معنی فایل در فرهنگ معین

فایل

فایل

  • [انگ.] (اِ.) محفظه ای کشویی برای نگه داری پرونده ها، پَروَنجا. (فره).

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی فایل در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
  • فایل (حل جدول): پرونده، محفظه ای کشویی برای نگهداری پرونده ها
  • فایل (فرهنگ فارسی هوشیار): انگلیسی پرونده