌ها ۲ درصد دولت
 هنرمندان و نویسندگان مشمول یارانه (۱۶ درصد)۱۱۰۱۰۶
هنرمندان و نویسندگان مشمول یارانه (۲۰ درصد)۲۲۰۲۱۲
مددجویان
مشمول یارانه
(۱۴ درصد)
کمیته امداد۱۰/۲۷ از محل هدفمندی یارانه‌ها
و مابقی توسط کمیته امداد
بهزیستی۲٪۵۵۵۳هدفمندی یارانه‌ها
مددجویان
مشمول یارانه
(۱۶ درصد)
کمیته امداد۱۰/۲۷ از محل هدفمندی یارانه‌ها
و مابقی توسط کمیته امداد
بهزیستی۴٪۱۱۰۱۰۶هدفمندی یارانه‌ها
مددجویان
مشمول یارانه
(۲۰ درصد)
کمیته امداد۱۰/۲۷ از محل هدفمندی یارانه‌ها
و مابقی توسط کمیته امداد
بهزیستی۸٪۲۲۰۲۱۲هدفمندی یارانه‌ها
خادمان مساجد
(مشمول کمک دولت)
۷٪۱۹۲۱۸۶۲۰٪ دولت
خادمان مساجد
(فاقد کمک دولت)
۲۷٪۱/۲۸۸۹۸۶۰
کلیه رانندگان درون شهری (فاقد کمک دولت)۲۷٪۱/۱۸۱۵۷۸۹
کلیه رانندگان برون‌شهری سبک (فاقد کمک دولت)۲۷٪۱/۲۸۸۹۸۶۰
کلیه رانندگان برون‌شهری سنگین (فاقد کمک دولت)۲۷٪۱/۵۱۱۱۱۱۰۷۵
دانشجویان (۱۴ درصد)۱۲٪۱/۱۳۶۲۴۵۱۲٪ دولت
دانشجویان (۱۶ درصد)۱۴٪۴۲۳۴۰۹۲٪ دولت
دانشجویان (۲۰ درصد)۱۸٪۵۴۳۵۲۶۲٪ دولت
زنان خانه‌دار (۱۴ درصد)۱۲٪۳۲۹۳۱۹۲٪ دولت
زنان خانه‌دار (۱۶ درصد)۱۴٪۳۸۴۳۷۲۲٪ دولت
زنان خانه‌دار (۲۰ درصد)۱۸٪۴۹۴۴۷۸۲٪ دولت
باربران۷٪۱۹۲۱۸۶۲۰٪ دولت
صیادان۷٪۱۹۲۱۸۶۲۰٪ دولت
زنبورداران۷٪۱۹۲۱۸۶۲۰٪ دولت
کارفرمایان صنفی کم‌درآمد۷٪۱۹۲۱۸۶۲۰٪ دولت
کارفرمایان بخش کشاورزی۷٪۱۹۲۱۸۶۲۰٪ دولت

 

۰ ۰ آرا
Article Rating
برچسب ها

محمد سیمری

از سال 91 در حوزه نویسندگی وبسایت و خبرنویسی فعالیت دارم؛ و میتونم بگم این حوزه، جزو علاقه مندی های باارزش من هست...
ایمیل برای اطلاع رسانی
بهم خبر بده
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
نمایش تمام کامنتها
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
بستن