مسابقه عصر جدید

مسابقه عصر جدید یک برنامه جذاب استعدادیابی است که توسط احسان علیخانی اداره می شود و مجری این مسابقه است. با حضور 3 داور مرد و یک داور زن.

بستن