لکنت زبان در حل جدول

لکنت زبان

لکنت زبان

  • تاتا

  • تپق

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی لکنت زبان در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر