تعبیر خواب عرعر خر (الاغ)| شنیدن صدای حیوانات در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب عرعر خر (الاغ) ازنظر معبران مختلف تعابیر گوناگونی دارد لذا در این مطلب سعی بر آن داریم تا با آوردن دیدگاه معبران شما را یاری کنیم.

تعبیر خواب عرعر خر (الاغ)
تعبیر خواب عرعر خر (الاغ)

تعبیر خواب عرعر خر (الاغ)

صدای الاغ در خواب ها نیکو نیست چون معبران شنیدن عرعر را غیبت و بدگوئی و خبر بد و دشنام های رکیک تعبیر کرده اند. اگر صدای عرعر را بشنوید ولی الاغ صاحب صدا را نبینید، کسی یا کسانی پشت سر شما حرف می زنند و بد می گویند. اگر صدای عرعر بشنوید و الاغ را ببینید کسی به شما دشنام می دهد و سخنان زشت بر زبان می آورد.

اگر حیوانات صدا می کردند و صدایشان شبیه زاری و حالت اندوه داشت، در آن دیار مصیبتی وارد خواهد شد. شنیدن بانگ جانوران بخصوص چهار پایان حلال گوشت و مفید در خواب نیکو است.

امام صادق (ع) می فرماید:

شنیدن بانگ همه مرغان در خواب نیکو است، مگر مرغی که او را فال بد دارند، که بانگ او اندوه و مصیبت است. بانگ مار، زنبور و ملخ، دلیل ترس و بیم است و بانگ وزغ، دلیل که به جایی جدید خواهد رفت.

بعضی معبران می گویند:

اگر کسی ببیند که خر بانگ می کرد، از آدم نادان و جاهلی فریاد و شفاعت شنود. اگر ببیند که شتر بانگ می کرد، دلیل که به حج یا به تجارت خواهد رفت و به او در این سفر سود خواهد رسید. اگر ببیند گوسفندی بانگ می کرد، دلیل که از بزرگی وی را منفعت رسد. اگرببیند از بزغاله بانگ شنید، دلیل بر خرمی و شادی و نعمت کند. اگر ببیند آهو بانگ می کرد، دلیل که او صاحب همسر خواهد شد.

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر اسبی بانگ می کرد، خبر خوشی به بیننده خواب خواهد رسید.

*از شما خواننده عزیز می خواهیم تا نظرات و دیدگاه های خود را با ما در میان بگذارید.

بیشتر بخوانید:

تعبیر خواب درخت | دیدن درخت در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب حرف زدن با حیوانات | صحبت کردن با حیوانات در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب گوشت | دیدن و خوردن گشوت در خواب نشانه چیست؟

[تعداد: ۱   میانگین: ۲/۵]
۰ ۰ vote
Article Rating
برچسب ها
ایمیل برای اطلاع رسانی
بهم خبر بده
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x