مجموعه جدول خط زدنی و واژه یابی

جدول واژه یابی از نوع جدول های فانتزی است که علاقه مندان خاص خودش را دارد. ما این نوع جداول را در سایت با روش ویژه ای طراحی کرده ایم. برای حل این جداول باید به رنگ خانه ها توجه کرد.


واژه یابی ادویه‌جات ( بخش پایانی )
درجه: آسان
تاریخ: 02 تیر 1400
حل جدول
واژه یابی ادویه‌جات ( بخش 2 )
درجه: آسان
تاریخ: 01 تیر 1400
حل جدول
واژه یابی ادویه‌جات ( بخش 1 )
درجه: آسان
تاریخ: 31 خرداد 1400
حل جدول
واژه یابی گیاهان دارویی (‌بخش پایانی )
درجه: آسان
تاریخ: 30 خرداد 1400
حل جدول
واژه یابی گیاهان دارویی (‌بخش 7 )
درجه: آسان
تاریخ: 29 خرداد 1400
حل جدول
واژه یابی گیاهان دارویی (‌بخش 6 )
درجه: آسان
تاریخ: 28 خرداد 1400
حل جدول
واژه یابی گیاهان دارویی (‌بخش 5 )
درجه: آسان
تاریخ: 27 خرداد 1400
حل جدول
واژه یابی گیاهان دارویی (‌بخش 4 )
درجه: آسان
تاریخ: 26 خرداد 1400
حل جدول
واژه یابی گیاهان دارویی (‌بخش 3 )
درجه: آسان
تاریخ: 25 خرداد 1400
حل جدول
واژه یابی گیاهان دارویی (‌بخش 2 )
درجه: آسان
تاریخ: 24 خرداد 1400
حل جدول
واژه یابی گیاهان دارویی (‌بخش 1 )
درجه: آسان
تاریخ: 23 خرداد 1400
حل جدول
واژه یابی ولادت حضرت معصومه(ُس) و روز دختر
درجه: آسان
تاریخ: 22 خرداد 1400
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: