شرایط و مبلغ پرداخت بیمه اختیاری در سال ۹۸ چقدر است؟

بیمه خویش فرما یعنی بیمه اختیاری یعنی بیمه ای که کارفرما، خود شما هستید و کارگر هم خود شما هستید. بیمه ای که شما برای خودتان هر ماه رد کرده و وجه آن را به حساب تامین اجتماعی واریز می کنید. فرق اجباری با خویش فرما (اختیاری) آن است که بیمه بیکاری ندارد و هر وقت نخواستید می‌توانید آن را قطع کنید و البته ۱۰۰ درصد مبلغ بیمه را نیز باید خودتان پرداخت کنید. خوش فرما و صاحبان حرف و مشاغل آزاد، اختیاری بوده و ضرایب و درصد های متفاوتی با طرح اجباری دارد. اگر چه تفاوت چندانی، مبلغ بازنشستگی و مستمری بگیری آن ندارد.

نرخ و هزینه بیمه خویش فرما در سال ۹۸ چقدر است ؟

با توجه به تعیین و اعلام حداقل دستمزد کاگران در سال ۱۳۹۸ مبلغ حق بیمه های صاحبان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری به شرح زیرمی باشد:

حق بیمه ماهانه بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد در ماه های ۳۱ روزه براساس حداقل دستمزد :

 • نرخ ۱۸%    بدون درمان ۲۸۲۱۳۹۹ ریال
 •  نرخ ۱۴%    بدون درمان ۲۱۹۴۴۲۱ ریال
 • نرخ ۱۲%    بدون درمان ۱۸۸۰۹۳۲ ریال

حق بیمه ماهانه بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد در ماه های ۳۰ روزه براساس حداقل دستمزد :

 • نرخ ۱۸%    بدون درمان ۲۷۳۰۳۸۶ ریال
 •  نرخ ۱۴%    بدون درمان ۲۱۲۳۶۳۳ ریال
 • نرخ ۱۲%    بدون درمان ۱۸۲۰۲۵۷  ریال

البته برابر آخرین بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی مبلغ حق بیمه ها منطبق با حرفه و یا شغل تغییر می کند.

درصورت استفاده از خدمات درمانی، مبلغ  حق سرانه درمان به ازای هر نفر ماهانه ۴۴۰۰۰۰ ریال به حق بیمه های فوق اضافه میگردد. البته این مبلغ مصوب سال ۱۳۹۷ است و تا اواسط سال جاری مبلغ جدید تعیین و مابه التفاوت آن از اول سال از بیمه شدگان دریافت می گردد.

مبلغ حق بیمه اختیاری سال ۹۸ به شرح زیر می باشد:

 • ماه های ۳۱ روزه ۵۰۷۸۵۱۸ ریال
 • ماه های ۳۰  روزه ۴۹۱۴۶۹۴ ریال

مبلغ بیمه مشاغل آزاد در سال ۹۸ چقدر است ؟

با توجه به تعیین و اعلام حداقل دستمزد کاگران در سال ۱۳۹۸ مبلغ حق بیمه های صاحبان حرف و مشاغل آزاد  به شرح زیرمی باشد:

حق بیمه ماهانه بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد درماه های ۳۱ روزه براساس حداقل دستمزد :

 • نرخ ۱۸%    بدون درمان ۲۸۲۱۳۹۹ ریال
 •  نرخ ۱۴%    بدون درمان ۲۱۹۴۴۲۱ ریال
 • نرخ ۱۲%    بدون درمان ۱۸۸۰۹۳۲ ریال

حق بیمه ماهانه بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد درماه های ۳۰ روزه براساس حداقل دستمزد :

 • نرخ ۱۸%    بدون درمان ۲۷۳۰۳۸۶ ریال
 •  نرخ ۱۴%    بدون درمان ۲۱۲۳۶۳۳ ریال
 • نرخ ۱۲%    بدون درمان ۱۸۲۰۲۵۷  ریال

البته برابر آخرین بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی مبلغ حق بیمه ها منطبق با حرفه و یا شغل تغییر می کند.

بخشنامه دستمزد ۹۸

 

تفاوت بیمه اجباری با اختیاری چیست؟

همان طور که می دانید، اگر شما برای کارفرمایی در داخل یا خارج از کشور  مشغول به کار شوید، طبق قانون کار، کارفرما موظف است که شما را بیمه کند و مشمول قانون کار می شوید. یکی از شمول قانون کار، دریافت تسهیلات خدماتی و درمانی و بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی است که قانون برای کارگر تعیین کرده است.

کلیه کارگرانی که در کارگاه های قانونی سراسر کشور مشغول به کار هستند و حداقل ۱۸ سال سن دارند، می توانند بیمه پرداز سازمان تامین اجتماعی باشند. اما افرادی هستند که کارآفرین بوده و برای خودشان کار می کنند و کارگری ندارند. آن ها بایستی در طرح خویش فرما یا اختیاری از تسهیلات خدماتی و درمانی تامین اجتماعی استفاده کنند.

 • در طرح اجباری، ۷ درصد کل تعرفه  ماهانه را باید کارگر پرداخت کند.
 • در طرح اختیاری، ۱۰۰درصد کل تعرفه ماهانه را باید کارگر پرداخت کند.
 • در طرح اجباری، بیکاری به کارگرانی که به صورت غیر ارادی از کار بیکار می شوند، تعلق می گیرد.
 • در طرح اختیاری، هیچ مقرری بیکاری به کارگر پرداخت نمی شود.
 • در طرح اجباری، ضرایب دریافت تسهیلات درمانی سازمان تامین اجتماعی، بیشتر از اختیاری است.
 • در طرح اختیاری، ضرایب ۱۴ تا ۱۸ درصد برای دریافت تعرفه های خدماتی و درمانی در نظر گرفته شده است.
 • هیچ فرقی در طرح اختیاری یا اجباری برای بازنشستگی کارگران وجود ندارد.
 • تفاوت هایی در طرح اختیاری یا اجباری برای دریافت تسهیلات مستمری بگیری و از کارافتادگی وجود دارد.
 • نرخ ۳۰ درصد در طرج اجباری، به ۱۲، ۱۴ و ۱۸ درصد در طرح صاحبان حرف و مشاغل آزاد تغییر می کند.

اطلاعات و بخشنامه های سال ۹۸ درباره خویش فرما

(همه اطلاعات و بخشنامه های سال ۹۸ درباره خویش فرما را در سایت تامین اجتماعی دنبال کنید)

چند نوع بیمه خوش فرما دارید؟

همان طور که گفتیم، ۲ نوع بیمه خویش فرما داریم:

 • اختیاری
 • صاحبان حرف و مشاغل آزاد.

نوع سومی وجود ندارد. اگر شما تحت پوشش بیمه  خاصی نیستید می توانید مستقیم به یکی از شعب سازمان تامین اجتماعی در استان محل سکونت یا محل اشتغال خود مراجعه کرده و با تکمیل فرم ها، کد ۱۰ رقمی دریافت کرده و بر اساس آن ، لیست ماهانه برای خود رد کنید. ۷۸۰ هزار نفر، تحت پوشش خدمات خویش فرمایی هستند.

شما موظف هستید در زمانی که سازمان تامین اجتماعی تعیین می کنند، نسبت به پرداخت مقرری خویش فرما، اقدام کنید. تعلل در پرداخت، سبب جریمه یا قطع قرارداد شما و سازمان تامین اجتماعی می شود. لذا موظف هستید بر  اساس ضوابط اعلامی سالانه، نسبت به پرداخت فیش خویش فرما اقدام کنید.

شرایط بیمه خویش فرما چیست؟

به موارد زیر توجه کنید:

 • شما بایستی حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه ماهانه داشته باشید.
 • شما بایستی کد ۱۰ رقمی داشته باشید.
 • شما بایستی حداقل ۱۸ سال سن داشته باشید.
 • شما بایستی از اتباع ایران باشید.
 • شما بایستی حداکثر ۵۰ سال داشته باشید.
 • اگر بیش از پنجاه و پنج سال سن دارید، معادل مدت مازاد سن خود، بایستی سابقه حق بیمه داشته باشید. یعنی اگر ۵۸ سال دارید، برای استارت بیمه خویش فرما، بایستی حق بیمه ۳ سال را پرداخت کنید. معافیتی وجود ندارد. اما اگر ۱۲۰ ماه سابقه دارید، از شرط سنی معاف هستید. یعنی اگر ۶۲ ساله هستید و ۱۲۰ ماه سابقه دارید، الزامی برای پرداخت ۷ سال سابقه ندارید.
 • اگر ۱ بار با سازمان تامین اجتماعی، قرارداد اختیاری منعقد کرده باشید، تا ۳ بار حق انعقاد بیمه اختیاری بدون شرط سنی خواهید داشت.

درصد حق بیمه خویش فرما چگونه است؟

درصد حق بیمه متقاضیان بیمه خویش فرما اختیاری، ۲۷ درصد دستمزد و حقوق توافق شده است و کلیه تعهدات را نیز شامل خواهد شد. ۳ درصد دیگر را نیز دولت پرداخت می کند که طبق ماده بیست و هشتم قانون تامین اجتماعی می باشد.

درصد حق بیمه خویش فرما، بر اساس حداقل و حداکثر حقوق و دستمزدی است که هر سال، شورای عالی  کار تعیین و توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ابلاغ می شود. در سال ۹۸، حداقل حقوق کارگران، ۱ میلیون و ۵۸۸ هزار تومان تعیین شد. مبنای پرداخت حق بیمه ماهانه خویش فرما، بر  اساس حداقل حقوق اعلامی تعیین می شود و هر ۲۴ ماه یک بار، ۱۰ درصد قابل افزایش است.

مهلت پرداخت حق بیمه خویش فرما

مبلغ ماهانه بایستی تا ۶۰ روز به حساب تامین اجتماعی واریز شود. اگر پرداخت نشود، ادامه بیمه لغو و برقراری مجدد آن منوط به عقد قرارداد جدید خواهد بود.

مدارک لازم برای بیمه خویش فرما در بخش تشکیل پرونده

 • اصل و رونوشت شناسنامه
 • اصل و رونوشت کارت ملی
 • ۱ قطعه عکس
 • دفترچه بیمه اجباری (در صورت وجود)
 • کد ۱۰ رقمی
 • تکمیل فرم درخواست خویش فرما

اگر مدارک بالا را تسلیم شعبه سازمان تامین اجتماعی در استان محل سکونت یا اشتغال خود کردید، سازمان، استحقاق یا عدم استحقاق شما را بررسی کرده و احراز صلاحیت شما را بررسی خواهد کرد. این کار ظرف ۲  ماه انجام می شود. اگر تایید شدید، مراتب به صورت کتبی به شما اعلام می شود. ۲۰ روز فرصت دارید که به شعبه رفته و قرارداد منقعد کنید. پس از عقد قرارداد، ۱۰ روز فرصت دارید تا اولین فیش را پرداخت کنید.

تعهدات تامین اجتماعی به بیمه شده خویش فرما

 • کلیه خدمات مستمری بازنشستگی
 • کلیه خدمات فوت
 • کمک هزینه از کار افتادگی کلی غیر ناشی از کار
 • کلیه خدمات درمانی
 • صدور و تمدید دفترچه
 • صدور و تمدید دفترچه افراد تحت تکفل
 • پرداخت کلیه هزینه های کفن و دفن مثل بیمه اجباری کارگران
 • ارائه وسایل کمک پزشکی مثل عصا

مواردی که به بیمه شده اختیاری تعلق نمی گیرد:

 • غرامت ایام بارداری
 • غرامت ایام بیماری
 • بیمه بیکاری
 • کمک هزینه ازدواج
 • کمک هزینه از کار افتادگی ناشی از کار

آیا بیکاری به خویش فرما تعلق می گیرد؟

خیر.

آیا بیکاری به بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تعلق می گیرد؟

خیر.

من ۱۱ سال اجباری دارم. ۳ سال است که کار نکردم و میخواهم خویش فرما بشوم. آیا به محض استارت، میتوان این سابقه این ۳ سال را پرداخت کرد؟

خیر. دوران انقطاع، جزء بیمه و سوابق فرد منظور نمی شود.

آیا سابقه در صندوق های بیمه‌گر به سابقه خویش فرما فرد در سازمان تامین اجتماعی، منتقل خواهد شد؟

خیر.

آیا دولت تسهیلاتی به بیمه پرداز اختیاری گرفتار در سیل و سیلاب پرداخت می کند؟

به منظور مشاهده جدید ترین بخشنامه های دولت و اطلاع از تصمیمات جدید، به سایت تامین اجتماعی مراجعه کنید.

آیا می توان همزمان بیمه اجباری و خویش فرما بود؟

خیر. اگر بیمه شده اختیاری هستید و در کارگاهی مشغول به کار شده اید، بایستی مراتب را به سازمان تامین اجتماعی اعلام کنید. در صورتی که اعلام نکنید و حق بیمه اجباری از سوی کد کارگاه محل اشتغال پرداخت شود، بیمه خویش فرما شما متوقف شده و اگر مبلغی بابت این حق بیمه  به سازمان پرداخت کرده باشید، طی مراحل اداری، مسترد خواهد شد و سابقه اضافه، حذف خواهد شد.

آزمایشات پزشکی که برای تشکیل پرونده خویش فرما نیاز است چه مواردی را شامل می شود؟

خون و ادرار.

آیا دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های داخل یا خارج از کشور هم می توانند از خدمات خویش فرما استفاده کنند؟

این دسته از عزیزان مشمول زیر  مجموعه صاحبان حرف و مشاغل آزاد شده و با داشتن کارت دانشجویی معتبر، می توانند درخواست خود را تسلیم کنند. اگر دانشجویی کم تر از ۵۰ سال داشته باشد، هیچ سابقه  ای نیاز ندارد. دانشجویان می توانند با این بیمه ، از مستمری های بازنشستگی و از کار  افتادگی کلی و مستمری بازماندگان استفاده کنند.

آیا می توان در ۵ کارگاه در ماه مشغول به کار شد و حق بیمه اجباری پرداخت کرد؟

بله. تا سقفی که هر سال سازمان تامین اجتماعی تعیین می کند، می توانید حق بیمه ماهانه پرداخت کنید. اما توجه کنید که اگر در ۵ کارگاه در ۱ ماه مشغول به کار باشید و در هر یک ۱۵ روز، ۷۵ روز سابقه کار برای شما محاسبه نخواهد شد. بلکه تنها ۱۵ روز محاسبه می شود.

من در استان خوزستان ساکن هستم و میخواهم خویش فرما را در استان گیلان استارت بزنم چون کارگاه خانگی دارم. آیا امکان دارد؟

بله. استارت خویش فرما و اختیاری، ربطی به محل سکونت یا اشتغال شما ندارد.

آیا خویش فرما ، کارت پایان خدمت نیاز دارد؟

خیر. اما برای اطمینان بیشتر برای آگاهی از بخشنامه های سال ۱۳۹۸ به واحد نام نویسی شعبه مراجعه کنید.

اگر پرونده فنی من در شعبه ای غیر از شعبه ای باشد که درخواست خویش فرما می کنم، چه باید کرد؟

کافی است، فرم درخواست انتقال سوابق را در زمان تسلیم درخواست خویش فرما، به واحد نام نویسی بدهید تا پرونده سوابق شما از شعب مختلف به این شعبه منتقل شود و متمرکز شود. بهتر است شماره کارگاه و نام کارفرما را بدانید.

آیا بیمه خویش فرما بازنشستگی دارد ؟

بله

من ۱۲ سال سابقه بیمه دارم. تعیین دستمزد مبنای حق بیمه خویش فرما به چه صورتی خواهد بود؟

چون بیش از ۱۰ سال سابقه پرداخت دارید، تعرفه شما بر  اساس میانگین آخرین سیصد و شصت روز کارکرد خواهد بود. به موارد زیر توجه کنید:

 • مبنای پرداخت حق بیمه مشمولینی که بیش از ۶۰ ماه سابقه دارند، هفتاد تا صد درصد میانگین دستمزد یک سال قبل از روز درخواست خویش فرما است.
 • مبنای پرداخت حق بیمه مشمولیتی که کم تر از ۶۰ ماه سابقه دارند، بین ۲/۱ حداقل و حداکثر دستمزد شاغلان محاسبه می شود. با این حال، مبنای پرداخت حق بیمه از ۲/۱ حداقل دستمزد، کم تر و از حداکثر دستمزد، بیش تر نخواهد شد.
 • اگر بیمه پرداز فعال باشید و خواهان خویش فرما، حق بیمه شما بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تا ۲/۱ حداقل دستمزد مصوب است (بخشنامه پنجم فروردین ۱۳۹۸ به شماره ۶۸۶ امور فنی سازمان)
[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]
۰ ۰ vote
Article Rating
ایمیل برای اطلاع رسانی
بهم خبر بده
guest
4 Comments
جدیدترین
قدیمی ترین پرطرفدار
Inline Feedbacks
View all comments
Arena
Arena
5 ماه قبل

سلام و دورود فراوان.
یه سوالی داشتم: بنده قبلا جایی کار میکردم و بیمه برایم رد میشده . بعدها که از اون کار در اومدم. بیمه ام رو قطع کردم.به اصطلاح ابطال کردم. و بیمه سلامت گرفتم.
الان بعد از گذشت ۳ سال میخوام بیمه خویش فرمایی بریزم.(اختیاری).
میخواستم بدونم سوابق قبلی حساب میشه. و چه مدارکی نیازه. مبلغش چقدر میشه و اگر یه دوره زمانی پرداخت نشد قطع میشه؟
ممنون.

ناصرنجفی
ناصرنجفی
1 سال قبل

باسلام . تا لحظه ارسال این ایمیل دستمزد ۹۸ بالغ بر ۱۵۱۷۰۰۰هزار تومان در ماه اعلام شده به نظرشما حق بیمه اختیاری درماه چقدر میباشد باتشکر

4
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x