معنی تراویدن در دهخدا

تراویدن

تراویدن

 • تراویدن. [ت َ دَ] (مص) چکیدن. (جهانگیری). چکیدن و تراوش کردن آب و امثال آن باشد. (برهان). رفتن آب به پالا اندک اندک و چکیدن بنرمی و آهستگی. (آنندراج). چکیدن وتراوش کردن و ترشح نمودن و رشحه رشحه خارج شدن آب و شراب و جز آن. (ناظم الاطباء). ترشیح. (مجمل اللغه). ترشح. (دهار). ترابیدن. زهیدن. پالائیدن:

  چه خوش بزمی که باشد جلوه گر آن رشک ماه آنجا

  تراود آفتاب از سایه ٔ برق نگاه آنجا.

  ملا حاجی (از آنندراج).

  آب می گردد دل سنگین خصم از عجز من

  می تراود آتش از انگشت زنهارم چو شمع.

  صائب (از آنندراج).

  نه ز کم ظرفیست گررازم تراوید از درون

  خس برون افتد چو آید قلزم اندر اضطراب.

  قاآنی.

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی تراویدن در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • تراویدن (فرهنگ معین): (تَ دَ) (مص ل.) تراوش کردن و چکیدن آب و مانند آن.
 • تراویدن‌ (فارسی به انگلیسی): Issue, Dribble, Exude, Infiltrate, Leak, Ooze, Percolate, Permeate, Secrete, Seep, Spew, Sweat, Transfuse, Well
 • تراویدن (فرهنگ عمید): خارج شدن یا نشت کردن آب یا مایع دیگر از درون چیزی،
  ترشح کردن، تراوش کردن، چکیدن: گر دایرۀ کوزه ز گوهر سازند / از کوزه همان برون تراود که در اوست (بابا افضل: ۲۳ حاشیه)،
 • تراویدن (حل جدول): ترشح کردن
 • تراویدن (مترادف و متضاد زبان فارسی): تراوش کردن، ترشح کردن، چکیدن
 • تراویدن (فرهنگ فارسی هوشیار): تراوش کردن
نوشته‌های بلاگ جدولیاب