چه روزهایی در سال ۹۸ قمر در عقرب است؟

شاید برخی ایام سعد و نحس را خرافات بدانند اما کسانی که آشنایی مختصری هم با علوم غریبه دارند به خوبی می دانند که ایام خوش یمن و با برکت (سعد) و ایام نحس وجود دارد.

کدام روزها جزو ایام نحس به شمار می آیند؟

روزهای قمر در عقرب در تقویم نجومی ۹۸ در زیر از نظرتان می گذرد.

فروردین ۹۸

شنبه مقارن با ۳ فروردین ساعت ۶:۴۶ ورود قمر به عقرب (از انجام امور اساسی بپرهیزید)

دوشنبه مقارن با ۵ فروردین ساعت ۱۰:۳۶ خروج قمر از عقرب

جمعه مقارن با ۳۰ فروردین ساعت ۱۷:۱۰ ورود قمر به عقرب

یکشنبه مقارن با اول اردیبهشت ساعت ۲۰:۲۹ خروج قمر از عقرب

 

 

فروردین

سه‌شنبه ۶ فروردین عقد و عروسی خوب است

پنج‌شنبه ۸ فروردین دید و بازدید سیاسی خوب است

شنبه ۱۰ فروردین کشاورزی و دید و بازدیدهای سیاسی نیکوست

یکشنبه ۱۱ فروردین شروع کارهای ساختمانی و معامله آن‌ها خوب است

جمعه ۱۶ فروردین نو بریدن و پوشیدن نیکوست

شنبه ۱۷ فروردین مسافرت و شروع تجارت خوب است

یکشنبه ۱۸ فروردین روز سلامتی است و کلیه امور خوب است

دوشنبه ۱۹ فروردین ابتدای شرف شمس در ساعت ۷:۲۹ است

سه‌شنبه ۲۰ فروردین پایان شرف شمس در ساعت ۷:۵۴ است

جمعه ۲۳ فروردین کارهای کشاورزی خوب است

یکشنبه ۲۵ فروردین عقد و عروسی نیکوست

دوشنبه ۲۶ فروردین شروع کارهای دائمی خوب است

سه‌شنبه ۲۷ فروردین اشتغال به امور تجاری نیک است

 

اردیبهشت ۹۸

یکشنبه ۱ اردیبهشت ساعت ۲۰:۲۹ خروج قمر از عقرب

جمعه ۲۷ اردیبهشت ساعت ۰۱:۵۵ ورود قمر به عقرب

یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ساعت ۰۵:۵۱ خروج قمر از عقرب

اردیبهشت

چهارشنبه ۴ اردیبهشت شروع معالجات پزشکی و عمل جراحی خوب است

جمعه ۶ اردیبهشت رفتن به خانه نو نیک است

یکشنبه ۸ اردیبهشت شروع به ساختن ساختمان خوب است

شنبه ۱۴ اردیبهشت شرف قمر و کلیه امور خوب است

دوشنبه ۱۶ اردیبهشت نو بریدن و نو پوشیدن خوب است

شنبه ۲۱ اردیبهشت عقد و عروسی خوب است

سه‌شنبه ۲۴ اردیبهشت مسافرت خوب است

پنج‌شنبه ۲۶ اردیبهشت پیوند زناشویی خوب است

 

خرداد ۹۸

پنج‌شنبه مقارن با ۲۳ خرداد ساعت ۰۸:۳۲ ورود قمر به عقرب

شنبه مقارن با ۲۵ خرداد ساعت ۱۳:۳۳ خروج قمر از عقرب

خرداد

دوشنبه ۶ خرداد مقارن با جشن خردادگان (شب قدر)

جمعه ۱۰ خرداد شرف قمر و کلیه امور خوب است

یکشنبه ۱۲ خرداد شروع کارهای اساسی خوب است

دوشنبه ۱۳ خرداد شروع به تحصیل خوب است

شنبه ۱۸ خرداد شروع معالجه و جراحی خوب است

یکشنبه ۱۹ خرداد شروع کارهای دائمی و مستمر خوب است

سه‌شنبه ۲۸ خرداد آغاز کشت و زرع خوب است

پنج‌شنبه ۳۰ خرداد امور مربوط به مسکن و معاملات ملکی خوب است

تیر ۹۸

چهارشنبه ۱۹تیرماه ساعت ۱۳:۵۸ ورود قمر به عقرب

جمعه ۲۱ تیرماه ساعت ۱۹:۳۵ خروج قمر از عقرب

تیر

یکشنبه ۲ تیرماه اوج قمر در ساعت ۱۰:۲۰ سرمایه‌گذاری خوب است

پنج‌شنبه ۶ تیرماه مصادف با جشن تیرگان ختنه کودکان خوب است

جمعه ۷ تیرماه شرف قمر و کلیه امور خوب است

پنج‌شنبه ۱۳ تیرماه ولادت حضرت معصومه (س) مقارنه ماه و عطارد در ساعت ۱۱:۰۴، مقارنه ماه و خوشه کندو در ساعت ۱۷:۳۲ و مقارنه عطارد و خوشه کندو در ساعت ۱۵:۲۳

یکشنبه ۱۶ تیرماه اشتغال به کارهای تجاری و مسافرت خوب است

دوشنبه ۱۷ تیرماه ابتدای معالجه خوب است

یکشنبه ۲۳ تیرماه عقد و عروسی نیکوست

شنبه ۲۹ تیرماه نو بریدن و پوشیدن خوب است

 

مرداد ۹۸

سه‌شنبه مقارن با ۱۵ مرداد ساعت ۲۰:۰۱ ورود قمر به عقرب

جمعه مقارن با ۱۸ مرداد ساعت ۰۱:۰۴ خروج قمر از عقرب

مرداد

پنج‌شنبه ۳ مردادماه شرف قمر و کلیه امور خوب است

دوشنبه ۷ مردادماه جشن مردادگان

پنج‌شنبه ۱۰ مردادماه عقد و عروسی نیکوست

شنبه ۱۲ مردادماه سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س)

یکشنبه ۱۳ مردادماه خرید باغ و زمین زراعی خوب است

جمعه ۲۵ مردادماه امورات کشاورزی خوب است

 

شهریور ۹۸

سه‌شنبه مقارن با ۱۲ شهریور ساعت ۰۴:۰۴ ورود قمر به عقرب

پنج‌شنبه مقارن با ۱۴ شهریور ساعت ۰۷:۳۸ خروج قمر از عقرب

شهریور

دوشنبه مقارن با ۴ شهریور جشن شهریورگان

چهارشنبه مقارن با ۶ شهریور عقد و عروسی خوب است

شنبه مقارن با ۹ شهریور شروع مسافرت خوب است

پنج‌شنبه مقارن با ۲۱ شهریور امورات مربوط به ساختمان و مسکن خوب است

دوشنبه مقارن با ۲۵ شهریور آغاز به مسافرت خوب است

پنج‌شنبه مقارن با ۲۸ شهریور کلیه امور خوب است

مهر ۹۸

دوشنبه مقارن با ۸ مهرماه ساعت ۱۳:۱۱ ورود قمر به عقرب

چهارشنبه مقارن با ۱۰ مهرماه ساعت ۱۵:۱۴ خروج قمر از عقرب

مهر

سه‌شنبه مقارن با ۲ مهرماه امور کشاورزی خوب است

پنج‌شنبه مقارن با ۴ مهرماه شروع کارهای دائمی خوب است

جمعه مقارن با ۱۲ مهرماه جشن تیرگان در گرامی‌داشت ستاره باران‌آور

چهارشنبه مقارن با ۱۷ مهرماه کارهای مربوط به ساخت و ساز خوب است

پنج‌شنبه مقارن با ۱۸ مهرماه نو بریدن و نو پوشیدن خوب است

سه‌شنبه مقارن با ۲۳ مهرماه شرف قمر و کلیه امور خوب است

 

آبان ۹۸

یکشنبه مقارن با ۵ آبان‌ماه ساعت ۲۳:۵۹ ورود قمر به عقرب

چهارشنبه مقارن با ۸ آبان‌ماه ساعت ۰۱:۲۸ خروج قمر از عقرب

آبان

جمعه ۳ آبان نو بریدن و پوشیدن و مسافرت خوب است

پنج‌شنبه ۱۶ آبان نو بریدن و پوشیدن و دادن سفارشات خارجی و تجاری خوب است

سه‌شنبه ۲۱ آبان کلیه امور خوب است

دوشنبه ۲۷ آبان: عقد و عروسی نیک است

 

آذر ۹۸

یکشنبه مقارن با ۳ آذرماه ساعت ۰۹:۲۸ ورود قمر به عقرب

سه‌شنبه مقارن با ۵ آذرماه ساعت ۱۱:۴۰ خروج قمر از عقرب

آذر

شنبه مقارن با ۲ آذرماه پیوند زناشویی خوب است.

چهارشنبه مقارن با ۱۳ آذرماه نو بریدن و نو پوشیدن نیکوست.

یکشنبه مقارن با ۱۷ آذرماه شرف قمر و کلیه امور خوب است.

جمعه مقارن با ۲۲ آذرماه انجام کارهای کشاورزی خوب است.

جمعه مقارن با ۲۹ آذرماه شروع مسافرت‌های طولانی خوب است.

 

دی ۹۸

شنبه مقارن با ۳۰ آذر ساعت ۱۶:۲۷ ورود قمر به عقرب

دوشنبه مقارن با ۲ دی‌ماه ساعت ۲۰:۰۴ خروج قمر از عقرب

 

دی

دوشنبه مقارن با ۹ دی‌ماه رفتن به خانه نو، نیکوست.

پنج‌شنبه مقارن با ۱۲ دی‌ماه نو بریدن و پوشیدن خوب است.

دوشنبه مقارن با ۱۶ دی‌ماه شرف قمر و کلیه امور خوب است.

دوشنبه مقارن با ۲۳ دی‌ماه عقد و عروسی نیکوست.

جمعه مقارن با ۲۷ دی‌ماه ساعت ۲۱:۵۰ ورود قمر به عقرب

چهارشنبه مقارن با ۲۵ دی‌ماه نو بریدن و پوشیدن و مسافرت و خرید باغ و زمین زراعی خوب است.

دوشنبه مقارن با ۳۰ دی‌ماه ساعت ۰۲:۱۰ خروج قمر از عقرب

 

بهمن ۹۸

جمعه ۲۵ بهمن‌ماه ساعت ۴:۷ ورود قمر به عقرب

یکشنبه ۲۷ بهمن‌ماه ساعت ۷:۳۶ خروج قمر از عقرب

بهمن

چهارشنبه مقارن با ۲ بهمن مصادف با جشن بهمنگان

پنج‌شنبه مقارن با ۱۰ بهمن‌ماه مصادف با جشن سده

یکشنبه مقارن با ۱۳ بهمن‌ماه شرف قمر و کلیه امور خوب است.

یکشنبه مقارن با ۲۰ بهمن‌ماه عقد و عروسی و شروع به کارهای دائمی نیک است.

چهارشنبه مقارن با ۲۳ بهمن‌ماه پیوند زناشویی نیک است.

پنج‌شنبه مقارن با ۲۴ بهمن‌ماه نو بریدن و پوشیدن و مسافرت‌های طولانی نیک است.

دوشنبه مقارن با ۲۸ بهمن‌ماه عقد و عروسی خوب است.

 

اسفند ۹۸

پنج‌شنبه مقارن با ۲۲ اسفند ساعت ۱۲:۵۸ ورود قمر به عقرب

شنبه مقارن با ۲۴ اسفند ساعت ۱۴:۲۹ خروج قمر از عقرب

اسفند

یکشنبه مقارن با ۱۱ اسفند کلیه امور خوب است.

دوشنبه مقارن با ۱۲ اسفند نو بریدن و پوشیدن نیک است.

سه‌شنبه مقارن با ۱۳ اسفند شروع کارهای مالی خوب است.

شنبه مقارن با ۱۷ اسفند عقد و عروسی خوب است.

سه‌شنبه مقارن با ۲۰ اسفندمسافرت خوب است.

چهارشنبه مقارن با ۲۱ اسفند پیوند زناشویی خوب است.

دوشنبه مقارن با ۲۶ اسفند عقد و عروسی و شروع کارهای آموزشی خوب است.

قمر در عقرب چیست؟

حجت الاسلام مهدی یوسف وند در خصوص معنی قمر در عقرب گفت: ماه در ایامی خاص با توجه به حرکتش نسبت به زمین، آثاری وضعی بر روی زمین می گذارد آثاری که سبب جزر و مد آب دریا و اقیانوس ها و همچنین تاثیراتی بر جسم انسان می شود. در روایات از اقدام برای انعقاد نطفه و هر کار مهمی در این ایام به صورت جدی نهی شده است .

…. مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ الإمام الصادق ( علیه السلام ) قَالَ : ” مَنْ سَافَرَ أَوْ تَزَوَّجَ وَ الْقَمَرُ فِی الْعَقْرَبِ لَمْ یَرَ الْحُسْنَى “

کافی ج۸-ص۲۷۵/المحاسن ج۲ص۳۴۷/ من لایحضره الفقیه، ج ۲ ص ۲۶۷/الوافی ج۱۲ ص۳۵۴/ سائل الشیعه، ج ۱۱ ص ۳۶۷ ؛ بحارالانوار، ج ۱۰۰ ص۲۶۸.

 

قمر در عقرب یعنی چه؟ قبل از اینکه بخواهیم معنای قمر در عقرب را بیان کنیم ابتدا باید با مفهوم صور فلکی و برج‌های نجومی آشنا شویم.

صورت‌های فلکی صور فلکی به مجموعه‏‌ای از ستارگان گفته می‌شود که شکل خاصی در نظر ما که از زمین شاهدشان هستیم دارند. این صورت‌ها شبیه عقرب (صورت فلکی عقرب) ، خرچنگ (صورت فلکی سرطان) ، شیر (صورت فلکی اسد) و … هستند. برج‌های نجومی پیشینیان، ستارگان موجود در مسیر حرکت خورشید طی یک سال را، به دوازده برج نجومی تقسیم نموده‌اند که خورشید به ترتیب در هر کدام، حدود یک ماه توقف می‌کند. همان طور که واضح است، این مبنای پیشینیان در سال‌های بعد بطور کامل نقض شد، چون اثبات شد که خورشید ثابت و زمین به دور آن در حال چرخش است) این برج‌ها از برج حمل (یعنی فروردین) شروع شده و به برج حوت (همان اسفند) ختم می‌شود.

همانطور که می‌بینید نام‌گذاری این برج‌ها بر اساس صورت‌های فلکی است؛ یعنی به همان نام‌های صورت‌های فلکی، نام‌گذاری شده‌اند. بنابراین اولین معنی قمر در عقرب این است؛ زمانی که کره ماه برابر صورت فلکی “عقرب” واقع شود (برای کسی که روی زمین قرار دارد) می‌گویند قمر در عقرب شده است. اما این همه ماجرا نیست!

همانطور که می‌دانید ماه در طول یک ماه قمری (که حدود ۲۹.۵ روز است) یک بار به طور کامل دور زمین می‌چرخد. این یک دور کامل، به دوازده قسمت مساوی تقسیم شده (۱۲ تا ۳۰ درجه) که در هر قسمت یک صورت فلکی وجود دارد و برج‌هایی نیز برای هر یک از این دوازده صورت فلکی انتخاب شده اند که عبارتند از: حمل، ثور، جوزاء، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، حوت، دلو، جدی. به عبارتی هر یک از این نام‌های دوازده‌گانه، متناسب با صورت فلکی تشکیل یافته از ستاره‌های دوردستی است که ماه در مقابل آنهاست. قمر (ماه) در هر یک از این صورت‌های دوازده‌گانه، یک دوازدهم طول ماه قمری صبر می‌کند. (که حدود ۲ روز و ۱۰ ساعت و ۴۸ دقیقه است) به عنوان مثال، در هر ماه قمری، قمر (ماه) حدود دو روز و نیم در برج و صورت فلکی عقرب بوده و قمر در عقرب می‌شود. البته پس از گذشت صد‌ها سال صورت فلکی، از برج نجومی (که در واقع موقعیت و پوزیشن‌های ۳۰ درجه‌ای از پیش تعیین شده بود) کمی فاصله گرفته و این فاصله حدود ۲۸ درجه است.

با وجود این اختلاف، یک سوال اساسی پیش می‌آید. اینکه وقتی در روایات به قمر در عقرب اشاره کرده‌اند منظورشان این بوده که قمر در صورت فلکی عقرب است یا در برج عقرب؟ از آنجایی که در این قضیه بین فقها و دانشمندان علوم اسلامی اختلاف وجود دارد مردم برای رعایت احتیاط باید وقتی برج از عقرب گذشت و این دو روز سپری شد یک روز دیگر هم صبر کنند یعنی جمعا ۳ روز و نیم صبر کنند. چون قمر هر دو روز و نیم (معادل ۶۰ ساعت) از مقابل هر برج و از جمله برج عقرب عبور می‌کند. به همین دلیل است که در جدول روزهای قمر در عقرب هم همین بازه ۳ روزه را می‌بینید.

 

آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید در رابطه با سعد و نحس بودن ایام معتقد است: «هنگام نوشتن تفسیر نمونه (با کمک جمعى از فضلاء) سعى کردیم تمام سؤالاتی را که در کتب مفسران پیشین چون محل ابتلا نبوده، بى جواب مانده است و به ویژه آنچه مسئله روز بوده را مطرح کرده و به طور دقیق به پاسخگویی آن بپردازیم.»
سعد و نحس ایام از نظر عقل محال نیست که اجزاء زمان با یکدیگر تفاوت داشته باشند، بعضى داراى ویژگی هاى نحوست و بعضى ویژگی هاى ضد آن، هر چند از نظر استدلال عقلى راهى براى اثبات یا نفى چنین مطلبى در اختیار نداریم، همین اندازه مى گوییم ممکن است ولى از نظر عقل ثابت نیست.
بنابراین اگر دلایل شرعى از طریق وحى که افقهاى وسیع ترى را روشن مى سازد بر این معنى در دست داشته باشیم قبول آن نه تنها بى مانع بلکه لازم است.
در آیات قرآن تنها در دو مورد اشاره به “نحوست ایام” شده است: یکى در آیه ۱۹ سوره قمر و دیگرى در آیه ۱۶ سوره فصلت که درباره ماجراى قوم عاد سخن مى گوید در آنجا مى خوانیم: فارسلنا علیهم ریحاً صرصراً فى ایام نحسات: “مانند بادى سخت و سرد در روزهاى شومى بر آنها مسلط ساختیم.”
در نقطه مقابل، تعبیر “مبارک” نیز در بعضى از آیات قرآن دیده مى شود. چنانکه درباره شب قدر مى فرماید انا انزلناه فى لیله مبارکه “، “ما قرآن را در شبى پر برکت نازل کردیم”.
نحس” در اصل به معنى سرخى فوق العاده افق است که آنرا به صورت “نحاس” یعنى “شعله آتش خالى از دود” در مى آورد، سپس به همین مناسبت در معنى “شوم” به کار رفته است.
به این ترتیب قرآن جز اشاره سربسته اى به این مسئله ندارد، ولى در روایات اسلامى به احادیث زیادى در زمینه “نحس و سعد ایام” برخورد مى کنیم که هرچند بسیارى از آنها روایات ضعیف است و یا احیانا آمیخته با بعضى روایات مجعول و خرافات است، ولى همه آنها چنین نیست، بلکه روایات معتبر و قابل قبولى در میان آنها بدون شک وجود دارد، چنانکه مفسران نیز در تفسیر آیات فوق بر این معنى صحه نهاده اند.

ایام قمر در عقرب در سال ۹۸

*********************************************************************************

بیشتر بخوانید

تقویم نجومی امروز

 

[تعداد: ۰   میانگین:  ۰/۵]
۰ ۰ vote
Article Rating
برچسب ها

وبگردی

ایمیل برای اطلاع رسانی
بهم خبر بده
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x