مجموعه جدول شرح در متن

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن عمومی 484
درجه: سخت
تاریخ: 02 تیر 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 483
درجه: متوسط
تاریخ: 01 تیر 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 482
درجه: آسان
تاریخ: 31 خرداد 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 481
درجه: سخت
تاریخ: 30 خرداد 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 480
درجه: متوسط
تاریخ: 29 خرداد 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 479
درجه: آسان
تاریخ: 28 خرداد 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 478
درجه: سخت
تاریخ: 27 خرداد 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 477
درجه: متوسط
تاریخ: 26 خرداد 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 476
درجه: آسان
تاریخ: 25 خرداد 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 475
درجه: سخت
تاریخ: 24 خرداد 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 474
درجه: متوسط
تاریخ: 23 خرداد 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 473
درجه: آسان
تاریخ: 22 خرداد 1399
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: