نکات حدولی - مسابقه جدول ؛ جشنواره پائیزی جدولیاب | جدول یابمسابقه جدول ؛ جشنواره پائیزی جدولیاب

 

این مسابقه از 6 مهر تا 23 آذر 97 به مدت 12 هفته (مرحله) برگزار می شود. 

١٠ نفر برتر این مسابقه در پایان پائیز جایزه ای به رسم یادبود دریافت خواهند کرد.

 

هر هفته و در روزهای جمعه جدول جدید جشنواره در سایت قرار می گیرد.

 

هر کاربر با ثبت نام در باشگاه جدولیاب و همچنین تکمیل کردن کامل اطلاعات خود می تواند در جشنواره پاییزی مسابقه جدول حضور پیدا کند.

 

کاربرانی که از قبل در باشگاه جدولیاب سایت ثبت نام کرده اند باید اطلاعات خود را در صورت ناقص بودن تکمیل کنند. 

قانون مسابقه جدول جدولیاب

 

- در هر هفته 5 جدول شرح در متن با موضوعات اطلاعات عمومی، تاریخی، ورزشی، هنری ، جغرافیا برای حل کردن در قسمت مسابقه جدول سایت قرار می گیرد.

 

- هر کاربر با توجه به توانایی های خود و زمان حل هر جدول، می تواند 3 جدول را انتخاب و حل کند.

 

- هر جدول 10 امتیاز دارد. بنابراین و با توجه به توضیحات ذکر شده هر کاربر در هر هفته می تواند 30 امتیاز ذخیره کند.

 

- چنانچه کاربر زودتر از زمان قید شده بتواند جداول را حل کند، این زمان برای او ذخیره خواهد شد و در حل جدول بعدی به زمان های او اضافه می شود.

 

- هر خانه غلط و یا خالی در جدول به اندازه نیم امتیاز منفی در نظر گرفته می شود.

 

- بعد از حل کامل جدول سیستم به خودی خود امتیاز و زمان باقی مانده را بلافاصله حساب خواهد کرد.

 

- اگر کاربر زودتر از زمان تعیین شده جدول را حل کند، باید برای محاسبه امتیاز دکمه «ثبت» را بزند. چنانچه کاربر خانه ای از جدول را خالی گذاشته باشد، پیغام «شما .....خانه جدول را پر نکرده اید. آیا مایل به اتمام مسابقه و ثبت نمره هستید؟» فرستاده می شود. این پرسش دو جواب دارد:

«بله»: در اینصورت سیستم نمره کاربر را با احتساب غلط ها و خانه های خالی محاسبه می کند.

«خیر»: در اینصورت کاربر شروع به پر کردن خانه های خالی می کند.

 

- عملکرد و کارنامه هر کاربر در داشبورد لحاظ می شود. نام این کارنامه «امتیازات مسابقه جدول» است....