معنی ویارانه در فرهنگ معین

ویارانه

ویارانه

  • (نِ) (اِمر.) (عا.) خوراکی که برای رفع ویار زن آبستن تهیه کنند.

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی ویارانه در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
  • ویارانه (لغت نامه دهخدا): ویارانه. [ن َ / ن ِ] (اِ مرکب) آرزوانه، و آن طعامهای خوش طعم و خوشبوی باشد که کسان و آشنایان زنان آبستن، آنان را پزند و فرستند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).
  • ویارانه (حل جدول): هوسانه
  • ویارانه (فرهنگ فارسی هوشیار): (اسم) خوراکی که برای رفع ویار زن آبستن تهیه کنند.