آرزو در حل جدول

آرزو

آرزو

 • مراد

 • امید

 • آرمان، آمل، امید، کام، تمایل، چشمداشت

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی آرزو در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • آرزو (فرهنگ معین): خواهش، کام، امید، چشمداشت، شوق، اشتیاق. [خوانش: (رِ) [په.] (اِ.)]
 • آرزو (نام های ایرانی): دخترانه، آرزو، کام، مراد، معشوق، امید، میل و اشتیاق برای رسیدن به مراد یا مقصودی معمولاً مطلوب، از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر سروپادشاه یمن و همسر سلم پسر فریدون پادشاه پیشدادی
 • آرزو (فارسی به انگلیسی): Aspiration, Desideratum, Desire, Dream, Expectation, Wish, Yearning, Yen
 • آرزو (لغت نامه دهخدا): آرزو. [رِ] (اِ) شهوت. (ربنجنی). اشتهاء. (حبیش تفلیسی). قوّت ِ جذب ملایم. هوی ̍. هوا:
  همی ز آرزوی... -ر، خواجه را گه خوان
  بجز زونج نباشد خورش بخوانش بر.
  معروفی.
  برِ شاه مکران فرستاد و گفت
  که با شهریاران خرد باد جفت
  نگه کن که ما از کجا رفته ایم
  نه مستیم و بر آرزو خفته ایم....ادامه مطلب...
 • آرزو (فرهنگ عمید): امید،
  چشمداشت. ۳ آرمان،
  خواهش، درخواست،
  کام،
  هوس، اشتها،
  تمایل،
 • آرزو‬ (فارسی به ترکی): arzu, istek
 • آرزو (مترادف و متضاد زبان فارسی): آرمان، اشتیاق، امل، امید، انتظار، بویه، تمایل، تمنا، چشمداشت، خواست، خواهش، رجا، رغبت، شوق، غبطه، کام، گرایش، مراد، مطمع، مقصود، منیه، میل، وایه، هوی
 • آرزو (واژه پیشنهادی): کام
 • آرزو (فرهنگ فارسی هوشیار): شهوت، اشتها، هوا
 • آرزو (فارسی به ایتالیایی): desiderio
نوشته‌های بلاگ جدولیاب