معنی حمایت در دهخدا

حمایت

حمایت

 • حمایت.[ح ِ ی َ] (ع اِمص) حمایه. نگاهبانی. پناه. پشتی. برنایشتی. هویه. دستگیری. حفاظت. یاری. نصرت. اعانت. تقویت. (ناظم الاطباء). هواداری. طرفداری. نگاهداشت. نگاهداری. پشتی. (یادداشت مرحوم دهخدا):

  تو داوری و ما همه مظلوم روزگار

  مظلوم در حمایت داور نکوتر است.

  خاقانی.

  در حرم دین بحمایت گریز

  تا رهی از کشمکش رستخیز.

  نظامی.

  من در پناه لطف تو خواهم گریختن

  فردا که هر کسی رود اندر حمایتی.

  سعدی.

  - حمایت دادن، پناه دادن و دستگیری کردن و برنایشتی نمودن و یاری دادن. (ناظم الاطباء).

  - حمایت شکستن:

  اندر حمایتی تو ز پیغمبر خدای

  مشکن حمایتش که بزرگست حشمتش.

  ناصرخسرو.

  - حمایت کردن، پشتی کردن و دستگیری نمودن و برنایشتی کردن و حفظ کردن و یاری کردن و اعانت نمودن و تقویت کردن. (ناظم الاطباء): زیان رسیده را تفقد فرماید و حمایت کند. (گلستان). که همت پارسایان و دولت و ملک را حمایت کند. (مجالس سعدی).

  - حمایت گر، حمایت کننده. حامی. (از آنندراج). نگاهبان. نگهبان. (آنندراج). حارس.حافظ. (ناظم الاطباء): و تن همچون حصار و طبیب همچون حمایت گری مر این حصار را. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی).

  چونکه نسیم توحمایت گر است

  شعله ٔ بستان ارم خوشتر است.

  میرداماد در مطلع الانوار (از آنندراج).

  - || معاون. معین. دستگیر. (ناظم الاطباء). رجوع به حمایه شود.

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی حمایت در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • حمایت (فرهنگ معین): (حِ یَ) [ع. حمایه] (اِمص.) پشتیبانی.
 • حمایت‌ (فارسی به انگلیسی): Advocacy, Aegis, Backing, Defense, Sanction, Support
 • حمایت (فارسی به عربی): حمایه، مساعده، ملجا
 • حمایت (فرهنگ عمید): نگه‌داری کردن، نگهبانی،
  دفاع کردن از کسی، پشتیبانی کردن، پشتیبانی،
 • حمایت (فرهنگ واژه‌های فارسی سره): پشت یبانی، همیاری
 • حمایت (کلمات بیگانه به فارسی): پشتیبانی
 • حمایت (حل جدول): هواداری
 • حمایت (مترادف و متضاد زبان فارسی): پشتیبانی، جانبداری، حفاظت، حفظ، دفاع، طرفداری، مدد، مظاهرت، نگهبانی، هواخواهی، هواداری، یاری
 • حمایت (واژه پیشنهادی): ساپورت
 • حمایت (فرهنگ فارسی هوشیار): پناه، پشتی، دستگیری، حفاظت، تقویت، یاری
 • حمایت (فارسی به ایتالیایی): protezione
 • حمایت (فارسی به آلمانی): Hilfe (f), Hilfe, Hilfeleistung (f), Hilfen