تقویم نجومی

تقویم نجومی چیست و به چه دردی می خورد؟ این برچسب برای شما مشخص می کند که کدام روزها برای کدام کارها خوش یمن (سعد) است و کدام روزها خوب نیست. تقویم ازدواج، زناشویی، تقویم قمر در عقرب، جفت شدن ستاره ها همه در تقویم نجومی آمده است.

در این برچسب رویدادهای نجوم و کواکب در سال و آشنایی با بروج مختلف و رویدادهای نجومی علوم غریبه در سال را خواهید دید.

در طالع بینی اسلامی دقیقآ مشخص شده که چه روزهایی برای ازدواج ، معالجه، ساخت و ساز، زناشویی، مسافرت، فعالیت های آموزشی، کشاورزی، نقل مکان و خلاصه هر کار اساسی که می خواهید انجام دهید را با کمک تقویم نجومی می توانید تعیین کنید که دقیقآ چه روزی آنرا شروع کنید تا خوش یمن و با برکت باشد.

بستن