فال و طالع بینی

فال و طالع بینی، گرفتن فال و طالع بینی روزانه آنلاین با تفسیر و تعبیر در انواع مختلف فال شامل فال حافظ، فال روزانه انبیا، فال قهوه، فال روز تولد و …

بعد از طالع بینی که جنبه علمی داشت، تمایل به دانستن آینده و اوضاع کلی دنیا، انسان را به سمت و سوی فال بینی برد. مقوله ای که از طالع بینی وام می گرفت اما سندیت این علم را نداشت و بیشتر به سرگرمی تکیه زد.

طالع بینی را می‌توان زیرمجموعه ستاره‌بینی دانست که معمولاً با توجه به تطبیق وضعیت سماوی با تولد فرد مربوط می‌شود؛ ولی طالع‌بینی اعداد، اسامی، رنگ (علاقه به رنگ خاص) و امور دیگر نیز گفته می‌شود.

بستن