تست هوش

تست هوش ، بهرهٔ هوشی یا هوش‌بهر (IQ) (مخفف انگلیسیIntelligence Quotient) روشی برای سنجش هوش انسان است. در فارسی گاهی به اشتباه آن را ضریب هوشی می‌نامند.

بستن