راهنمای حل جدول حرف (ه)

برای دسترسی سریع شما عزیزان به لغات سخت جدولی آماده کردیم که تمامی لغات با حرف ( ه)  به ترتیب نوشته شده است:

حرف (ه) :

هادم (ویرانگر)
هادی (رهنما- مرشد – رسانا)
هادی الکتریسیته (رسانا)
هادیه (عصا)
هار (رشته مروارید- سگ گیرنده)

هارب (گریزنده – گریزان- گریخته)
هارپ (ساز سیمی که با دست نواخته می شود- چنگ)
هارمونیک (جور- هم آهنگ)
هاروت (نام فرشته ای که به غضب خدا گرفتار شد)
هارون (نام برادر حضرت موسی)
هاشور (پرداخت با قلم)
هاک یا هاگ (تخم- تخم مرغ- اسپر)
هاکول (سم الفار- مرگ موش- زرنیخ سفید)
هال – آل (سراب)
هالتر (میله ورزش)
هاله ماه (شای ورد- خرمن)
هامش (حاشیه کتاب)
هامون (قاع- دشت- صحرا- هامن)
هامی (حیران)
هاوشت (روحانی زرتشتی – مغ)
هاون (مهراس- یانه- مرداس)
هاویه (جهنم- دوزخ)
های و هوی جنگ (سورن)
هبر (چرک- ریم زخم)
هبک (کف دست- بسکون)
هبل (نام بتی)
هبوب (وزش باد)
هبوط (فرود آمدن)
هتاک (پرده در)
هجا (دشنام دادن)
هجوم (یورش- حمله)
هجی کردن حروف (هجا)
هدف و مقصود (غرض)
هدم (خراب کردن- ویران کردن)
هدیه (ساروی- کادو)
هدیه چهره گشایی (رونما)
هر (گربه)
هرا (بانگ و آواز مهیب)
هراش (قی – استفراغ)
هر بند انگشت دست یا پا (پک)
هرثمه (شیر درنده)
هرج و مرج (آنارشی- بلبشو)
هرج و مرج خواه (آنارشیست)
هرج و مرج طلبی (آنارشیسم)
هر چیز پست و زبون (هلاشم)
هر چینه از دیوار گلی (دای)
هرد (زرچوبه- زعفران)
هرزه و ولگرد (دله)
هرشه (لبلاب- عشقه)
هر طبقه از زمین (اشکوب)
هر فصل کتاب (باب)
هرکول (پهلوان- مرد قوی)
هرم (پیر- فرتوت)
هرماس (شیر درنده)
هر موجود زنده (دیار)
هرو (شجاع- دلیر)
هر واحد از شاخه درخت (صنو)
هر واحد از شاخه درخت (صنو)
هروانه (بیمارستان- تیمارستان)
هروله (تند رفتن)
هره (گربه ماده)
هر هفت (آرایش)
هریر (زوزه سگ)
هریره (گربه کوچک ماده)
هر یک از موعدان دین زرتشتی (سوشیانت)
هر یک از نمک های اسید سیتریک (نیترات)
هرین (بانگ مهیب- هرا)
هزار پا (حریش)
هزار (بلبل- عندلیب)
هزار کیلو (تن)
هزج (صدای رعد)
هزل (مزاح- شوخی)
هزم (شکست دادن)
هزیان (یان)
هزیمت (شکست خوردن)
هسته انگور (تکژ)
هشت پا (اختاپوس)
هشتن (گذاشتن)
هفته (اسبوع)
هفته بازار (گوراب)
هفته نامه ورزشی آ اس رم (لاروما)
هفته نامه ورزشی ایتالیا (ریگوره)
هلاک شدن (وبق)
هلاک شده (ماری)
هلاک یا هلاکت(ضل)
هلوی خشک (برگه)
هلهله شادی (هورا)
هلیس (پروانه ماشین- مارپیچ- پروانه هواپیما)
هلیم (چسبنده)
هلیو تراپی (معالجه با آفتاب)
هم (قصد- اراده- اندوه)
هم اکنون (حالا- حال- الان)
همان اهورا مزدا است (هرمزد)
همان جد رستم (نیرم)
همان شوهر (شوی)
همانندی (شباهت)
هماهنگی (انسجام)
هم جنس (متجانس)
همداستان برهمن (رای)
همدستی (شراکت)
همدم (انیس- یار)
همراه اصول (ادا)
همراه تب (لرز)
همراه دبدبه (کب کبه)
همراه دست (پا)
همراه رفت (آمد)
همراه شکلک (ادا)
همراه شلوار (کت)
همراه شمع وگل (پروانه)
همراه صرف (نحو)
همراه عروس (ینگه)
همراه کشت (زرع)
همراه کوپال (یال)
همراه گل (لای)
همراه گل (شمع)
همراه و هم سخن (هم داستان)
همزمان و معاصر (هم دوره – هم عصر)
همرزم ستارخان (باقرخان)
همزن (میکسر)
همزه (عیب جو – غماز- سخن چین)
همزه دار (مهموز)
همسر آدم (حوا)
همسر استالین (نادیاالیلویوا)
همسر اسکندر (روشنک)
همسر بهرام گور (پورک)
همسر داریوش بزرگ (آتوسا)
همسر دوک (دوشس)
همسر زن (شو)
همسر زنده یاد جلال آل احمد (سیمین دانشور)
همسر شاه جهان حاکم هند (ممتاز محل)
همسر فرعون (آسیه)
همسر مرد (زن)
همسر و جفت (همتا)
همسر هیتلر (اوابراون)
همسر یعقوب (لیا- راحیل)
همشیره (خواهر)
هم عهد (فدرال)
همگانی (عام)
هملخت (کفش- موزه- چرم کفش- تخت کفش)
هم میهن (هم وطن)
هم نام (اداش)
همنشین (ندیم- هم دم)
همنشین برهمن (رای)
همنشین صاد (ضاد)
همنشین هاج (واج)
هم وزن (هم سنگ)
همه (کل)
همیشگی (دایم- خلد)
همیان (کیسه پول- انبان)
هنجار (راه – روش- طریق-قاعده- طرز)
هندل (دسته- قبضه)
هندوستان قدیم (بهارات)
هنر (صنعت- فن- پیشه)
هنر تئاتر (سینما)
هنر جو (کار آموز)
هنرپیشه آمریکایی فیلم شیر و باد (برگن)
هنر پیشه امریکایی لوک خوش شانس (نیومن)
هنر پیشه مرد قدرتمند (جین آرتور)
هنر پیشه معروف سینمای وسترن (جان وین)
هنر پیشه نقش تارزان (ویس مولر)
هنرمند (فنان)
هنرمند فرانسوی (لویی بارو)
هنر فرنگی (ارت)
هنرمند فیلم دزد بغداد (سابو)
هنرمند و نقاش قرن شانزدهم ایتالیا (لئوناردو داوینچی)
هنگ (گروه- قوم- قبیله- سپاه)
هنگام عصر (ایوار)
هنگام مرگ (اجل)
هنگام موعود (میعاد)
هنوز بیگانه (یت)
هواپیمای روسی (سوخو- میگ)
هواپیمای عجول (جت)
هواپیمای کارتونی (جیمبو)
هواجس (آرزوها)
هواسنج (بارومتر)
هوان (خواری- ذلت- سستی- سبکی)
هوا نورد (آویاتور – خلبان)
هوای فرار(پس)
هوای متحرک (باد)
هوای مرطوب (شرجی)
هود (یهود- آتشگیره)
هودج (عماری- کجاوه)
هورمون غده فوق کلیوی (آدرنالین)
هوس زنان آبستن (آرزوانه- ویار)
هوس ها (اهوا)
هوشمند (داهی)
هوشیار (نبیل- بیدار)
هول (خوف- ترس- بیم)
هوله (آبچین)
هوو (اموسنی-وسنی- بنج)
هویج (زردک- گزر)
هوید (جهاز شتر)
هویدا و آشکار (وغست- نمایان)
هیاهو (جنجال- غوغا)
هیاهوی جنگ (دوربرد)
هیبت داوران (ژوری)
هیجا (جنگ و کارزار)
هیدخ (اسب جوان تند و تیز)
هیدروسفر (آب کره)
هیدروفیل (ابدوستی)
هیدروکربنی با شش اتم کربن (هگزان)
هیراد (خوشرو)
هیربد (پیشوای مذهبی- قاضی زرتشتی- هربد)
هیضه (قی- اسهال)
هیکل (اندام- ریخت – جثه – تنه)
هیلا (باشه- قرقی)
هیمه (هیزم)
هیولا (دیو)
هیهات (دور است)
هیون (شتر تندرو)

[تعداد: ۱   میانگین: ۱/۵]
۰ ۰ vote
Article Rating
برچسب ها
ایمیل برای اطلاع رسانی
بهم خبر بده
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x