معنی پدران در دهخدا

پدران

پدران

 • پدران. [پ ِ دَ] (اِ) نیاکان. اجداد. آباء. اسلاف:

  اگر ایدونکه بکشتن نَمُرند این پسران

  آن خورشید و قمر باشند این جانوران

  ز آن کجا نیست مه روشن و خورشید مُران

  به نسب باز شوند این پسران با پدران

  وگر ایدونکه بباشند ز پشت دگران

  از پس کشتن زنده نشوند ای وربی.

  منوچهری.

  ما بجانب عراق... مشغول گردیم و وی بغزنین... و طریقی که پدران ما بر آن رفته اند، نگاه داشته آید. (تاریخ بیهقی).

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی پدران در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر