مجموعه جدول شرح در متن

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن عمومی 518
درجه: متوسط
تاریخ: 12 مرداد 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 517
درجه: آسان
تاریخ: 11 مرداد 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 516
درجه: سخت
تاریخ: 08 مرداد 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 515
درجه: متوسط
تاریخ: 07 مرداد 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 514
درجه: آسان
تاریخ: 06 مرداد 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 513
درجه: سخت
تاریخ: 05 مرداد 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 512
درجه: آسان
تاریخ: 04 مرداد 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 511
درجه: متوسط
تاریخ: 01 مرداد 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 510
درجه: متوسط
تاریخ: 30 تیر 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 509
درجه: آسان
تاریخ: 29 تیر 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 508
درجه: سخت
تاریخ: 28 تیر 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 507
درجه: متوسط
تاریخ: 27 تیر 1399
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال:
نوشته‌های بلاگ جدولیاب