ترجمه ماهیت‌ به انگلیسی

ماهیت‌

ماهیت‌

 • Character, Characteristic, Essence, Form, Makeup Or Make-Up, Nature, Stuff, Substance

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی ماهیت‌ در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • ماهیت (فرهنگ معین): (یَّ) [ع.] (اِ.) حقیقت و نهاد و ذات چیزی.
 • ماهیت (لغت نامه دهخدا): ماهیت. [هی ی َ] (ع اِ مرکب) به معنی حقیقت چیزی مستعمل است. بدان که این مصدر جعلی است تراشیده ٔ اهل منطق و حکمت. معنی لفظی لفظ ماهیت چیست این شدن باشد مرکب از ماء موصوله و «هی » ضمیر مؤنث واحدو یاء مشدد علامت جعل و تاء مصدری، مگر یاء لفظ «هی »به جهت اجتماع یأات حذف شده است. (غیاث) (آنندراج). حقیقت و طبیعت و نهاد و ذات ...ادامه مطلب...
 • ماهیت (فارسی به عربی): ابحر، جوهر، طبیعه، مساله
 • ماهیت (فرهنگ عمید): حقیقت، طبیعت، نهاد، سرشت،
 • ماهیت (فرهنگ واژه‌های فارسی سره): چبود، سرشت، چیستی
 • ماهیت (حل جدول): سرشت، طبیعت
 • ماهیت (مترادف و متضاد زبان فارسی): بود، جوهر، وجود، هستی، چگونگی، چیستی، حقیقت، واقعیت، هویت،
  (متضاد) غرض
 • ماهیت (واژه پیشنهادی): چوهریت
 • ماهیت (فرهنگ فارسی هوشیار): بمعنی حقیقت چیزی مستعمل است
 • ماهیت (فرهنگ فارسی آزاد): ماِهیَّت، حقیقت و طبیعت و نهاد و ذات و سرشت هر چیز، (مُؤَنَّث: ماهیّ، به ماه نیز مراجعه شود)، (جمع: ماهِیّات)،
 • ماهیت (فارسی به آلمانی): Natur (f) [noun]