مجموعه جدول شرح در متن تصویری

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن تصویری رمزدار 05
درجه: آسان
تاریخ: 05 تیر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری رمزدار 04
درجه: متوسط
تاریخ: 04 تیر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 03
درجه: آسان
تاریخ: 03 تیر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری رمزدار 02
درجه: آسان
تاریخ: 02 تیر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری رمزدار 01
درجه: آسان
تاریخ: 01 تیر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری رمزدار 00
درجه: آسان
تاریخ: 30 خرداد 1400
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: