معنی ستارگان در دهخدا

ستارگان

ستارگان

 • ستارگان. [س ِ رَ / رِ] (اِ) ج ِ ستاره:

  امروز که آفتاب دارم در جنگ

  نشگفت گر از ستارگان دارم ننگ.

  فرخی.

  - ستارگان ایستاده، آنانند که بر همه ٔ آسمان پراکنده اند و دوری ایشان همیشه یکسان است و بپارسی ایشان را بیابانی خوانند. (التفهیم ص 60).

  - ستارگان برجاوران، ثابتات و سیارات. (آنندراج).

  - ستارگان متحیر، عبارتند از: زحل، مریخ، زهره و عطارد. (التفهیم ص 78).

  - ستارگان همیشه نهان و همیشه آشکار، بنام ابدی الظهور و ابدی الخفا. (التفهیم ص 178).

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی ستارگان در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • ستارگان (تعبیر خواب): ستارگان درخواب، دلیل کند بر بزرگان و امیران و آفتاب، دلیل کند بر پادشاه و ماه، دلیل کند بر وزیران. اگر کسی زحل را در خواب بیند، دلیل کند که وی را با دهقانان شغلی افتد که ایشان رامال و نعمت بود، سفله و بخیل است و مکار و فریبنده بود. اگر مشتری را به خواب بیند، وی رابا پارسا و مصلح و نیکخواه کاری افتد و آن کس دادگر منصف و ...ادامه مطلب...
 • ستارگان‌ (فارسی به انگلیسی): Astro-
 • ستارگان (حل جدول): انجم
 • ستارگان (فرهنگ فارسی هوشیار): جمع ستاره، عبارتند از زحل، مریخ، زهره، عطارد، مشتری و غیره