معنی ضرب المثل آن را که حساب پاک است ا ز محاسبه چه باک است در زبان فارسی | جدول یابآن را که حساب پاک است ا ز محاسبه چه باک است

آن را که حساب پاک است ا ز محاسبه چه باک است

  • کسی که کارش درست است از حساب و کتاب ترسی ندارد

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید