معنی کولن در دهخدا

کولن

کولن

  • کولن. [لُن ْ] (اِ) مأخوذاز نام فیزیکدان فرانسوی به نام شارل دوکولن (1736- 1806 م.) و آن واحد مقدار برقی است که در یک ثانیه از جریانی که معادل یک آمپر است بگذرد. (از لاروس). آزمایشهای دقیق نشان می دهد که هر کولن الکتریسته 1/118 میلی گرم نقره از محلول نمک نقره آزاد می کند. بنابراین یک کولن مقدار الکتریسته ای است که 1/118 میلی گرم نقره را در کاتد یک ولتامتر نیترات نقره بنشاند. و رجوع به مدخل بعد شود.

  • کولن. [لُن ْ] (اِخ) شارل دو. فیزیکدان فرانسوی (1736-1806 م.) و مصنف «کارهای الکتریسته ٔ ساکن » و مغناطیس و همچنین کاشف «ترازوی جفت نیرویی » و «قانون جذر معکوس » است. (از لاروس). و رجوع به مدخل قبل شود.

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی کولن در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
  • کولن (حل جدول): واحد الکتریسیته ساکن
نوشته‌های بلاگ جدولیاب