مجموعه جدول شرح در متن

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن سینمایی
درجه: متوسط
تاریخ: 28 فروردین 1399
حل جدول
شرح در متن مذهبی
درجه: آسان
تاریخ: 27 فروردین 1399
حل جدول
شرح در متن پزشکی و علمی
درجه: سخت
تاریخ: 26 فروردین 1399
حل جدول
شرح در متن انگلیسی - شماره 05
درجه: متوسط
تاریخ: 25 فروردین 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 431
درجه: سخت
تاریخ: 24 فروردین 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 430
درجه: متوسط
تاریخ: 23 فروردین 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 429
درجه: آسان
تاریخ: 22 فروردین 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 428
درجه: سخت
تاریخ: 21 فروردین 1399
حل جدول
شرح در متن عددی سریال نون خ2
درجه: سخت
تاریخ: 21 فروردین 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 427
درجه: متوسط
تاریخ: 20 فروردین 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 426
درجه: آسان
تاریخ: 19 فروردین 1399
حل جدول
شرح در متن انگلیسی - شماره 04
درجه: سخت
تاریخ: 18 فروردین 1399
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: