تعبیرخواب دستنبد | دیدن دستبند و خریدن آن در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب دستبند ازنظر معبران مختلف تعابیر گوناگونی دارد لذا در این مطلب سعی بر آن داریم تا با آوردن دیدگاه معبران شما را یاری کنیم.

تعبیر خواب دستبند

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی
دستبند نیز از چیزهایی است که دیدنش در خواب برای مردان خوب نیست و برای زنان نیکو می باشد. نوشته اند که دستبند برای زنان در خواب شوهر است و برای مردان غم و اندوه است و میزان غم و اندوه به ارزش و بزرگی و کوچکی دستبند مربوط می گردد. اگر در خواب ببینید که دستبند بسته اید به غم و اندوه گرفتار می شوید یا بدهی بار می آورید ولی اگر زنی ببیند که دستبند دارد به اندازه ارزانی و گرانی آن با شوهرش روابط خوب ایجاد می کند. نوشته اند که اگر زنی در خواب ببیند دستبند گران بهایی بسته کار شوهرش رونق پیدا می کند و شان و شخصیت می یابد و سود عایدش می شود.
تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین
تعبیر خواب دستبند برای زن نشانه شوهر و برای مردان نشانه غم و اندوه و تنگدستی است.
تعبیر خواب دستبند نقره ، غم و اندوه اما به میزان کم است .
اگر ببینی از دهان تو دستبندی از مروارید بیرون آمده است، یـعـنـی سخن علم و حکمت می‌گویی.
تعبیر خواب به روایت مغربی
اگر ببینی در هر دو دست خودت دستبند نقره داری، یـعـنـی با رنج و سختی مال و اموال و نعمت به دست می‌آوری
تعبیر خواب به روایت اسماعیل ابن اشعث
اگر ببینی در دست فرد مشرکی دستبند نقره می‌اندازی، یـعـنـی فرد مشرکی به دست تو مسلمان می‌شود.
تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون
اگر خواب ببینید النگویی در دست دارید که دوست یا نامزد شما هـدیه داده است ، تعبیر ، آن است که در آینده ای نزدیک ازدواج خواهید کرد .
اگر دختری در خواب النگوی خود را گـم کند ، تعبیر ، آنست که در آینده با زیانها و مشکلات فراوانی روبرو می شود .
اگر خواب ببینید النگویی پیدا می کنید ، تعبیر ، آنست که کسب ثروتی قابل توجه است .
تعبیر خواب به روایت کارل یونگ
تعبیر خواب دستبند به معنای ابراز شور و اشتیاق عمیق و آتشین است.نشانه ای است که شما نیاز دارید دوستی های قدیمی تان را دوباره زنده کنید و به یک دوست قدیمی که یک مدتی است از او خبر ندارید، زنگ بزنید
تعبیر خواب یک دستبند شکسته ، بیانگر این است که تمایل دارید راحتی و شادی خودتان را فدای دیگران کنید.
تعبیر خواب به روایت امام صادق
دیدن خواب دستبند ۱۲ تعبیر دارد است .
برادر، خواهر، شریک، دوست، رفیق وهمراه، فرزند، قوت و نیرومندی، توانائی، ولایت وحکومت، مال، محبت، پیشه و زراعت .
تعبیر خواب به روایت کرمانی
اگر کسی در خواب ببیند پادشاهی یک دستبند به او داد ،نشانه آنست که صاحب فرزند و یا برادری میشود و اگر این خواب را زنی ببیند ، نشانه آنست که شـوهر میکند .
اگر ببینی دستبند مروارید بسته‌ای، یـعـنـی صاحب فرزندی دختر خواهی شد که زیبا می‌باشد.

تعبیر خواب به روایت کتاب سرزمین رویاها
تعبیر خواب دستبند طلا نشانه یک شادی بزرگ برای شماست .
یک دوست به شما یک دستبند اهدا می کند : یک ازدواج خوشبخت بزودی در پیش است .
یک زن جوان خواب ببیند که دستبندی را گم میکند: نگرانی و شرمساری
یک دستبند پیدا می کنید : مالک می شوید .
یک دستبند طلا به دست دارید : در امور مالی حتی غیره منتظره شانس بسیار دارید .
یک دستبند می بخشید یا به دور می اندازید : رابطه عشقی شما بهم خواهد خورد .
تعبیر خواب به روایت محدالعنبری
در دست کردن دستبند در خواب، برای مرد، نشانه غم و غصه و برای زن نشانه نعمت و خوشی و زینت است. گفته شده است که دستبند نقره بر دین و تقوای کسی دلالت دارد که آن را در دست دارد، زیرا از زینتها و پوششهای اهل بهشت است.

*از شما خواننده عزیز می خواهیم تا نظرات و دیدگاه های خود را با ما در میان بگذارید.

بیشتر بخوانید:

تعبیر خواب کیف | دیدن کیف در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب چمدان | دیدن چمدان در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب عروسی| دیدن عروسی در خواب نشانه چیست ؟

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]
۰ ۰ vote
Article Rating
برچسب ها
ایمیل برای اطلاع رسانی
بهم خبر بده
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
بستن