فال حافظ امروز یکشنبه ۴ مهر ماه ۱۴۰۰ همراه با تعبیر

فال و فالگیری به معنی تلاش برای پیشگویی آینده یک فرد از روشهای پنهانی و یا فراطبیعی میباشد.فال گیری یکی از شاخه های علم پنهان شناسی است.باید توجه داشت که فال را نباید با طالع بینی اشتباه گرفت. در این مطلب از سایت جدولیاب فال حافظ امروز  یکشنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۰را مطالعه می کنید.

فال حافظ امروز
فال حافظ امروز

فال حافظ متولدین فروردین

🔮شعر:
🌸نسیم باد صبا دوشم آگهی آورد
🍃که روز محنت و غم رو به کوتهی آورد
🌸به مطربان صبوحی دهیم جامه چاک
🍃بدین نوید که باد سحرگهی آورد

🔮تعبیر:
🔸نوید فتح و پیروزی خیلی زود به شما داده می شود و آنقدر خوشحال می شوید مثل اینکه بهشت و یک حوری به شما بخشیده اند. بخت با شماست و این بخاطر سجده در مقابل معبود الهی می باشد همیشه از خدا اطاعت کنید تا به پادشاهی برسید.

فال حافظ متولدین اردیبهشت

🔮شعر:
🌸دیشب به سیل اشک ره خواب می‌زدم
🍃نقشی به یاد خط تو بر آب می‌زدم
🌸ابروی یار در نظر و خرقه سوخته
🍃جامی به یاد گوشه محراب می‌زدم

🔮تعبیر:
🔸با خواب و خیال به جایی نخواهید رسید. با نشستن و فکر کردن کاری از پیش نخواهید برد اگر می خواهید به مراد و کام دلتان دست پیدا کنید یا علی بگویید و خیالپردازی را کنار بگذارید و توکل به خدا کنید. راه هموار است. انشاالله که موفق می شوید.

فال حافظ متولدین خرداد

🔮شعر:
🌸به دور لاله قدح گیر و بی‌ریا می‌باش
🍃به بوی گل نفسی همدم صبا می‌باش
🌸نگویمت که همه ساله می پرستی کن
🍃سه ماه می خور و نه ماه پارسا می‌باش

🔮تعبیر:
🔸تو کار خیرات را انجام بده و ار بنده ی خدا تمنای جواب نداشته باش خداوند در جای دیگر جواب کار خوبت را می دهد. رحمت خداوند شامل حالت شده و مالی خوب به تو می رسد. گره از کارت باز می شود. تو کار خودت را بکن دشمن شکست می خورد و دست به هر چه بزنی طلا می شود.

فال حافظ امروز

فال حافظ امروز

فال حافظ متولدین تیر

🔮شعر:
🌸بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان دارد
🍃بهار عارضش خطی به خون ارغوان دارد
🌸غبار خط بپوشانید خورشید رخش یا رب
🍃بقای جاودانش ده که حسن جاودان دارد

🔮تعبیر:
🔸شما مثل کسی هستید که بدون تامل کاری را انجام می دهد. ظواهر شما را فریفته است. تازه مشکلات شما بعد از این شروع می شود. بهتر است در مورد کاری که می خواهید انجام دهید مشورت کنید وگرنه به شما آفت می رسد. تاخیر جایز نیست از تجربه ی دیگران استفاده کنید.

فال حافظ متولدین مرداد

🔮شعر:
🌸گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید
🍃گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید
🌸گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز
🍃گفتا ز خوبرویان این کار کمتر آید

🔮تعبیر:
🔸دوران غم دلت کوتاه است اما از همین غم تجربه ای به دست آورده ای که اساس خوشبختی ات می باشد. برای رهایی از غم بسیار بی تابی می کنی. تو بندگی خدا را بکن خداوند هم حاجت تو را می رساند و پروردگار بر همه چیز و همه ی دل ها آگاه و واقف است.

فال حافظ متولدین شهریور

🔮شعر’
🌸حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
🍃آری به اتفاق جهان می‌توان گرفت
🌸افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع
🍃شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت

🔮تعبیر:
🔸تنهایی کاری از پیش نمی بری، احتیاج ب یک همکار و همدل داری که در ضمن راز تو را فاش نکند. گرمای عشق تو بدون کمک دوست سرد می شود و به یر نمی رسد. آسوده خاطر باش که او تکی گاه خوبی برای رسیدن تو به حاجاتت می باشد و راه ر برایت میسر می سازد.

فال حافظ امروز
فال حافظ امروز

فال حافظ متولدین مهر

🔮شعر:
🌸خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود
🍃به هر درش که بخوانند بی‌خبر نرود
🌸طمع در آن لب شیرین نکردنم اولی
🍃ولی چگونه مگس از پی شکر نرود

🔮تعبیر:
🔸همگان به تو غبطه می خورند و این به خاطر این است که در هیچ کاری طمع نمی کنی و برای مال دنیا حریص نیستی. دل بزرگی داری و برای همین خدا تو را از مال دنیا بی نیاز می سازد. عهدی را که بسته ای فراموش نکن. تاج دانایی بر سرت می نهند فقط مواظب شیطان باش تا صید او نشوی.

فال حافظ متولدین آبان

🔮شعر:
🌸در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی
🍃خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی
🌸دل که آیینه شاهیست غباری دارد
🍃از خدا می‌طلبم صحبت روشن رایی

🔮تعبیر:
🔸بسیار دلتنگ هستید و به دنبال کسی می گردید که درد دلتان را به او بگوئید ولی کسی را پیدا نمی کنید از غصه مثل شمع اب می شوید بدون اینکه پروانه ای پیش رویتان باشد. شاید یار از شما دور باشد ولی خدا با شماست و ندایی در دلتان می گوید که فردایتان حتما” از امروزتان می باشد.

فال حافظ متولدین آذر

🔮شعر:
🌸ز در درآ و شبستان ما منور کن
🍃هوای مجلس روحانیان معطر کن
🌸اگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز
🍃پیاله‌ای بدهش گو دماغ را تر کن

🔮تعبیر:
🔸صبر و مقاومت را از دیگران یاد بگیر مقاومت و صبر تو باعث پیروزیت می شود تلاش هایت بی اجر نمی مانند تو پاداش خود را خواهی گرفت فقط عجله کن الان وقت مقاومت است. خجالت را کنار بگذار و بر حسب قراری که گذاشته ای عمل کن حاجت خود را از خدا بخواه که اوست دعایت را مستجاب می کند.

فال حافظ متولدین دی

🔮شعر:
🌸هر که شد محرم دل در حرم یار بماند
🍃وان که این کار ندانست در انکار بماند
🌸اگر از پرده برون شد دل من عیب مکن
🍃شکر ایزد که نه در پرده پندار بماند

🔮تعبیر:
🔸به عهد و پیمانی که بسته ای پایبند باش. حریم خود را حفظ کن وگرنه خیلی زود آبرویت می رود. عشق را در دل خود جاودانه کن تا هیچ وقت دلت تیره نگردد. محبت و عشق تو همه را حیران می کند و نامت را بر سر زبان ها می اندازد.

فال حافظ متولدین بهمن

🔮شعر:
🌸معاشران ز حریف شبانه یاد آرید
🍃حقوق بندگی مخلصانه یاد آرید
🌸به وقت سرخوشی از آه و ناله عشاق
🍃به صوت و نغمه چنگ و چغانه یاد آرید

🔮تعبیر:
🔸شما فراموش نشده اید. باز هم عدا هی هستند که قدرتان را بدانند و جواب زحمتتان را بدهند. شما کسی هستید که در عین خوشی و رسیدن به مراد دیگران را هم در شادی و خوشی خود سهیم کرده اید، اما دیگران در حق تان کم لطفی کرده اند ولی باز هم مرحمت خدا نصیب شما شده و خواهد شد.

فال حافظ متولدین اسفند

🔮شعر:
🌸صبا وقت سحر بویی ز زلف یار می‌آورد
🍃دل شوریده ما را به بو در کار می‌آورد
🌸من آن شکل صنوبر را ز باغ دیده برکندم
🍃که هر گل کز غمش بشکفت محنت بار می‌آورد

🔮تعبیر:
🔸به قولی که به خودت داده ای عمل کن وگرنه غم به دنبال می آوری. اگر این کار را کنی خانه ی دلت روشن می شود. دیگر ترسی از مشکلات نداری، قاصدی خبری برایت می آورد که در آن خبر از لطف و بخشش است. تعجب نکن در اراده ی خداوند هر چیزی امکان پذیر است.

برای مشاهده  فال حافظ  آنلاین روی تصویر زیر کلیک کنید

 

فال حافظ امروز
فال حافظ امروز

منظور از شاهد فال حافظ چیست؟

اگر نتیجه پاسخ نیت خود را پیدا نکردید باید به غزل بعدی رفته و یکی از بیت های شماره ۱ – ۳ – ۵ غزل دوم که اصطلاحا به آن شاهد فال حافظ می گویند و مطالب غزل قبلی را تایید و تکرار می کنند بخوانید تا به پاسخ نیت خود برسید.

تعبیر فال حافظ چگونه است؟

برای تفسیر فال حافظ می توانید از یک نفر که در امر شعر خوانی و تفسیر آگاه است کمک بگیرید اما مطمئنا بهترین تعبیر کننده فال حافظ برای شما خودتان هستید.

تمامی غزل های حافظ معمولا چند معنی متفاوت دارند و پذیرفتن خوب و بد غزل به وضعیت روحی و عاطفی صاحب فال بستگی دارد. شما باید هر بیت از غزل را که بیشتر با شرایط فعلی و نیت شما سازگار است به عنوان تعبیر فال حافظ خودتان در نظر بگیرید.

لیست دیگر قسم ها برای فال گرفتن

? ای حافظ شیرازی، تو کاشف هر رازی، ما طالب یک فالیم، بر ما بنما رازی
? حافظ ای حافظ شیرازی، بر من نظر اندازی، من طالب یک رازم، تو کاشف هر فالی، قسم به شاخه نباتت قسم می‌دهم به قرآنی که در سینه داری، این فال مرا بگشای.
? ای خواجه حافظ شیرازی / تو که دانای هر رازی / آینده ما را خوب بنوازی

فال حافظ به انگلیسی چه می شود؟

فال حافظ به انگلیسی را هم می توان به صورت fal-e hafez بیان کرد هم با معنای دقیق تر که می شود fortune telling of divane hafez

۰ ۰ آرا
رأی دهی به مقاله
برای امتیاز به این نوشته جدولیاب کلیک کنید!
[کل: ۱۰ میانگین: ۴.۵]
برچسب ها
ایمیل برای اطلاع رسانی
بهم خبر بده
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
نمایش تمام کامنتها
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
بستن