معنی پر کردن در دهخدا

پر کردن

پر کردن

 • پر کردن. [پ ُ دَ] (مص مرکب) نهادن و ریختن چیزی در ظرف تا تمام ظرف را فراگیرد. انباشتن. مملو کردن. قطب، زَند. تزنید. اِملاء. کعب. مَلأ. مَلاءه. مِلاءه. اِمداء.دَعدعه. ادماع. ادساق. دسع. مماداه. مِداء. شَحَط. شحوط. مشحط. زَفت. سَجر. قعز. اکثام. ازهاق. ازلام.

  - پر کردن کسی را، با گفتار بسیار کسی را به دشمنی دیگری یا هر امر دیگر داشتن.

  مَل ء. مَلأَ. (دهار). افراط. شحن. اِفعام. (زوزنی). ممتلی کردن. مملو کردن. آمودن. انباردن. بیاکندن. غَرض. افرام. اِفهاق. (تاج المصادر بیهقی). سَجر. (دهار). اطفاح. (زوزنی). لبالَب کردن. اشراء. اِدهاق. اِنهاد. (تاج المصادر بیهقی). اتراع. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی): آب انگور بگرفتند و خم پر کردند. (نوروزنامه).

  تذرو تا که همی در خرند خایه نهند

  گوزن تا همی از شیر پر کند پستان.

  بوشکور.

  پر از میوه کن خانه را تا بدَر

  پر از دانه کن خنبه را تا بسر.

  بوشکور.

  نه همه کار تو دانی نه همه زور تراست

  لنج پر باد مکن بیش و کتف بر مفراز.

  لبیبی (از فرهنگ اسدی نخجوانی).

  نه دام اِلاّ مدام سرخ پر کرده صراحیها

  نه تَله بلکه حجره ٔ خوش بساط او کنده تا پلّه.

  عسجدی.

  خورند از آنکه بماند ز من ملوک زمین

  تو از پلیدی و مردار پر کنی ژاغر.

  عنصری.

  ور همی چون عشق خواهی عقل خود را پاکباز

  نصفئی پر کن بدان پیر دوالک باز ده.

  سنائی.

  - || بسیار کردن،کار نیکو کردن از پر کردن است:

  گفت پر کرد شهریار این کار

  کار پر کرده کی بود دشوار.

  نظامی.

  - || شاغل شدن. مشغول کردن: جسم چیزی است که... جایگاه خویش پر کرده دارد. (التفهیم).

  - || اِشباع در حرکت: استکان... در اَصل اِستَکَن بود حرکت را پر کردند استکان شد. (منتهی الارب).

  - پر کردن دندان را (در دندانسازی)، تراشیدن قسمتهای پوسیده و کرم خورده ٔ آن و انباشتن حفره به «سیمان » یا «پلاتین » و جز آن.

  - پر کردن معده، کنایه از پر کردن شکم باشد. (رشیدی).

  || پر کردن، چنانکه تفنگ را با باروت و سرب یا فشنگ در تفنگ و توپ و مانند آنها؛ نهادن و گشاد دادن را.

  - پر کردن، چنانکه آکومولاتور را با قوه ٔ الکتریک.

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی پر کردن در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • پر کردن (فرهنگ معین): انباشتن، لبریز کر دن، بسیار انجام دادن، (عا.) تحریک کردن. [خوانش: (پُ. کَ دَ) (مص م.)]
 • پر کردن‌ (فارسی به انگلیسی): Charge, Fill, Heap, Pack, Pervade, Pile, Ram, Satiate, Stock, Wad
 • پر کردن (فارسی به عربی): تخمه، حمل، ملء
 • پر کردن (حل جدول): انباشتن
 • پر کردن (مترادف و متضاد زبان فارسی): آکندن، انباشتن، مشحون کردن، ممتلی کردن، مملو کردن، اشغال کردن، مشغول کردن،
  (متضاد) تخلیه، خالی کردن
 • پر کردن (فرهنگ فارسی هوشیار): (مصدر) نهادن و ریختن چیزی در ظرف تا همه ظرف را فرا گیرد انباشتن مملو کردن ممتلی کردن مشحون کردن، بسیار انجام دادن بسیار کردن: کار نیکو کردن از پر کردن است، اشغال کردن مشغول کردن، اشباع در حرکت: (استکان. . . در اصل استکن بود پر کردند استکان شد. ) (منتهی الارب) یا پر کردن تفنگ (توپ و مانند آن) . باروت و گلوله یا فشنگ در ...ادامه مطلب...
 • پر کردن (فارسی به آلمانی): Ausfüllen, Bekleiden, Besetzen, Erfüllen, Füllen, Last [noun]