تعبیر خواب قسم خوردن | قسم خوردن در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب قسم خوردن ازنظر معبران مختلف تعابیر گوناگونی دارد لذا در این مقاله سعی بر آن داریم تا با آوردن دیدگاه معبران شما را یاری کنیم.

تعبیر خواب قسم خوردن
تعبیر خواب قسم خوردن

تعبیر خواب قسم خوردن

اگر کسی برای شهادت سوگند راست خورد، بوسیله او امر خیری انجام می پذیرد و اگر سوگندش بی گناهی را نجات داد، از غم و اندوه رهایی می یابد. اگر کسی ببیند که سوگند دروغ یاد کرده، در امر دین ناپایدار و خداوند نیز از او ناخشنود است و در دنیا و آخرت زیان می بیند.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی ببیند به راست سوگند می خورد، دلیل است بر دست او کاری نیک رود یا امانت گزارد، یا گواهی به راست دهد، یا خیرات کند و از آن چه ترسد ایمن گردد. اگر ببیند که سوگند به دروغ خورد، دلیل که حق تعالی با او به خشم است و از نعمت و خیر دو جهانی بی بهره ماند، مگر توبه کند و به خدای تعالی بازگردد تا رسته گردد. اگر ببیند سوگند خورد، دلیل که در وام غرق گردد و در غم و زیان افتد.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند که سوگند راست نخورد توبه باید کرد تا از گناه رسته گردد. اگر ببیند سوگند به دروغ خورد، دلیل که دین او تباه گردد و در اعتقادش خلل افتد.

جابر مغربی می گوید: اگر ببیند که سوگند به راست خورد، او را از آن هیچ مضرت نرسد و منفعت ببیند. اگر غیر از این ببیند بد خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

تعبیر خواب زندان | دیدن زندان در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب قرآن | دیدن قرآن در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب فرار کردن | فرار کردن در خواب نشانه چیست؟

۰ ۰ آرا
امتیازدهی به مقاله

ایمیل برای اطلاع رسانی
بهم خبر بده
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
نمایش تمام کامنتها
دکمه بازگشت به بالا