راهنمای حل جدول | کلماتی که با حرف پ شروع می شوند

جدول یاب : برای دسترسی سریع شما عزیزان به لغات سخت، جدولی آماده کردیم که تمامی لغات با حرف پ در آن به ترتیب نوشته شده است:

حرف پ در حل جدول

پاپاسی : پول سیاه و کم بها – پشیز

پاپ : پدر – رئیس روحانی پیروان مذهب کاتولیک

پاپوش : کفش – افزار – جمشاک – لکا

پاپیون : پروانه- شاه پرک

پاتولوژیست : آسیب شناس

پاتولوژی : آسیب شناسی

پاتیل : دیگ مسی دهان گشاد

پاد زهر : انتی توکسین – تریاک – تریاق – ضد زهر

پادشاه : خدیو – خدیو – خسرو – ملک – شهریار

پادشاه انگلستان : ریچارد شیردل

پادشاه اول : انوشیروان

پادشاه زنبورها : یعسوب

پادشاه موسیقی جهان : بتهوون

پادگان : ساخلو

پادو : پاکو – پاکار – شاگرد دکان

پارازیت : طفیلی – انگل – مفتخور

پاراشوت : چتر نجات

پاراف : امضای مختصر

پاراگراف : بند – جزء – فقره

پارتی : حزب – فرقه – دسته – بخش

پارتیشن : دیوارک

پارچه : بز – قماش

پارچه آستری : دبیت

پارچه ابریشمی : دبیقی – قناویز

پارچه ای از پشم شتر : برک

پارچه براق : ساتن

پارچه پنبه ای : کرباس

پارچه خاکی رنگ : مله

پارچه دریایی : وال

پارچه روپوشی : ارمک

پارچه ضخیم : ماهوت – دولا

پارچه کهنه : رکو

پارچه نخی : باتیست

پارچه نخی ساده : دبیت

پارچه نخی گلدار : چیت)

پارچه و قماش : بز)

پاردم و چرمی که دور زین اسب می بندند : رانکی)

پارسا : ناسک

پارک : تفرجگاه

پارکی در لندن : پارک هاید

پارگین : فاضلاب

پارلمان روسیه : دوما

پارو : فه

پاروی قایق رانی : فه

پاره سنگ ترازو : ورام

پاره کننده : خارق

پاساژ : تیمچه – بازار

پاسبان : آژان – گزمه

پاسبانی : یتاق – یزک

پاسپورت : گذرنامه – تذکره

پاسگاه قدیم : قراولخانه

پاشا : لقب وزرا و امرا در ترکیه و مصر)

پاشنه پا : بل – کعب – عقب)

پاکدامنی : عفت)

پاک کردن رنگ شیمیایی مو : دکاپاژ)

پاک کردن غلات : بوجاری

پالان چهار پا : جل)

پالان دوز : اکاف)

پالاهنگ : چنبور – افسار – کمند)

پالیز : باغ – بوستان – کشتزار)

پامس- بامس : پایبند – گرفتار – درمانده – بیچاره)

پاندول : آونگ

پانسمان : زخم بندی

پانسیون : مهمانخانه

پانکراس : لوزالمعده

پاها و قدم ها : ارجل

پای افزار و کفش : لکا – جمشاک

پایکوبی : رقص

پاینده : لایزال

پایه گذار مدارس کودکانه در جهان : فردریش فروبل

پایه و پله : ارچین

پپلس : اشکنه

پت : کرک و پشم – اهار – لعاب

پتاس : جوهر قلیا – نمک قلیا

پترولیوم : نفت

پتک : خایسک – کدین – چکش بزرگ

پتک آهنگران : چاکوچ

پتوی روسی : ادیال

پته : بلیت – ورقه جواز

پخ : پهلو – کلمه ای برای رم کردن حیوانات

پد : درخت بی پر و بی میوه

پدر ابراهیم : تارخ

پدر ادریس : یرد

پدر ارشمیدس : فید یاس

پدال : رکاب

پدرام : خوش – خرم – خجسته – فرخ

پدر بمب اتمی شوروی سابق : ایگورک ورچاتو

پدر بهرام چوبین : گشتاسب

پدر پیران : ویسه

پدر تاریخ : هرودت

پدرجدول ایران : جهانگیر پارساخو

پدر چنگیز مغول : سیوکای

پدر حضرت زکریا : برخیا

پدر خدیجه : خویلد

پدر روانشناسی : ویتمر

پدر زن : بختو – خسر – خسور

پدر شعر نو : نیما

پدر شیمی امروزی : لاوازیه

پدر صنعت اتومبیل : هنری فورد

پدر ضحاک : مرداس

پدر عایشه : ابوبکر

پدر عرفانی : سنایی

پدر علم اقتصاد : آدام اسمیت

پدر علم هندسه : اقلدیس

پدرفرانسوی : پاپا

پدر فریدون در شاهنامه : آبتین

پدر کیکاوس : کی قباد

پدر ملت پاکستان : جناح

پدر ملک الشعرای بهار : صبوری)

پدر نوح : لمک

پدر و مادر : والدین

پدر هلاکوخان : تولوی

پدیده وارونگی هوا : اینورژن

پذیرش : آگرمان – قبول – تعهد – فرمانبرداری

پر : سرشار – لبریز – مالامال – آکنده

پر : کتل – تپه – زمین پست و بلند – بال مرغ

پر آرزو و پر حسرت : بلکامه

پراکندگی : شت – شتات

پرانتز : کمانک

پرتاب سنگ : رمی

پرت : بندر – بندرگاه – دور – کنار – منحرف

پرتو : فروغ – روشنی – شعاع

پرتو بینی : رادیوسکوپی

پرتو سنج : رادیو متر

پرتوشناس : رادیولوژیست

پرتوشناسی : رادیولوژی

پرتونگاری : رادیو گرافی

پرچم لوا – علم – بیرق – رافت

پرحرفی : ور – ورورجادو

پر خور – شکم پرست – شکمباره : رس – آکال

پرداخت با قلم : هاشور

پردک : لغز – چیستان

پردل : دلیر – با جرات – دلاور

پرده داری خانه کعبه : سدانه

پرده در : هتاک

پرده سینما : اکران

پرده شناس : مطرب – نوازنده – رامشگر – موسیقی دان

پرده کرکره : بادگانه

پرده مغز : نرم شامه

پرده نیلگون : کنایه از آسمان

پردیس : باغ – بستان – فردوس

پر روغن : دسم

پرس : نام ایران در بعضی زبان های اروپایی – فشار – منگنه

پرستار : نرس

پرستار بچه : لله

پرستش : یشت

پرستو : ابابیل

پرسنل : شخصی – خصوصی

پر شدن معده : امتلا

پرشکوه : مهیمن

پر شور : آتش نفس

پر فروش ترین کتاب صادق چوبک : روز اول قبر

پرفسور : معلم – آموزگار – استاد – دانشمند

پرک : سهیل – ستاره سهیل

پرکاوش : بریدن شاخه هی زاید درخت

پرگر : طوق – طوق زرین پادشاهان در قدیم

پرگرام : برنامه

پر گفتن : ور

پر گو : وراج

پر گوشت و فربه : لنتر

پرما : مته – اسکنه – ماهه)

پر مرغ : فر – ظهار

پرند : ابریشم – حریر

پرنده ای از تیره گنجشگان : چرخ ریسک

پرنده ای شبیه تیهو : توکا – سینه سرخ

پرنده ای شبیه جغد : چوک

پرنده شناگر : سارسل

پرنده ای از تیره گنجشکیان : چرخ ریسک

پرنده ای کوچکتر از کپک : شیشک – تیهو

پرنده شکاری کوچک : هیلا – شرغ

پرنده شناگر : سارسل

پرنده غول آسای دوره دوم : آرکیوپتریکس

پرنده موش ربا : غلیواج

پرنس : شاه – شاهزاده – شاهپور

پرنسس : شاهزاده خانم – شاهدخت

پر نمک : شور

پروانه : رانجو

پروانه هواپیما : هلیس

پروا و تفکر : مبالات

پروتست : واخواست در اصطلاح بانکی

پروتستان : یکی از شعب سه گانه دین مسیح

پروتکل : صورت مجلس مذاکرات سیاسی – مقاوله نامه

پروتئین باکتری ساز : انتیکور

پروتئین گندم : گلوتن

پرورشگاه : دارالتربیه

پرورش یافتن : نش

پروژکتور : نورافکن

پروژه : نقشه – طرح – لایحه – قصد – نیت

پر و لبریز : آکنده

پرونده : دوسیه

پروین : ثریا

پرهیزکاری : اتقا

پزشک روم باستان : جالینوس

پزشک مخصوص رضا خان پهلوی : امیر اعلم

پزشک مخصوص شاه عباس اول : شرف الدین شفایی

پزشک مخصوص ناصرالدین شاه : ناظم الاطبا

پزشک مشهور ایران در دربار هارون الرشید : ابن ماسویه

پزشک لویی سیزدهم : گیدولابرس

پژمرده : لس – کز

پژواک : طنین

پست : زبون- خوار

پستچی : نامه رسان – پیک – قاصد

پستو : صندوق خانه

پستی و فرومایگی : دنایت – دنی

پس رفتن : قهقرا

پسر ادریس نبی : ساب

پسر انوشیروان ساسانی : نوشزاد

پسر بزرگ فریدون : تور

پسر تیرداد : اردوان

پسر خوانده : بنوت

پسر خورشید : یمه

پسر زکریا : یوحنا

پسر رستم : فرامرز

پسر طهماسب : حیدر میرزا

پسر کارگردان بزرگ هند یاش چوپرا : ادی چوپرا

پسر کوروش : کمبوجیه

پسر گودرز : رهام

پسر مازونی : ریکا

پسر ناپلئون : رایشتاد

پسر یزدگرد ساسانی : بهرام گور

پسوند آلودگی : ین

پسوند پرستار : ار

پسوند تصغیر : چه

پسوند دارندگی : وار

پسوند شباهت : سا

پسوند مصدر جعلی : یت

پسوند نسبت : چه

پش : یال اسب

پشت سر : پس – ورا – عقب – دنبال

پشتو : زبان بومی مرم افغانستان – ششلول

پشته : ریوه

پشته بلند : تل

پشته خاک : تل

پشته علف : کاره

پشتیبان : حامی – هوادار

پشم شتر و خرگوش : وبر

پشم نرم : پت

پیشوند نفی در کلمه : نا

پشه : بق

پشیمان : نادم

پشیمان شدن : دست به دندان گزیدن

پشیمانی : ندم – ندامت

پل : پاشنه – پاشنه پا

پلاتین : طلای سفید

پلاژ : ساحل دریا

پلاس : گلیم

پلاسما : خونابه

پل : جسر

پلتیک- پلیتیک : سیاست – مهارت – فن – کشورداری

پل چوبی : سل

پل رودخانه تایمز : تاوربریج

پل صراط به عقیده زرتشتیان : چینود

پلک چشم : جفن

پلک شکافته :اشتر

پل معلق در سافرانسیسکو : گلدن گیت

پلنگ : نمر

پلی در کالیفرنیا : ترانسبی

پلی در کهکیلویه : تخت شاه نشین

پلیسه : چین – دامن چین دار

پلک چشم : جفن

پلمب : سرب – مهر سربی

پلنگ : نمر

پلو : برنج پخته

پلید و ترسناک و مهیب : انر – ناپاک – نجس – آلوده – چرکین – پلشت

پلیس بین الملل : اینترپل

پلیس سری آلمان : گشتاپو

پماد : مرهم

پمپ : تلمبه

پناه بردن : استجاره

پناهگاه : ملجا – ماوا

پنبه پاک نکرده : وش

پنبه ریز کردن : تیج

پنبه زن : نداف – حلاج

پنج ترکی : بش

پنجمین خلیفه عباسی : هاروالرشید

پنجه پیشانی – ناصیه

پنجه ای که بدان خرمن باد دهند : یواشن

پند : اندرز – نصیحت – زغن

پندار : اندیشه – گمان – خیال – تصور

پنس : انبر – گیره – گاز انبر

پنکه : بادبزن برقی

راهنمای حل جدول | کلماتی که با حرف پ شروع می شوند
[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]
۰ ۰ vote
Article Rating
برچسب ها
ایمیل برای اطلاع رسانی
بهم خبر بده
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x