معنی منات در دهخدا

منات

منات

 • منات. [م َ] (روسی، اِ) یک نوع پولی که معادل یک صد کوپک است. (ناظم الاطباء). مسکوکی سیمین روس را. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).

 • منات. [م َ] (اِخ) نام بتی در عرب که هذیل و خزانه که هر دو قبیله ای است از عرب آن را می پرستیدند. (غیاث). بت قبایل اوس و خزرج و غسان. (مفاتیح العلوم خوارزمی چ بنیاد فرهنگ ص 40):

  همچنان کو گفت می گوید سخن

  دیو در عزی و لات " title="جستجوی معنی لات در جدولیاب" alt="معنی لات "> لات اندر منات.

  ناصرخسرو.

  هم دیده داری هم قدم هم نور داری هم ظلم

  در هزل و جد ای محتشم هم کعبه گردی هم منات.

  سنائی (دیوان چ مصفا ص 375).

  گرچه هر دو ز جبلّت سنگند

  فرق باشد ز منی تا به منات.

  خاقانی.

  کی برند آب درمنه بر لب آب حیات

  کی شود سنگ منات اندرخور سنگ منا.

  خاقانی (دیوان چ سجادی ص 22).

  بتی دیدم از عاج در سومنات

  مرصع چو در جاهلیت منات.

  سعدی (بوستان).

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی منات در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • منات (فرهنگ معین): (مَ) [ع.] (اِ.) نام بتی از بت های مورد پرستش بعضی از طوایف عرب پیش از اسلام.
 • منات (فرهنگ عمید): پول رایچ روسیه، برابر با صد کوپک،
 • منات (حل جدول): واحد پول آذربایجان
 • منات (گویش مازندرانی): نوعی گردن بند، نوعی سنگ قیمتی
 • منات (فرهنگ فارسی هوشیار): شهر وای روسیه (اسم) پول رایج روسیه برابر 100 کپک
 • منات (فرهنگ فارسی آزاد): مَنات، اسم بُتی بود بین مکه و مدینه (خصوصا مورد پرستش بنی هزیل و خزاعه)،