مراحل و مدارک لازم برای عکس دار کردن شناسنامه افراد ۱۵ ساله

جدول یاب، محمد سیمری : یکی از اسناد هویتی در جمهوری اسلامی ایران، شناسنامه می باشد که سازمان ثبت احوال کشور موظف است آن را برای هر شهروند ایرانی صادر نماید. بد نیست بدانید نخستین شناسنامه ایرانی که در آن زمان سجل نامیده می‌ شده است، در دوران قاجار و در تاریخ سوم دی ماه سال ۱۲۹۷ شمسی برای دختری به نام ” فاطمه ایرانی ” صادر شد! همان طور که می دانید شناسنامه هر فرد بایستی عکس دار باشد، اما شاید این سوال برای تان پیش آید که از چه سنی بایستی نسبت به عکس دار کردن شناسنامه اقدام کرد؟ دقت داشته باشید برابر ماده ۳۶ قانون ثبت احوال جمهوری اسلامی ایران، شناسنامه های افرادی که به سن ۱۵ سال تمام می رسند، بایستی به عکس همان سال صاحب آن شناسنامه الصاق شوند.

عکس دار کردن شناسنامه

لازم به بیان است شناسنامه اولیه بایستی در سی سالگی تمام فرد با عکس همان سال صاحب آن شناسنامه، تجدید شود. صاحب شناسنامه پس از رسیدن به سن سی سال تمام، مکلف است ظرف مدت یک سال برای تجدید آن مراجعه نماید و اقدام کند.

هر یک از اشخاص زیر می توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال، نسبت به ارائه درخواست تعویض شناسنامه خود اقدام نمایند:

 • اشخاص ۱۵ سال به بالا،
 • افراد کمتر از ۱۵ سال که دارای حکم رشد باشند،
 • پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت افراد ۱۵ تا ۱۸ سال تمام،
 • سرپرست قانونی (قیم، امین، وصی) برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد .

مدارک مورد نیاز برای تعویض شناسنامه و عکس آن

 • ارائه اصل شناسنامه،
 • دو قطعه عکس ۴×۳ تمام رخ جدید با درج مشخصات سجلی (نام و نام خانوادگی)، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، محل صدور) در ظهر آن،
 • اصل و تصویر مدارک عکس دار از قبیل (معرفی نامه عکس دار از موسسات آموزشی دولتی، کارنامه عکس دار دوره های تحصیلی راهنمایی به بالا،
 • شناسنامه جهت عکس دار کردن باید تعویض گردد.

تعویض شناسنامه

چگونگی تعویض شناسنامه در قبال ارائه شناسنامه

دقت داشته باشید تعویض شناسنامه در هر یک از حالات زیر صورت می گیرد:

 • تعویض شناسنامه های نمونه قدیم در اجرای قانون ثبت احوال،
 • تعویض شناسنامه های نمونه جدید مستعمل،
 • تعویض شناسنامه ناشی‌ از اجرای احکام صادره از محاکم دادگستری، تصمیمات متخذه هیات های حل اختلاف ، آرای صادره از کمیسیون های تشخیص سن یا مصوبات نام خانوادگی،
 • تجدید شناسنامه پس از رسیدن فرد به سن ۳۰ سالگی جهت تعویض عکس،
 • و تعویض شناسنامه پس از رسیدن فرد به ۱۵ سال تمام.

کدام افراد می توانند نسبت به درخواست تعویض شناسنامه اقدام نمایند؟

هر یک از اشخاص بیان شده در زیر می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان خدمات ثبت احوال، نسبت به تنظیم و امضا برگ درخواست تعویض شناسنامه اقدام نمایند:

 • اشخاص ۱۸ سال به بالا،
 • افراد کمتر از ۱۸ سال که دارای حکم رشد باشند،
 • پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از ۱۸ سال،
 • مادر تا زمانی که در قید زوجیت پدر طفل باشد با ارائه شناسنامه خود،
 • و سرپرست قانونی ( یعنی قیم، امین، وصی) برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز گردیده باشد.

و اما درباره مدارک مورد نیاز تعویض شناسنامه نمونه جدید مستعمل چنین می توان گفت:

 • اصل شناسنامه،
 • دو قطعه عکس ۴×۳ تمام رخ جدید (برای اشخاص ۱۵ سال به بالا)،
 • پرداخت هزینه متعلقه طبق تعرفه جاری،
 • چنانچه شناسنامه ای که جهت تعویض ارائه می شود، فاقد عکس باشد، ارائه ی اصل و تصویر مدارک معتبر عکس دار از قبیل (گذرنامه، کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت، گواهینامه رانندگی، کارنامه عکس دار دوره های تحصیلی راهنمایی به بالا، معرفی نامه عکس دار محصلین از سوی مدرسه ای که مشغول تحصیل می‌باشند یا کارت شناسایی عکس دار کارکنان دوایر دولتی با ذکر مشخصات سجلی) الزامی است.

ضمنا لازم به بیان است پس از تطبیق اصل و تصویر مدارک معتبر یاد شده، اصل مدرک مسترد می گردد.

 • دقت داشته باشید چنانچه صاحب شناسنامه، فاقد هر یک از مدارک مذکور در بند چهار (بند آخر) توضیحات بالا باشد، از طریق معرفی وی به نیروی انتظامی، درخواست تایید عکس خواهد شد.

برای تعویض شناسنامه به کجا مراجعه کنیم؟

برای تعویض شناسنامه، دفاتر پیشخوان آمادگی دریافت مدارک یاد شده را در ساعات و ایام اداری دارند. ضمنا درخواست تعویض شناسنامه در غیر از محل صدور شناسنامه بلامانع است که در این گونه موارد، پس از تنظیم درخواست و تحویل آن به اداره ی ذیربط، نسبت به تعویض و تحویل آن اقدام خواهد شد.

توصیه های ضروری برای تعویض شناسنامه و عکس دار کردن آن

 • از آنجایی که شناسنامه به صورت انحصاری مطابق مندرجات سند سجلی صادر خواهد شد، لذا به هنگام دریافت شناسنامه تعویض شده، آن را به دقت مطالعه نمایید و چنانچه نواقصی مشاهده شد، از دریافت آن تا رفع مغایرت خودداری نمایید. شناسنامه اشخاص باید در سن سی سالگی تمام با عکس همان سال صاحب آن تجدید و یا همان تعویض شود.
 • از آنجایی که شناسنامه، سند هویت اشخاص می باشد برای حفظ حقوق خود به دقت از آن نگهداری نمایید.
 • ودیعه گرفتن و ودیعه گذاردن شناسنامه، تحت هر شرایطی ممنوع است.

ایرانیان مقیم خارج از کشور برای تعویض شناسنامه خود و عکس دار کردن شناسنامه چه کنند؟

دقت داشته باشید کلیه هموطنان ایرانی که به سن ۱۵ سال تمام رسیده باشند، می توانند با مراجعه به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت خود و با ارائه ی مدارک زیر نسبت به عکس دار نمودن شناسنامه خود اقدام نمایند.

مدارک مورد نیاز برای عکس دار نمودن شناسنامه ایرانیان مقیم خارج از کشور عبارت است از:

 • تکمیل فرم درخواست عکس دار نمودن شناسنامه،
 • ارائه اصل شناسنامه جدید متقاضی که حداقل پانزده سال تمام داشته باشند،
 • سه قطعه عکس بیومتریک جدید ۴*۳ زمینه کاملا سفید، تمام رخ، بدون کلاه، بدون عینک  و پشت نویسی شده؛ برای خانم ها نیز با رعایت حجاب کامل اسلامی،
 • ارائه یک مدرک معتبر عکس دار ایرانی، شناسنامه پدر و مادر، گذرنامه والدین، در صورت همراه بودن در گذرنامه پدر و مادر،
 • ارائه مدارک اقامتی معتبر عکس دار متقاضی،
 • ارائه رسید پرداخت هزینه مربوطه براساس جدول هزینه های مشخص شده ی خدمات کنسولی.

توضیحات مهم:

 • حضور متقاضی بالای ۱۸ سال در نمایندگی ضروری است.
 • پدر می تواند برای عکس دار نمودن شناسنامه فرزند زیر ۱۸ سال خود، در صورت ارائه ی شناسنامه والدین با مراجعه به مراجع قانونی اقدام نماید.
 • عکس دار کردن شناسنامه های دو برگی یعنی شناسنامه های فاقد محل الصاق عکس، نیازمند تکمیل فرم تعویض شناسنامه می باشد.

در انتها لازم است تعاریف و مفاهیم برخی از اصطلاحات به کار برده شده در بالا را شرح دهیم:

قیم:

نماینده قانونی محجور که از طرف مقامات صلاحیت دار قضایی در صورت نبودن ولی قهری (پدر یا جد پدری) و وصی جهت انجام امور او تعیین می گردد.

وصی:

به کسی می گویند که بعد از مرگ وصیت کننده، طبق وصیت نامه، حق دخل و تصرف در امور و اموال متوفی را دارد.

امین:

کسی است که جهت انجام امور محجور در زمان نبودن ولی قهری (پدر یا جد پدری) و یا در مواردی که ولی بنا به دلایلی قادر به اداره امور محجور تحت ولایت خود نباشد، به صورت موقت از طرف مقامات صلاحیت دار قضایی جهت انجام امور مربوط به محجور که در قانون ذکر گردیده است، منصوب می گردد.

توجه داشته باشید اشخاص ذیل محجور می باشند:

 • صغار (کمتر از ۱۸ سال تمام)،
 • اشخاص غیر رشید،
 • مجانین.

 

۰ ۰ رای
Article Rating
[تعداد: ۱   میانگین: ۴/۵]
ایمیل برای اطلاع رسانی
بهم خبر بده
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
نمایش تمام کامنتها
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
بستن