مترادف و متضاد عصیان

عصیان

عصیان

 • تمرد، خودسری، سرپیچی، سرکشی، شورش، طغیان، گردنکشی، مخالفت، مخالفت، نافرمانی، یاغیگری،

  (متضاد) اطاعت، طاعت، فرمانبرداری

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی عصیان در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • عصیان (فرهنگ معین): (عِ صْ) [ع.] (اِمص.) نافرمانی، سر - پیچی.
 • عصیان‌ (فارسی به انگلیسی): Rebellion, Rebelliousness, Revolt, Riot, Turbulence, Uprising
 • عصیان (لغت نامه دهخدا): عصیان. [ع ِص ْ] (ع اِمص) نافرمانی و بیفرمانی کردن. خلاف طاعت. (منتهی الارب). خلاف طاعت، و ترک گفتن انقیاد و فرمانبرداری. (از اقرب الموارد). نافرمانی کردن. (تاج المصادر بیهقی) (ترجمان القرآن جرجانی) (غیاث اللغات) (آنندراج). نافرمان برداری کردن و بی فرمانی. (دهار). نافرمانی و نافرمانبرداری. (المصادر زوزنی). نافرمانی. (مه ...ادامه مطلب...
 • عصیان (فارسی به عربی): ذنب
 • عصیان (عربی به فارسی): سرپیچی , نافرمانی , عدم اطاعت
 • عصیان (فرهنگ عمید): ترک طاعت،
  عدم انقیاد، نافرمانی، سرپیچی،
 • عصیان (فرهنگ واژه‌های فارسی سره): سرکشی
 • عصیان (کلمات بیگانه به فارسی): سرکشی
 • عصیان (حل جدول): یاغی گری
 • عصیان (فرهنگ فارسی هوشیار): نا فرمانی و بیفرمانی کردن، خلاف طاعت
 • عصیان (فرهنگ فارسی آزاد): عِصْیان، تمرد-سرپیچی- نافرمانی- اطاعت نکردن،
 • عصیان (فارسی به ایتالیایی): ribellione