مجموعه جدول شرح در متن تصویری

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن تصویری رمزدار 17 ( یک شاعر)
درجه: آسان
تاریخ: 17 تیر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری رمزدار 16 ( یک استان)
درجه: آسان
تاریخ: 16 تیر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری رمزدار 15 ( یک سریال )
درجه: آسان
تاریخ: 15 تیر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری رمزدار 14 ( یک نویسنده )
درجه: آسان
تاریخ: 14 تیر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری رمزدار 13 ( اثر تاریخی )
درجه: آسان
تاریخ: 13 تیر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری رمزدار 12 ( کارتون‌های خاطره‌انگیز)
درجه: آسان
تاریخ: 12 تیر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری رمزدار 11 ( خواص آویشن )
درجه: آسان
تاریخ: 11 تیر 1400
حل جدول
شرح در متن رمزدار 10
درجه: آسان
تاریخ: 10 تیر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 09 (آشنایی با پرچم کشورها)
درجه: آسان
تاریخ: 09 تیر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری رمزدار 08
درجه: آسان
تاریخ: 08 تیر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری رمزدار 07
درجه: آسان
تاریخ: 07 تیر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری رمزدار 06
درجه: آسان
تاریخ: 06 تیر 1400
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: