پیام تبریک روز جهانی معلم به معلم زبان همراه با ترجمه فارسی

با ارسال پیام تبریک روز جهانی معلم به معلمین عزیز در این روز و تیچرها زبان تان می توانید خستگی را از تن این فرشته های صبور بدر کنید ، این پیام ها با ترجمه در این مطلب گنجانده شده است .

پیام تبریک روز جهانی معلم به معلم زبان همراه با ترجمه فارسی

پیام تبریک روز جهانی معلم 

می توان با ارسال پیام روز معلم مبارک، حس قدردانی خود را نسبت به آموزگاران نشان دهیم. در زیر ما مجموعه ای از بهترین پیام های روز معلم مبارک را همراه با ترجمه فارسی آن ها برای شما تدارک دیده‌ایم. به حتم چنین پیام هایی لبخند بر روی لبان آموزگاران خواهد نشاند.

There is no way to pay off our teacher’s involvement and participation in our life but we can show our thankfulness by sending them happy teacher’s day messages. This is the duty of students to appreciate teachers. Surely these happy teacher’s day messages will bring a smile to their face.

Happy Teacher‘s Day Messages fromStudents

پیام تبریک روز معلم از طرف دانش آموزان

   ، They help us strive for gold

 ، They give us model roles

 ، They are such beautiful souls

Happy Teachers Day

آنها به ما کمک می کنند تا برای چیزهای با ارزش تلاش کنیم،

آنها به ما نقش می دهند،

آنها چنین روح‌های زیبایی هستند،

روز معلم مبارک

*************************************

! Happy Teacher’s Day

You guide me when I was lost

You supported me when I was weak

.You have enlightened me all through

روز معلم مبارک!

وقتی من گم شدم مرا راهنمایی کردی

وقتی ضعیف شدی از من حمایت کردی

شما در تمام طول راه مرا هدایت کردی

*************************************

.Teacher being one is the highest privilege having one is the best blessing

! Happy Teacher’s Day

داشتن یک معلم بالاترین امتیاز و بهترین نعمت است.

روز جهانی معلم مبارک!پیام تبریک روز جهانی معلم به معلم زبان همراه با ترجمه فارسی

*************************************

.The superb ways of teachers like you is the difference between teaching and educating. Thanks for teaching us, educating us and empowering us

Happy Teachers Day

آنچه شما را به عنوان یک معلم متمایز می‌سازد تفاوت بین تدریس و آموزش است. از اینکه ما را آموزش دادید، به ما تدریس کردید و ما را توانمند ساختید متشکریم.

روز معلم مبارک

*************************************

! Not everyone has a heart of gold, and such dedication– but you do

You’re a truly inspiring individual who has taught so much more than simply curriculum. Which is why I just wanted to let you know that your hard work, efforts, and care are much more appreciated

! Best wishes for this Teacher’s Day

هر کسی دلی از جواهر و چنین فداکار ندارد – اما شما دارید!

شما واقعاً فردی الهام بخش هستید که خیلی بیشتر از برنامه درسی به ما آموخته اید.

به همین دلیل می‌خواستم از سخت کوشی، تلاش و توجه شما قدردانی کنم

بهترین آرزوها برای روز معلم!

*************************************

.All of your hard work and efforts are greatly appreciated

! Happy Teacher’s Day

از همه زحمات و تلاشهای شما قدردانی می کنم.

روز معلم مبارک!

*************************************پیام تبریک روز جهانی معلم به معلم زبان همراه با ترجمه فارسی

…The way you teach
…The knowledge you share
…The care you take
..The love you shower
…Makes you the world’s best teacher
Sending my love and warmth to you
! May you have a memorable Teachers Day

نحوه تدریس …

دانشی که به اشتراک می گذارید …

توجه شما

عشقی که عرضه می‌دارید..

شما را به بهترین معلم دنیا تبدیل می کند …

عشق و خوشی را برایتان می‌فرستم

باشد که روز معلم به یاد ماندنی داشته باشید!

*************************************

.To my favorite teacher
، You have helped me by enlightening me with your wisdom
Transforming me with your intellect and
.Working diligently with perseverance
You have helped shaped me into the person
! I am today and for that I will always be thankful

به معلم مورد علاقه من

شما با خرد خود به من کمک کرده اید،

مرا با عقل خود دگرگون کرده اید،

با پشتکار خود مرا متحول کرده‌اید.

شما به من در شکل گیری شخصیت کمک کرده اید

من امروزم را  مدیون شما هستم و به همین دلیل همیشه شکرگزار خواهم بود!پیام تبریک روز جهانی معلم به معلم زبان همراه با ترجمه فارسی

*************************************

.The influence of a good teacher can never be erased

Happy Teacher’s Day

تأثیر یک معلم خوب هرگز پاک نمی‌شود.

روز معلم مبارک

*************************************

.Just because of your dedication and commitment you made me best

! Thank you, dear Teacher

فقط به خاطر فداکاری و تعهد خودت مرا به بهترین تبدیل کردی.

متشکرم، معلم عزیز!

*************************************

.Good teachers are hard to find and we were really lucky to have you as our teacher

.You made us want to become better students and better persons

.That means a lot

پیدا کردن آموزگار خوب کار سختی است و ما واقعاً خوش شانس بودیم که شما را به عنوان معلم خود داشتیم.

شما باعث شدید که دانش آموزان و افراد بهتری باشیم.

این برایمان خیلی ارزش دارد.

.My world would have been dark had your teachings not shined upon me

.Thank you for all the love, support and encouragement you have showered upon me. Happy Teachers’ Day

دنیای من تاریک می شد اگر تعالیم شما بر من نمی‌تابید.

با تشکر از شما برای همه عشق، پشتیبانی و تشویقی که به من کردید. روز معلم مبارک.

*************************************

.Thank you Teacher for guiding us, for inspiring us, for making us what we are today

از شما معلم عزیزم تشکر می کنم برای هدایت من، برای الهام بخشیدن به ما، برای اینکه ما را به آنچه امروز هستیم تبدیل کردید.

*************************************

To my dearest Teacher

for your patience and caring

for your kind words and sharing

I just want to say thank you

! Happy teacher’s day

به  معلم عزیزم

بخاطر صبر و مراقبت

برای کلمات مهربان و اشتراک گذاری

من فقط می خواهم از شما تشکر کنم

روز معلم مبارک!

*************************************

!…Every word you say appears like words of wisdom. You are the greatest teacher who will always be the best

! Happy Teacher’s Day

هر کلمه ای که می گویید سرشار از خرد است. شما بزرگترین معلمی هستید که همیشه بهترین خواهید بود! روز معلم مبارک!پیام تبریک روز جهانی معلم به معلم زبان همراه با ترجمه فارسی

*************************************

! You have taught me more than the books. You have taught me the ABC of life. Blessed to have you in life

! Happy Teacher’s Day

شما بیشتر از کتابها به من یاد داده اید. شما الفبای زندگی را به من آموخته اید. به اینکه شما را دارم می‌بالم!

روز معلم مبارک!

*************************************

.I feel lucky enough to have a teacher who helped me recognize my talent and interests, guided and supported me, also motivated me to do my best

! Happy Teacher’s Day

احساس می کنم به اندازه کافی خوش شانس هستم که معلمی مثل شما دارم که به من کمک می‌کند استعداد و علایق خود را بشناسم ، من را راهنمایی و پشتیبانی می‌کند ، همچنین به من انگیزه می‌دهد تا تمام تلاش خود را بکنم. روز معلم مبارک!

*************************************

! You are someone who has taken time to listen to my problems and provide solutions for the same. Thank you!..  Happy Teacher’s Day

شما کسی هستید که وقت خود را برای گوش دادن به مشکلات من و ارائه راه حل برای من صرف کردید. متشکرم!.. روز معلم مبارک!

*************************************

.Thanks for being an excellent educator and a friend simultaneously

! Happy Teacher’s Day

با تشکر از شما که هم یک مربی عالی و هم دوست خوب هستید. روز معلم مبارک!

*************************************

.Very few people have the power to educate today’s youth. You do it pretty well

!! Happy Teacher’s Day

تعداد بسیار کمی از مردم قدرت آموزش جوانان امروز را دارند. شما آن را بسیار خوب انجام می دهید.

روز معلم مبارک!!

*************************************

.A good teacher can only open doors for you, It is you who has a make an entry self

یک معلم خوب فقط می تواند درها را برای شما باز کند، این شما هستید که باید تلاش کنید.

*************************************

! Good Teachers are the reason why ordinary students dream to do extraordinary things… Happy Teacher’s Day

آموزگاران خوب دلیلی هستند که دانش آموزان عادی ایمان میآورند که می‌توانند کارهای خارق العاده ای انجام دهند … روز معلم مبارک!

*************************************

.You are not just a teacher to me, you are also an inspiration

.Lucky to have you as a guide

! Happy Teacher’s Day

شما برای من فقط معلم نیستید ، بلکه فرشته الهام بخش هستید.

خوشحالم که شما را به عنوان راهنما دارم.

روز معلم مبارک!

*************************************

…Thanks a lot dear Teacher for continuously inspiring me to do my best

!! I am obliged..  Happy Teacher’s Day

از معلم عزیز متشکرم که پیوسته فرشته الهام بخش  من هستیدتا تمام تلاش خود را بکنم

من مدیون زحمات شما هستم .. روز معلم مبارک!!

*************************************

If I have to give grades to my teacher

I’ll give her A+ all the way through

.You are a hero in my book

! Happy Teachers’ Day wishes to you

اگر من باید به معلم خود نمره بدهم،

من به نمره بیست را می دهم

شما در کتاب من قهرمان هستید.

روز معلم مبارک با بهترین آرزوها!

*************************************

.Thank you for giving me the tools to dream big and to reach success

! Happy Teachers’ Day

متشکرم که ابزارهایی را برای پرداختن به رؤیاهای بزرگ و رسیدن به موفقیت در اختیار من گذاشتید.

روز معلم مبارک!

*************************************

!! It is you who inspired me to question, wonder, and think.. Thanks for everything you did for me…  Happy Teacher’s Day

این شما هستید که به من الهام بخشیدید تا از شما سؤال کنم، تعجب کنم و فکر کنم .. از هر کاری که برای من کردید متشکرم …

روز معلم مبارک!!

*************************************

.Teaching is the only profession which teaches you to understand all the other professions.  Happy Teacher’s day

تدریس تنها حرفه ای است که به شما می آموزد همه حرفه های دیگر را درک کنید.

روز معلم مبارک!!

*************************************

.Teacher, you have always challenged me to work hard and get good grades

! I will always remember you.  Happy Teacher’s Day

معلم عزیزم ، همیشه من را به چالش کشیده اید که سخت کار کنم و نمرات خوبی کسب کنم. همیشه به یادت خواهم بود. روز معلم مبارک!

*************************************پیام تبریک روز جهانی معلم به معلم زبان همراه با ترجمه فارسی

.Thanks teacher for making my world so perfect

معلم عزیزم از تو متشکرم  که دنیای من را بسیار عالی کرده ای.

*************************************

.Dear teacher, you have been a great mentor

!. Lots of thanks and a happy Teacher’s Day

معلم عزیزم، شما یک مربی عالی بوده اید.

با تشکر فراوان و روز معلم مبارک.!

*************************************

…A Good Teacher is everything a parent can never be

یک معلم خوب آن چیزی است که والدین هرگز نمی توانند باشند.

*************************************

.Thanks teacher for inspiring me to do well in life

.Whatever I have achieved in life is because of you

معلم عزیزم  از شما متشکرم که الهام بخش من بودید تا در زندگی خوب عمل کنم.

هرچه در زندگی به دست آورده ام به خاطر وجود شماست.

*************************************

! I am lucky to have a teacher like you. You are a fabulous guide. Happy Teacher’s Day

من خوشبختم که معلمی مثل شما دارم. شما یک راهنمای افسانه ای هستید. روز معلم مبارک!

*************************************

.Dear teacher, wishing you the best in life. Wishing you a happy Teacher’s Day

معلم عزیزم، آرزو می کنم بهترین ها را  زندگیتان داشته باشید. روز معلم خوبی را برایتان آرزومندم.

*************************************

. I was lucky to have a teacher as wonderful as you are

! Wishing you a Teachers Day that’s full of joyous moments

خیلی خوش شانس هستم که معلمی همچون شما دارم.

برای شما روز معلمی پر از لحظات شاد آرزو می کنم!

*************************************

.I was slow

.Your are understanding

.I caught with the rest

.Thinking teacher you are my best

آهسته بودم

شما درکم کردید و کمک کردید تا با دیگران همگام شوم

به حتم شما بهترین هستید.

*************************************

Thank you for teaching me how to read and write, for guiding me to distinguish between what is wrong and what is right. For allowing me to dream and soar as a kite, thank you for being my friend, mentor and light.

ممنون از اینکه به من یاد دادید که چگونه خواندن و نوشتن را یاد بگیرید ، من را راهنمایی کردید که بین آنچه اشتباه است و آنچه درست است، تفاوت قائل شوم. برای اینکه به من اجازه رویاپردازی و دست یافتن به آنجه را می‌خواهم می دهید، از اینکه دوست ، مربی و چراغ هدایت من هستید، تشکر می کنم.

*************************************

.We will always be thankful to you for all the hard work and efforts you have put in, for educating us

ما همیشه بخاطر همه زحمات شما در جهت آموزش ما ، سپاسگزار شما خواهیم بود.

*************************************

.A teacher affects eternity; he can never tell where his influence stops

 معلم بر ابدیت تأثیر می گذارد. او هرگز نمی تواند بگوید چه موقع نفوذ او متوقف می شود.

*************************************

You have been my living inspiration

Giving me lessons of truth and discipline

Wishing you joy and happiness on Teacher’s Day

شما الهام بخش زندگی من بوده اید

به من درس حق و انضباط دادید

برای شما آرزوی شادی و خوشبختی در روز معلم دارم

Happy Teacher‘s Day Messages  /  پیام تبریکروز معلم

.Dear teacher, Thanks for supporting and enlightening all my way

 ، If only I could have your blessing for a lifetime

.I would succeed the way I have done always

Have a wonderful Teachers Day

معلم عزیز ، از همه پشتیبانی ها و روشنگری هایت متشکرم.

اگر می‌توانستم  شما را برای یک عمر داشته باشم،

دست به انجام هر کاری می‌زدم  موفق می شدم

امیدوارم یک روز معلم خارق العاده داشته باشید

*************************************

Dear Teacher, Thank You

For Continually Inspires me to do my best

You help me strive for goals,

معلم عزیز ، متشکرم

برای اینکه به طور مداوم به من الهام می‌بخشید تا تمام تلاش خود را انجام دهم

شما به من در تلاش برای رسیدن به اهداف کمک می کنید

*************************************

.I found guidance, friendship, discipline and love, everything, in one person

And that person is you

Happy Teacher’s Day

من راهنمایی ، دوستی ، نظم و عشق و همه چیز را در یک شخص پیدا کردم.

و آن شخص شما هستید

روز معلم مبارک

*************************************

.The best Teachers are those who show you where to look but don’t tell you what to see

بهترین آموزگاران کسانی هستند که به شما نشان می دهند که باید به کجا نگاه کنید اما به شما نمی گویند چه چیزی را ببینید.

*************************************

 ، Sending my love and warmth to you

You have not only been a wonderful teacher but also friend, philosopher and guide

May you have a memorable Teachers Day

یک دنیا عشق و گرمی را برایتان آرزومندم

شما نه تنها یک معلم فوق العاده بوده اید بلکه دوست، فیلسوف و راهنما نیز هستید

باشد که روز معلم به یاد ماندنی داشته باشید

*************************************

Dear teacher, you have been a great mentor and guide and have shaped my career well. I thank you for your effort and hope you remain a superb mentor for others also.

معلم عزیز ، شما یک مربی و راهنما عالی بوده اید و شخصیت و شغل مرا در آینده به خوبی شکل دادید. من از تلاش شما سپاسگزارم و امیدوارم که برای دیگران نیز مربی عالی باشید.

*************************************

This beautiful card is for my retired teacher whose service in our school is greatly appreciated and who has been one of the stalwarts of our school with her good teaching. Teacher, I thank you with all my heart for your service.

این کارت پستال زیبا برای معلم بازنشسته من است تا به نوعی از خدمات ارزنده وی در مدرسه تقدیر کنیم چرا که او با تدریس خوبش یکی از فرهیختگان اصلی مدرسه ما بوده است. معلم، من با تمام وجود از خدمات شما سپاسگزارم.

*************************************

! Happy Teacher’s Day

! Thank you for giving us good grades

ممنون که نمرات خوبی به ما دادید!

روز معلم مبارک!

*************************************

.Just wanted to let you know how much your time, effort, and hard work is appreciated

! Happy Teacher’s Day

می‌خواستم بدانید که قدردان تلاش، سخت کوشی و زمانی هستیم که برایمان صرف کردید

روز معلم مبارک!

 

 

 

بیشتر بخوانید :

تاریخ دقیق روز جهانی معلم در تقویم سال ۱۴۰۰ چه روزی است ؟

برای امتیاز به این نوشته جدولیاب کلیک کنید!
[کل: ۱ میانگین: ۵]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *